SKUFFET: Dekan Finn Georg B. Wisløff tar mistanken om eksamensfusk blant doktorgradsstipendiatene alvorlig.
SKUFFET: Dekan Finn Georg B. Wisløff tar mistanken om eksamensfusk blant doktorgradsstipendiatene alvorlig.

11 mistenkt for juks

Elleve doktorgradsstipendiater kan ha fusket på en hjemmeoppgave om medisinsk etikk. – Svakt av universitetsledelsen, sier lederen for studentutvalget.

Publisert Sist oppdatert

«Det er nesten grotesk at det mistenkes fusk på en eksamen i etikk» - prorektor Haakon Breien Benestad.

I en protokoll lagt ut av fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet (MED) 26. februar, omtales en mistanke om juks blant elleve doktorgradsstipendiater ved fakultetet. Sigbjørn Fossum, prodekan for forskning ved Det medisinske fakultet, forteller at dette dreier seg om plagiering fra nettet, i forbindelse med en hjemmeoppgave på et obligatorisk engelskspråklig kurs i vitenskapsteori og medisinsk etikk.

– Kurset ble til dels fulgt av utenlandske stipendiater som ikke var så gode i engelsk. For flere av disse, men også for noen norske stipendiater, var besvarelsene påfallende velformulerte. Gjennom å bruke søkemotorer fant sensor fram til nettsider som det var blitt direkte kopiert fra, sier han.

Det er uansett både norske og utenlandske stipendiater som er mistenkt i saken. Noen hadde oppgitt ufullstendige referanser, mens andre ikke oppga referanser i det hele tatt. Saken ble sendt inn til Den sentrale klagenemnd ved Universitetet i Oslo (UiO) i mars, og skal behandles i slutten av april.

Klagenemnda kan ved eksamensfusk for vanlige studenter beslutte å annullere eksamen og utestenge studenten i ett eller to semestre.

– Vi tar denne saken alvorlig, sier dekan Finn Georg B. Wisløff ved MED.

Mangler regelverk

Dekanen sier at UiO mangler et helhetlig regelverk for hvilken status eksamenene på forskerkurs skal ha, samt mulige sanksjoner ved eksamensfusk.

– Denne saken vil bidra til at et regelverk kommer på plass. Forskningsavdelingen jobber med dette, sier Wisløff.

Ifølge Wisløff ble stipendiatene opplyst om at de aldri skal kopiere fra andres tekster i egen forskning, uten å oppgi referanser. De var likevel usikre på hvorvidt dette også gjaldt for hjemmeoppgaven, sier han.

– Noen av stipendiatene har påberopt seg at de ikke trodde dette gjaldt for hjemmeoppgaven. Enkelte var fornøyd med presise formuleringer de fant på nettet, og ville bruke dem, forteller Wisløff.

Innenfor naturvitenskapelige fagområder må ofte ønsket om selvstendige formuleringer veies mot presis språkbruk, så problemstillingen blir mest mulig konsist løst, ifølge prodekan Fossum.

– Ved intervjuer med stipendiatene, ikke minst dem med svake engelskkunnskaper, kom det fram at de blant annet hadde hatt dette i tankene, sier han.

Ikke nødvendig

Stian Østland, medisinstudent og leder for studentutvalget på MED, mener det er kritikkverdig at universitetsledelsen ikke har tatt høyde for at også ph.d-studenter kan jukse, og viser til avsløringen av lege Jon Sudbøs forskningsfusk i 2006.

– De burde være klar over at eksamensfusk også kan forekomme på doktorgradsnivå. Det at universitetsledelsen ikke har utarbeidet et regelverk for dette etter Sudbø-saken, er svakt.

Haakon Breien Benestad, prorektor ved UiO, tror ikke stipendiatene har tatt regelverket helt på alvor. Han mener uansett at det er unødvendig med et felles regelverk for ph.d-eksamener ved UiO.

– Doktorgradsutdannelsen dreier seg først og fremst om forskning og publisering, ikke om å avlegge eksamener. For mange ph.d.-studenter er disputasen en slags eksamen. Hvis en forsker sender inn en artikkel til et internasjonalt tidsskrift, vil to eller tre personer gå gjennom artikkelen før den kommer på trykk, slik det skjer med artiklene som skal inn i avhandlingen, sier han.

Benestad, som selv er professor i medisin, understreker likevel at dette er en stygg sak.

– Det er nesten grotesk at det mistenkes fusk på en eksamen i etikk, sier han.

– Men du mener ikke det er kritikkverdig at universitetet ikke har et regelverk for doktorgradsstipendiatenes eksamener?

– Nei, og hvis det i det hele tatt trengs et slikt regelverk, må det utarbeides for hvert enkelt fakultet, sier han.

Powered by Labrador CMS