– Respektløst: – Det var flere andre vakter som så på, men ingen reagerte. Hvis det er greit for dem å gå og grave under klærne til folk, så er det ikke bra, sier Hawa Muuse, student ved Universitetet i Oslo.
– Respektløst: – Det var flere andre vakter som så på, men ingen reagerte. Hvis det er greit for dem å gå og grave under klærne til folk, så er det ikke bra, sier Hawa Muuse, student ved Universitetet i Oslo.

Krevde hijab fjernet

Hawa Muuse mener det var respektløst at en eksamensvakt forrige krevde at hijaben hennes ble fjernet for å se om hun brukte øretelefoner for å jukse.

Publisert Sist oppdatert

– Eksamensvakten tok meg på øret og spurte på engelsk om hun kunne se. Jeg måtte dra hijaben til side og vise ørene. Deretter klappet hun meg på hodet.

Samfunnsgeografi-student Hawa Muuse føler seg diskriminert og respektløst behandlet etter at en eksamensvakt sist tirsdag krevde at hijaben hennes ble fjernet under en eksamen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV). Grunnen var at vakten ville se etter mulige lydkilder.

– En kan like godt se om folk har gjemt jukselapper i undertøyet.

Hawa Muuse, student ved UiO.

– En kan like godt se om folk har gjemt jukselapper i undertøyet som de leser på når de er på do, eller sjekke ørene til dem som har langt hår. Det er ikke veldig tillitsfullt, sier Muuse.

Etterlyser fastsatte regler

For å utelukke mulige ulovlige hjelpemidler hadde eksamensvaktene i forkant av eksamenen rutinemessig sjekket jakker og lignende som kandidatene skulle ha med inn i lokalet.

Muuse reagerer spesielt kraftig fordi tilnærmingen ikke skjedde på dette tidspunktet, men da hun var i gang med å skrive.

– Jeg mistet konsentrasjonen helt. Da hun kom var jeg i ferd med å skrive ned et poeng, som jeg glemte. Jeg var satt ut i flere minutter etterpå. Jeg har aldri hørt om noe lignende, og jeg har tatt flere eksamener på Blindern før uten at dette har skjedd, sier hun.

Hendelsen er ikke klaget inn for Likestillings- og Diskrimineringsombudet (LDO). Seniorrådgiver ved LDO, Margrethe Søbstad, mener likevel at dette er et viktig tema utover denne enkeltsaken.

– Det kan være interessant å se på hvilke rutiner ledelsen ved universitetet har for å lære opp eksamensvaktene sine. Det er viktig med gode, fastsatte retningslinjer. På hvilket grunnlag kan vaktene gripe inn, og hvor sikker må mistanken være?

Søbstad etterlyser gode og gjennomarbeidede rutiner, slik at en ikke trår over grensen til forskjellsbehandling eller trakassering ved kroppsvisiteringer eller lignende.

– Det kan for eksempel oppleves ekstra krenkende når det gjelder et religiøst hodeplagg, som i dette tilfellet, sier Søbstad.

Ingen felles retningslinjer

Studiedirektør ved Universitetet i Oslo (UiO) Monica Bakken beklager at hendelsen ble opplevd som krenkende. Hun påpeker at det ikke finnes et overordnet regelverk for hvordan eksamensvakter kan opptre.

– UiO har ingen felles instruks for eksamensvakter, men har delegert dette ansvaret til fakultetene som har laget retningslinjer i tråd med sin faglige virkelighet.

Bakken mener dette opplegget fungerer på en god måte, men sier at UiO kommer til å diskutere denne saken med fakultetene.

– Jeg har ingen grunn til å si at dette er en uheldig ordning eller at fakultetene ikke tar sitt ansvar alvorlig med henhold til opplæring av eksamensvakter. Dessverre kan det fra tid til annen skje hendelser som ikke skal forekomme og da er det viktig å finne ut hvorfor.

Uklart regelverk

I SVs reglement heter det at «Enhver mistanke om fusk meldes omgående til overinspektør, om mulig ta vare på nødvendige bevis, men ikke utvise kandidaten».

– Beskjeden til våre eksamensvakter er at det er overinspektøren som eventuelt skal foreta stikkprøver. Hver enkelt vakt skal ikke gjøre dette selv, sier Studieleder ved SV, Camilla Thorkildsen.

Thorkildsen medgir at reglementet ikke sier noe eksplisitt om å sjekke under hodeplagg. Men det kan forekomme stikkprøver, etter meldinger om at studenter ved andre utdanningsinstitusjoner har blitt tatt i fusk på denne måten.

– Stikkprøver skal foregå i forkant av eksamen. Men dersom vaktene underveis i eksamen får mistanke om fusk, kan de melde fra til overinspektør, som da kan be studentene om å få sjekke under hodeplagg.

Powered by Labrador CMS