MANGLER RETTIGHETER: Sosiologistudent Marit Sunnanå Aalrust fikk bekjed om at hun ikke kunne ta opp eksamen fordi emnet var lagt ned. – Instituttet burde informere studentene bedre, sier leder for programutvalget ved instituttet, Emma Schiro.
MANGLER RETTIGHETER: Sosiologistudent Marit Sunnanå Aalrust fikk bekjed om at hun ikke kunne ta opp eksamen fordi emnet var lagt ned. – Instituttet burde informere studentene bedre, sier leder for programutvalget ved instituttet, Emma Schiro.

Ble nektet ny eksamen

Studenters mulighet til å ta eksamen på nytt er truet etter at institutt for sosiologi har lagt ned ni emner på to år.

Publisert Sist oppdatert

Da Marit Sunnanå Aalrust ønsket å ta opp igjen eksamen i et sosiologiemne hun tok i vår, fikk hun beskjed om at emnet var lagt ned og at det ikke ville være mulighet for å ta opp igjen eksamen.

– Da jeg begynte på emnet forventet jeg at jeg skulle få mulighet til å ta opp igjen eksamen. Det var en ubehagelig overraskelse da jeg innså at den muligheten ikke var der lenger, sier hun.

Nedleggelser gir eksamenstrøbbel

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (ISS) har lagt ned ni bacheloremner i løpet av de to siste årene. Fordi studentene bare kan ta opp igjen eksamen dersom det arrangeres ny ordinær eksamen i emnet, fører nedleggelsene til at mange studenter ikke får ta eksamen på nytt dersom de er misfornøyde med karakteren.

Det har lenge vært praksis på Det samfunnsvitenskaplige fakultet (SV) ved Universitetet i Oslo å gi studentene mulighet til å ta eksamen i et fag inntil tre ganger. Aalrust mener det er problematisk at instituttet kan trekke tilbake denne retten uten at studentene får skikkelig informasjon.

– Dette handler om studentenes rettigheter, og er spesielt irriterende fordi faglærer har sagt at det ikke er noe problem for faglæreren å lage en ny eksamensoppgave. Det blir dessuten vanskelig å planlegge studieløpet dersom man ikke vet om man kan ta opp eksamener eller ikke, sier hun.

– Burde finnes overgangsordning

Leder for programutvalget på ISS Emma Schiro mener studentene burde ha minimum to semestre på å ta opp eksamen:

– En regel er en regel, og det at et emne har sluttet å gå burde ikke være en grunn til å ta fra studentene denne retten. Hvis instituttet legger ned et emne, burde dessuten instituttet informere studentene bedre, sier hun.

Direktør ved SV-fakultetet Gudleik Grimstad sier imidlertid at en slik regel ikke eksisterer.

– En student kan ha maksimum tre tellende eksamener per emne, men institusjonene er ikke selv forpliktet til å gi studentene mulighet til å gå opp til eksamen på nytt dersom de blir misfornøyd med resultatet.

Leder i Samfunnsvitenskaplig studentutvalg (SVSU), Aksel Braanen Sterri, mener det er viktig at studentene får informasjon om de har mulighet til å ta opp igjen eksamen eller ikke når de planlegger studieløpet sitt.

– Man burde få vite om det er lov eller ikke å ta opp igjen eksamen når man velger et emne. Når et program legger ned mange emner bør problemet som oppstår løses med en overgangsordning som sikrer at studentene får mulighet til å ta opp igjen eksamen, sier han.

Ønsker fleksibilitet

Undervisningsansvarlig på sosiologi Marianne Nordli Hansen sier hun skjønner problematikken, men kan ikke svare på hvilke prosedyrer instituttet har for å informere studenter om innskrenkning i emnetilbudet. Instituttet ønsker imidlertid å være fleksible overfor de studentene som blir rammet av omstruktureringen.

– Vår generelle holdning er at vi ønsker å gi studentene best mulig informasjon om de valgene de foretar seg i sitt studietilbud. Vi ønsker også å følge vanlig praksis på SV-fakultetet, og er ikke uvillige til å gi studenter mulighet til å ta opp igjen eksamen dersom de har strøket eller er misfornøyde med resultatet, sier Hansen, og indikerer at Aalrust vil få mulighet til å ta opp igjen eksamen i det aktuelle emnet til neste år.

Powered by Labrador CMS