INGEN EKSAMEN: Etter at ledelsen ved KHIO ble klar over at Lisa Jørgensens bacheloroppgave inneholder kritikk av skolen, får hun ikke fremføre eksamensoppgaven med publikum til stede.
INGEN EKSAMEN: Etter at ledelsen ved KHIO ble klar over at Lisa Jørgensens bacheloroppgave inneholder kritikk av skolen, får hun ikke fremføre eksamensoppgaven med publikum til stede.

Ble nektet å ta eksamen

Etter at eksamensprosjektet til Lisa Jørgensen viste seg å være KHiO-kritisk, fikk hun ikke gå opp til allerede avtalt eksamen.

Publisert Sist oppdatert

Dette er saken:

  • I en rekke medieoppslag er det kommet fram at KHiO sliter med dårlig arbeidsmiljø og at studenter er misfornøyde med organiseringen av studiene.
  • Scenografistudent Lisa Jørgensen ville lage et KHiO-kritisk eksamensprosjekt, men etter at studieledelsen fikk kjennskap til dette aksepterer ikke skolen den tidligere godkjente eksamensformen.

«Manglende oppfyllelse av studiets arbeidskrav», sier Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO). «Sensur av en KHiO-kritisk oppgave», mener scenografistudent Lisa Jørgensen.

– Det var etter at jeg hadde gjort endringer, der det tydelig kom fram at bacheloroppgaven min var kritisk til KHiO, at jeg fikk beskjed om å stanse eksamensforberedelsene, sier Jørgensen.

Disse endringene var godkjente av Jørgensens veiledere.

Ville ikke ha åpen visning

Etter å ha bestemt at hun ikke fikk gå opp til eksamen, ba studieledelsen allikevel Jørgensens veiledere om hjelp til å utarbeide et forslag til en alternativ eksamensform for Jørgensen. Den nye eksamensformen innebar at hun kunne få ta eksamen, men ikke ved å sette opp en åpen visning med publikum, slik de øvrige studentene får. Jørgensen skulle få sette opp en modell. At Jørgensen ikke klagde på dette vedtaket var også en forutsetning for å få gå opp til eksamen.

Jørgensen har allikevel klagd og klagen er nå til behandling. I en skriftlig uttalelse til Jørgensens advokat sier en av Jørgensens veiledere, Zoe Christensen, at det var vanskelig å få klarhet i hvilke rammebetingelser skolen ønsket å gi Jørgensen.

I et brev som Universitas har fått tilgang til, skriver dekan ved fakultet for scenekunst, Suzanne Bjørneboe, at tilbudet til Jørgensen utgår: «Med denne klagen forstår vi det slik at du ikke aksepterer KHiOs tilbud om et alternativt opplegg for gjennomføring av ditt eksamensprosjekt, slik det er presentert for deg av din veileder, og det vil ikke bli noen videre oppfølging av dette fra skolens side.»

– Livredde for kritikk

– Det er tydelig at ledelsen leker butikk ved å endre kravene underveis for å kunne stoppe henne, sier Marius Von der Fehr, tidligere student og studentrepresentant ved KHiO. Han samarbeidet med Jørgensen om eksamensprosjektet, og karakteriserer henne som en moden og dyktig scenograf.

– Begrunnelsen skolen ga om at Lisa ikke har oppfylt kravene i studieplanen er så dårlig som den kan få blitt, sier Von der Fehr.

Han mener skoleledelsen er livredde for kritikk. Von der Fehr følte seg selv uthengt av KHiO da han rettet et kritisk søkelys mot skolen i sitt eksamensprosjekt «KHiOs Svartebok». Von der Fehr ble dessuten nylig refusert da han skrev et innlegg til KHiOs årbok, på oppdrag fra skolen. Innlegget handlet blant annet om Lisa Jørgensens sak og det han selv kaller sjokkerende forhold ved fakultet for scenekunst.

– De argumenterte med at innholdet var for sensitivt for skolen, sier Von der Fehr, og mener Jørgensens sak er et godt eksempel på situasjonen ved KHiO.

– Oppfattet som trussel

Skolen rådet meg til å endre tema for oppgaven av hensyn til karrieren min. Lisa Jørgensen, scenografistudent.

– Skolen rådet meg ved flere anledninger til å endre tema for oppgaven av hensyn til karrieren min, sier Jørgensen.

Veileder Zoe Christensen tror skolen følte seg truet av endringene i Lisas prosjektoppgave.

– Selv om Lisa ikke mente å gå til krig mot skolen, kan jeg forstå at det ble oppfattet slik, sier Christensen.

Veilederen frarådet Jørgensen å endre prosjektbeskrivelsen, men mente det var viktig at hun fikk gjennomført prosjektet.

– Det er umulig å si noe om prosjektet var godt nok kunstnerisk, for hun fikk jo aldri muligheten til å gjøre det ferdig, sier Christensen.

Studieledelsen ved scenografistudiet ved KHiO ønsker ikke å kommentere saken før Jørgensens klage er behandlet. Dette forventes å skje i løpet av første halvdel av høsten. De ønsker heller ikke kommentere om retningslinjene har blitt endret underveis.

Powered by Labrador CMS