If it aint broke: Jusstudentene er misfornøyde med UiOs nye eksamensordning. Det ble tydelig under allmøtet mandag kveld.
If it aint broke: Jusstudentene er misfornøyde med UiOs nye eksamensordning. Det ble tydelig under allmøtet mandag kveld.

Disse er misfornøyde med digital eksamen: Dette er Karl Johans oppgjør med Blindern!

Digitalisering av eksamen har forenklet tilværelsen for de fleste studentene ved Universitetet i Oslo. Jusstudentene har imidlertid opplevd overgangen som problematisk.

Publisert Sist oppdatert

– Dette er Karl Johans oppgjør med Blindern!

Dette utbryter jusstudent Johan Hertzberg under et allmøte mandag kveld, og blir møtt av stormende jubel fra sine medstudenter. Engasjerte jusstudenter har samlet seg i Frokostkjellern på Karl Johan for å delta på møtet «Nok er nok» i regi av Juridisk studentutvalg (JSU). Det de har fått nok av er UiOs nye eksamensordning.

– For den store studentmassen er digitaliseringen en kjempeforbedring. Men for oss er det et tilbakeskritt, sier Mads Fredrik Baardseth fra Programrådet for Master i rettsvitenskap (PMR), som leder møtet sammen med Maria Conradi, JSU-leder og representant i fakultetsstyret.

«Pornomannen» vekker oppsikt på jussen: – Jeg setter på porno på lesesalene

– Eksamensfabrikk

Våren 2017 ble de første jusseksamenene i lokalene i Silurveien på Ullern avholdt. Det er dette som er kimen i konflikten.

Et av hovedproblemene ved lokalene i Silurveien er gjennomføring av bokkontroll, som vil si at eksamensvaktene sjekker at alt av markeringer og merkelapper i tillatte hjelpemidler følger fakultetets retningslinjer.

– Effektiv bokkontroll er egentlig ikke mulig. Så langt har det vært stor kø, og kandidater fikk mindre tid fordi kontroll ikke var ferdig til eksamensstart, sier Baardseth.

Har du lest? UiO glemte å strø. Da ble det bot

Her jobber vi med regler og rettigheter også får vi dette tredd over hodene våre

Johan Hertzberg, jus-student

En annen utfordring har vært forvirringen rundt tillatte hjelpemidler. Per nå bruker jusstudenter skriftlige hjelpemidler ved eksamen. Overgang til digitale kilder vil fjerne problemet med bokkontroll, men være upraktisk når man kun har én PC-skjerm. I tillegg mener Baardseth det er viktig at digitale kilder ikke fortrenger skriftlige, særlig for de som er godt vant med å arbeide med papirkilder.

– Man bør kombinere det beste fra digital og analog verden, sier han.

Studentene føler seg forbigått i digitaliseringsprosessen, og mener blant annet at det er beklagelig at utfasingen av fakultetets eget digitale eksamenssystem til fordel for Inspera har skjedd uten at de har vært involvert.

– Vi har følt at vi har måttet «fremprovosere» studentinvolvering, sier Baardseth.

Husker du? Professorkrangel på jussen: – Personlig hevntokt

– Dont fix what is not broken

Studentene i publikum er tydelig enige i bekymringene og flere uttrykker takknemlighet for at JSU tar saken på alvor.

– Dont fix what is not broken, sier Hertzberg og legger til:

– Her jobber vi med regler og rettigheter også får vi dette tredd over hodene våre, sier han.

Studiedekan ved Det juridisk fakultet, Erling Johan Hjelmeng, forstår at studentene har følt seg tilsidesatt i beslutningene rundt Inspera og Silurveien.

– Dette er jo et resultat av sentrale beslutninger. Flyttingen til Silurveien ble besluttet av fakultetsstyret. For oss er det likevel en stor fordel at vi slipper å båndlegge lesesalene i eksamenstiden, sier han.

Hjelmeng virker å være enig i at utviklingen har gått litt vel raskt.

– Silurveien var åpenbart ikke tilstrekkelig forberedt, sier han, og trekker frem bokkontroll som et eksempel hvor de hadde undervurdert tidsbruken.

– Da vi fikk tilbakemeldinger tok jeg og leder for eksamensseksjonen umiddelbart initiativ til møte med leder for fagseksjonen og sa det ikke var godt nok, sier han.

Det ble da utarbeidet nye rutiner, som Hjelmeng sier vil hindre at samme problemer gjentas ved neste eksamensrunde. Han avslutter med å si at et møte med PMR vil finne sted førstkommende torsdag hvor blant annet mulighetene for en overgangsperiode skal diskuteres.

Powered by Labrador CMS