Fornøyd: Representantene fra JSU er strålende fornøyde med den nye studieordningen som trer i kraft høsten 2011. F.v: Liv Inger Gabrielsen, Espen Kheradmandi og JSU-leder Kristin Feed.
Fornøyd: Representantene fra JSU er strålende fornøyde med den nye studieordningen som trer i kraft høsten 2011. F.v: Liv Inger Gabrielsen, Espen Kheradmandi og JSU-leder Kristin Feed.

Flere eksamener på Jus

Fra neste høst må jusstudentene ta eksamen hvert semester. Det får jusstudentene til å juble.

Publisert Sist oppdatert
Fornøyd: Representantene fra JSU er strålende fornøyde med den nye studieordningen som trer i kraft høsten 2011. F.v: Liv Inger Gabrielsen, Espen Kheradmandi og JSU-leder Kristin Feed.
Fornøyd: Representantene fra JSU er strålende fornøyde med den nye studieordningen som trer i kraft høsten 2011. F.v: Liv Inger Gabrielsen, Espen Kheradmandi og JSU-leder Kristin Feed.
Fornøyd: Representantene fra JSU er strålende fornøyde med den nye studieordningen som trer i kraft høsten 2011. F.v: Liv Inger Gabrielsen, Espen Kheradmandi og JSU-leder Kristin Feed.
Fornøyd: Representantene fra JSU er strålende fornøyde med den nye studieordningen som trer i kraft høsten 2011. F.v: Liv Inger Gabrielsen, Espen Kheradmandi og JSU-leder Kristin Feed.
Fornøyd: Representantene fra JSU er strålende fornøyde med den nye studieordningen som trer i kraft høsten 2011. F.v: Liv Inger Gabrielsen, Espen Kheradmandi og JSU-leder Kristin Feed.
Fornøyd: Representantene fra JSU er strålende fornøyde med den nye studieordningen som trer i kraft høsten 2011. F.v: Liv Inger Gabrielsen, Espen Kheradmandi og JSU-leder Kristin Feed.

*Ny studieordning:*

  • Innføres ved Det juridiske fakultet høsten 2011.
  • Studieåret deles inn i semester, ikke avdelinger.
  • Studentene får da eksamen to ganger i året, mot én gang slik som det er nå.
  • Ordningen er ment for å øke undervisningskvaliteten ved fakultetet.
  • Kilde: Juridisk Studentutvalg

Større fokus på internasjonalisering, flere valgmuligheter og flere eksamener er sentrale stikkord for den nye studieordningen på Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO). Endringene blir tatt godt i mot av jusstudentene.

– At man har eksamen oftere er positivt. Man får ikke vist hva man kan med eksamen bare en gang i året, sier Liz-Helen Løchen, som er på sitt tredje år på jusstudiet.

Den nye studieordningen vil føre til at studentene må opp til eksamen hvert semester, mens det til nå kun har vært eksamen en gang i året.

Flere eksamener

Hovedmålet med den nye ordningen er å bedre kvaliteten på undervisningen.

– Det som undervises blir i stor grad det samme, men selve undervisningsformen vil bli annerledes, forklarer Kristin Feed, leder i Juridisk studentutvalg (JSU).

Feed understreker at den nye ordningen ikke vil bli slik som ved jusstudiet i Bergen, hvor studentene eksamineres i hvert enkelt fag etter endt undervisning i faget.

– Vi ønsker ikke en bergensmodell, da hadde vi valgt å studere i Bergen. Det som er bra i Oslo er at man lærer å se de store linjene, sier Feed.

Mens det i Oslo kun har vært en eksamen i året, har jusstudentene i Bergen blitt eksaminert flere ganger i semesteret

I Oslo blir elevene testet i flere fag på én eksamen én gang i året. En slik tverrfaglig-eksamen vil fortsatt være praksis når den nye studieordningen trer i kraft høsten 2011, men da skal studentene eksamineres to ganger i året. En gang hvert semester. Tverrfaglige eksamener har ifølge Feed en klar fordel.

– På denne måten læres studentene tidlig opp til å se sammenhengen mellom hvert av fagene, mener Feed.

Et annet mål med den nye ordningen er en større vektlegging av internasjonalisering. Som en konsekvens av dette vil menneskerettigheter flettes inn i alle fag.

– Det er svært lite internasjonalt fokus i studiet slik det er nå, derfor vil vi prøve å få inn de internasjonale perspektivene i større grad, sier Feed.

Tydeligere krav

Foruten flere eksamener vil studieordningen også omfatte endringene i undervisningsformene. Endringene skal være med på å skape et bedre undervisningstilbud for studentene.

– Målet er å endre studiet fra et auditoriestudium til et studium der det ikke er så langt unna lærer og studenter. Jeg vet at mange jusstudenter føler seg overlatt til seg selv, sier Marit Halvorsen, Prodekan ved Det juridiske fakultet.

Ifølge Halvorsen er noe av målet med den nye reformen at studentene skal føle seg mer rustet for arbeidslivet.

– I den nye studiereformen vil det gjøres tydeligere hvilke krav som stille til studentene og hvordan de kan oppfylle disse kravene, forklarer Halvorsen som mener tydelige krav kan gjøre det enklere for studenten å navigere seg i studiet.

Powered by Labrador CMS