Digitalt semester: Universitas har snakket med de fire største lærestedene i Oslo. Alle varsler en digital start på året.

Slik blir vårsemesteret på ditt studiested

Åpne lesesaler, få skoleeksamener og heldigital undervisning er det vi så langt kan forvente av våren.

Publisert Sist oppdatert

Et håp om fysiske forelesninger, fulle lesesaler og biblioteker uten makskapasitet ble raskt bare en drøm, da omikron-varianten av koronaviruset feide inn over landet. Universitas har snakket med de fire største lærestedene i Oslo for å kartlegge hvordan vårsemesteret blir for hovedstadens studenter.

Universitetet i Oslo

På Universitetet i Oslo (UiO) vil både lesesaler, bibliotek og universitetets bygninger holde åpent i vårsemesteret. Bjørn Stensaker, viserektor for utdanning, forteller på e-post at UiO legger opp til undervisning i små grupper fysisk, mens større forelesninger går digitalt.

«Det er viktig for studentene å få struktur og møte hverandre og underviserne for å få godt læringsutbytte», skriver han.

Når det gjelder eksamener vil de i stor grad gjennomføres som hjemmeeksamener, også dette semesteret. Stensaker antar det vil bli et fåtall skoleeksamener, med godt smittevern. Universitetet vil komme med oppdatert informasjon ettersom forholdene endrer seg.

Stensaker opplyser videre at UiO i utgangspunktet så for seg et vårsemester med mye fysisk undervisning, og ønsker å gjennomføre planene om det lar seg gjøre. Selv om samfunnet ble fullt gjenåpnet i høst og en-meteren opphevet, foregikk fortsatt omtrent 20 prosent av undervisningen ved UiO digitalt.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Viserektor for utdanning ved UiO Bjørn Stensaker sier det vil bli enklere å tilpasse for mer fysisk undervisning hvis meteren faller bort.

«Kan dere i teorien, over natten, gå over til fysisk undervisning om nye tiltak skulle tillate det?»

«Omlegginger fra ett ‘modus’ til et annet er krevende – både for studenter og ansatte. Endringer skal kommuniseres, tilpasninger må alltid gjøres og alle liker å ha forutsigbarhet. Vi er opptatt av at vårsemesteret skal gi mulighet for mest mulig fysisk undervisning og at løsningene som vi ender opp med nå har en mer varig karakter.»

«Men er timeplanen og romplanen lagt opp slik at fysisk undervisning for alle studenter vil være mulig dersom restriksjoner tillater det?»

«Vi sitter på gjerdet og venter på hva vi kan gjøre. Meterregelen er ikke minst viktig for utnyttelse av fysiske arealer. Så lenge meteren gjelder er det faktoren som styrer vår kapasitet. Faller meteren bort åpner jo det for langt enklere tilpasning til enda mer fysisk undervisning», skriver han.

Oslomet

Fungerende prorektor Silje Bringsrud Fekjær på Oslomet opplyser at det blir digital undervisning fram til 21. januar, med unntak for ferdighetstreninger, forsøk og laboratorier.

Det vil ikke være eksamener med fysisk oppmøte de tre første ukene i januar, men studiestedene vil være åpne og tilgjengelige for studenter i denne perioden.

Når det gjelder resten av vårsemesteret, sier Fekjær at Oslomet vil følge råd og retningslinjer fra myndighetene.

«Vi vil komme tilbake til hva det betyr for studentene så snart vi vet mer om situasjonen framover», skriver hun i en e-post til Universitas.

Hun opplyser videre at vårens timeplan på Oslomet er laget med tanke på at de ønsker å gi studenter mer fysisk undervisning.

Ved en full gjenåpning uten avstandsbegrensninger vil det være praktisk mulig å få studentene relativt raskt tilbake på campus, ifølge prorektoren.

Les også: – Studentidretten er nærmest i dvale

Handelshøyskolen BI

BI holder campus og biblioteksfasiliteter åpne, men tilbyr kun digital undervisning, informerer rektor Inge Jan Henjesand over e-post.

«I første omgang vil digital undervisning innføres frem til 28. januar for BIs heltidsstudier og til 23. januar for skolens videre utdanningsprogrammer. Eventuelle endringer i undervisningstilbudet vil varsles i god tid før implementering.»

Når smittesituasjonen tillater det, ønsker BI å tilrettelegge for fysisk undervisning på campus.

«Det er for tidlig å si noe om eksamensgjennomføringen for vårsemesteret. Dette er noe vi vil komme tilbake til så snart det er klart!»

BI forklarer at de har timeplanlagt både med aktiviteter og rom så de kan gå over til fysisk undervisning om det blir aktuelt.

Artikkelen fortsetter under bildet.

På BI vil det i første omgang være digital undervisning frem til 28. januar, opplyser rektor Inge Jan Henjesand. Så snart smittesituasjonen tillater det, vil handelshøyskolen gå over til fysisk undervisning.

Høyskolen Kristiania

Høyskolen Kristiania ønsker å gjennomføre mest mulig av undervisningen fysisk, med unntak av januar. Det opplyser prorektor for utdanning Sander Sværi.

«Før jul planla vi for digital undervisning i alle fag der det var faglig gjennomførbart. Dette for å sikre at studentene hadde en mest mulig forutsigbar semesterstart», skriver han i en e-post til Universitas.

Høsten viste høyskolen at pandemien gjorde det vanskelig å planlegge for skriftlig skoleeksamen. Derfor har de valgt å ha alternativer til stedlig skoleeksamen denne våren.

Les også: Vil gi 140 millioner til studentene

Powered by Labrador CMS