«Korona, klima og arbeidsliv: Dette skal vi gjøre for deg i år»

«Her kommer en oversikt over hva vi skal gjøre det neste året for å bedre din studentopplevelse», skriver Runa Fiske, leder av Studentparlamentet ved UiO, i dette leserbrevet.

Publisert Sist oppdatert

Debattregler i Universitas

• Vil du få din mening på trykk i Universitas? Send innlegget ditt på e-post til debatt@universitas.no.

• Typiske innlegg er mellom 1500 og 2500 tegn, inkludert mellomrom.

• Lengre innlegg kan vurderes i noen tilfeller. Vi tar oss retten til å forkorte innlegg.

• Vi trykker ikke innlegg som har vært publisert i andre aviser, eller som er hatske og trakasserende

• Legg ved et breddebilde av deg selv i e-posten.

• Frist for innsending av innlegg til papiravisen er søndag kl. 17.

• Legg ved et breddebilde av deg selv i e-posten.

Å være student er ikke alltid like lett. Som dine tillitsvalgte er vi opptatt av hva du trenger, og hva som kan forbedre din studiehverdag. Her kommer en oversikt over hva vi skal gjøre det neste året for å bedre din studentopplevelse.

Les også: «Høyre skal fortsette med gratisprinsippet»

Vi er alle godt kjent med at koronasituasjonen legger begrensninger. Vi skal sørge for at du skal kunne ta eksamen og ha full studieprogresjon, selv hvis du skulle bli satt i karantene, eller om du blir syk. Vi skal sørge for at undervisningskvaliteten er høy nok, også digitalt. Siden mars har vi sittet i UiOs beredskapsgruppe, og om noe ikke fungerer, er det viktig at du sier ifra!

Halvparten av UiOs studenter er nervøse for ikke å få jobb etter studiene. Vi lærer mye mens vi går på universitetet, men ikke å fortelle hva vi kan til potensielle arbeidsgivere. Vi vet at arbeidsrelevans blir et viktig tema i år. Det betyr at studenter må få veiledning til å snakke om egen kompetanse og anledning til praksis under utdanning, slik at man blir trygg på egne ferdigheter. Vi skal jobbe for at du skal få en mer sømløs overgang til arbeidslivet.

Les også: [«Vi redder ikke kloden med elitestudenter»](ff)

UiO har forpliktet seg til å gå foran i det grønne skiftet og kutte i eget Co2-avtrykk. Vi skal fortsette å presse universitetet til å ta ansvar. I år sitter det blant annet studenttillitsvalgte i en gruppe som skal foreslå en klimastrategi for hele universitetet. Vårt krav er at denne må være ambisiøs nok til å nå 1,5-gradersmålet. Vi skal også jobbe for at UiO følger opp med konkrete tiltak for å redusere sitt klimafotavtrykk.

Har du en sak eller en bekymring, kan du snakke med fag- eller programutvalg, studentutvalget ditt eller en politisk liste ved universitetet.

I tillegg til disse sakene skal vi jobbe med studentrepresentasjon i europauniversitetsprosjektet til UiO, et samarbeidsprosjekt med seks andre universiteter, som skal gjøre utveksling enklere for studentene. Vi skal ha fokus på likestilling, mangfold og universell utforming, slik at alle skal kunne delta på like vilkår.

Uansett bakgrunn, funksjonsevne eller andre utfordringer har man lik rett til utdanningskvalitet. Det er viktig at vi som studenter skal ha det bra på universitetet: at du føler deg trygg, velkommen og inkludert!

Har du en sak eller en bekymring, kan du snakke med fag- eller programutvalg, studentutvalget ditt eller en politisk liste ved universitetet. Du kan også ta kontakt med oss i Studentparlamentets arbeidsutvalg.

Dette året må vi kjempe for en del rettigheter vi lenge har tatt for gitt, slik som eksamen og utdanningskvalitet. Det føles uvirkelig, men desto viktigere er dialog og innspill mellom studentrepresentantene dine og deg.

Her er en liste med de konkrete punktene Studentparlamentet har vedtatt (ingen prioritert rekkefølge):

Studentparlamentets arbeidsutvalg skal:

  • Arbeide for at UiO vedtar en ambisiøs og helhetlig klima- og miljøstrategi, og at klimagassregnskapet videreutvikles og følges opp med en konkret tiltaksplan.
  • Arbeide for å sikre gjennomgående studentrepresentasjon i europauniversitetsprosjektet. Circle U Student Union skal konstitueres og er sentral i arbeidet med å sikre representasjon.
  • Arbeide for et mer mangfoldig, likestilt og inkluderende universitet. UiO skal være en naturlig møteplass for alle studenter, ansatte og besøkende. UiO må jobbe aktivt for universell utforming.
  • Arbeide for at UiO-studentenes rettigheter ivaretas gjennom koronapandemien. Arbeide for at UiO tilrettelegger for konteeksamen i alle fag i skoleåret 2020-2021.
  • Arbeide for å styrke det lokale studentdemokratiet på universitetet.
  • Arbeide for at UiO iverksetter en målrettet satsning på arbeidsrelevans, slik at studentene får en god overgang fra studielivet til arbeidslivet.

Les også: «Norge på plata – et land i oljerus»

Powered by Labrador CMS