INGEN DÅRLIG SAMVITTIGHET: studenten «Petra» jukser minst en gang i semesteret. Hun føler ingen skyld.
INGEN DÅRLIG SAMVITTIGHET: studenten «Petra» jukser minst en gang i semesteret. Hun føler ingen skyld.

17 tatt for juks ved UiO i 2009:

Men BI har hatt en jukseøkning.

Publisert Sist oppdatert

*Fusk ved UiO og BI:*

  • Universitetet i Oslo sin klagenemnd mottok i fjor 19 fuskinnmeldelser. 17 av de innmeldte fuskestudentene ble funnet skyldige.
  • Handelshøgskolen BI sin klagenemnd mottok i fjor 28 fuskinnmeldelser, der alle fikk medhold.
  • Universitetshøgskoleloven §§4-7 og 4-8 tilsier at de som blir tatt for juks risikerer annullering av eksamen og utstengning fra lærestedet.
  • Lærestedene informerer hverandre om eventuelle utestengingsvedtak.
  • Universitetet i Oslos bruk av plagieringskontrollprogrammet Ephorus har redusert plagiering ved kvalifiseringsoppgaver.
  • Handelshøgskolen BI økte ansettelser av eksamensvakter. Dette skal ha ført til at flere eksamensfuskere bli tatt og funnet skyldige.

Laveste juksetall siden 2003

– Jeg jukser på minst én eksamen hvert semester, og jeg har ikke følt meg skyldig en eneste gang. Ja, jeg har begått en uetisk handling, men det rammer ingen, sier «Petra».

Hun er bachelorstudent ved Universitetet i Oslo (UiO) og ønsker å være anonym.

Ved UiO fikk Klagenemnda i fjor 19 innmeldinger om fusking ved eksamen og kvalifiseringsoppgaver. 17 av de beskyldte studentene ble funnet skyldige.

Les også: [Utenlandske studenter topper juksestatistikken.](1)

Sanksjoner skremmer ikke

I Universitets- og høgskoleloven kommer det frem at de som blir tatt for juks risikerer annullering av eksamen og utstengning fra lærestedet.

– Utstengning kan skje inntil ett år og lærestedene informerer hverandre om utestengningsvedtaket, sier administrerende studiedirektør Monica Bakken.

«Petra» syns ikke at risikoen er skremmende nok.

– Når jeg jukser vet jeg at jeg er sikret minst en B, sier hun.

UiO har de siste tre årene hatt et stort fokus på forebygging og kontroll av fusk. Det har blitt satset mye på god informasjon om fusk og konsekvenser og opplæring.

– Vi har tatt i bruk plagieringskontrollprogrammet Ephorus. Sensorens arbeid fungerer også kontrollerende. I tillegg har det vært mye medieomtale av fusk og det mener jeg også virker preventivt, sier Bakken.

Straffes før eller senere

«Petra» syns ikke fusking er urettferdig overfor andre studenter som jobber beinhardt.

– Alle har muligheten til å jukse.

«Petra», bachelorstudent ved UiO.

– Alle har muligheten til å jukse. Det er snakk om å ta en avgjørelse. Derfor syns jeg ikke at det jeg gjør er urettferdig overfor de andre. Jeg vet at den med de beste karakterene er mer ettertraktet i arbeidsmarkedet, sier hun.

Administrerende studieveileder Gro Enerstvedt Smenes mener at det før eller senere vil straffe seg å ta en snarvei på eksamen.

– Først og fremst er fusk et svik mot institusjonens akademiske tradisjon, og også mot fremtidig arbeidsgiver. Man må være oppmerksom på at læringsutbyttet svekkes betydelig ved å benytte uredelige midler under eksamen. Det finnes ingen enkle løsninger om man ønsker en god utdannelse med gode resultater innen akademia, sier Smenes.

– Jeg fortjener det

«Petra» forteller at hun jukser fordi hun fortjener en god karakter.

– Det høres absurd ut, men jeg jobber beinhardt med pensum hele semesteret. Rett før eksamen får jeg alltid angst, og det ender med at jeg bruker de siste dagene på å pønske ut en måte å lure med meg et «ekstra minne», sier Petra.

– Vi kan ikke se at eksamensnerver er en unnskyldning for å fuske. God undervisning og gode eksamensforberedelser må være den beste medisin mot slike nerver, sier Smenes.

Flere skyldige fuskere ved BI

På BI fikk klagenemnda 28 innmeldinger om fusking, og alle ble funnet skyldige, informerer direktør ved studieavdelingen på BI Marianne Schei.

Schei forteller at BI bruker mange virkemidler mot fusk.

– Vi benytter informasjon om hva som regnes som fusk og hvilke sanksjoner som kan vedtas. Vi har i tillegg anti-fuskekampanjer, det gis informasjon i eksamenslokalet før eksamen starter, samt at enkelte ansatte har som oppgave å avdekke fusk ved skoleeksamen og på hjemmeoppgaver.

– Virker tiltakene?

– Vi ser en økning av innrapporterte tilfeller fra eksamenslokalene, hvilket tilsier at det har virket å ansette personer som har dette som ansvar under eksamen, sier Schei.

Powered by Labrador CMS