FULLFØRER PÅ NORMERT TID: Magnus Torgersen skal levere masteroppgave i medievitenskap om to måneder. – Det er fullt mulig å kombinere studier med deltidsjobbing og studentengasjement, sier han.
FULLFØRER PÅ NORMERT TID: Magnus Torgersen skal levere masteroppgave i medievitenskap om to måneder. – Det er fullt mulig å kombinere studier med deltidsjobbing og studentengasjement, sier han.

Flere fullfører studiene

– Studentene har blitt mer bevisste på sine studievalg, mener Annik M. Myhre ved Universitetet i Oslo. Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo er blant unntakene i statistikken, og skiller seg ut med en negativ utvikling det siste året.

Publisert Sist oppdatert

på normert tid

– Vårt fokus er på hvordan vi kan forbedre oss ytterlige, sier Annik M. Myhre, prodekan for studier ved Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet (MatNat) ved Universitetet i Oslo (UiO).

Tall Universitas har hentet fra database for høyere utdanning (DBH) viser at stadig flere gjennomfører studiene til normert tid.

– Motiverte studenter

Arkitektur og designhøgskolen (AHO) er det lærestedet som kommer best ut av statistikken; i 2009 gjennomførte hele 94,5 prosent av studentene til normert tid. Rektor Karl Otto Ellefsen mener dette skyldes motiverte studenter.

– Studentene må levere opptaksprøve, og det er vanskelig å komme inn her. I tillegg krever denne type undervisning et lavt antall studenter per lærer, og dette gjør at studentene blir tatt godt vare på. Dermed får vi motiverte studenter som gjennomfører, sier Ellefsen.

Forbedringspotensial

MatNat er også blant vinnerne på statistikken, med en stigning på nesten ti prosent siden 2006. Myhre har to forklaringer på hvorfor flere gjennomfører på normert tid.

– Studentene er blitt mer bevisste på hva de søker seg inn på, samtidig som rutinene knyttet til innrapportering har blitt bedre som følge av at kvalitetsreformen har satt seg, sier Myhre.

Hun ser likevel et større forbedringspotensial.

– Vi kan få en enda tettere oppfølging av studentene, samtidig som det er viktig å oppdatere utdanningsplanene jevnlig.

Har ryddet i dataene

En annen forklaring for den positive utviklingen er at den kan henge sammen med tekniske endringer som påvirker statistikken. Fungerende studiesjef ved UiO Torbjørn Grønner mener den positive statistikken i stor grad skyldes en opprydning i dataene.

– Vi har begynt å rydde opp og er blitt flinkere til å sørge for datakvaliteten, blant annet ved å ta grep i forhold til overregistrering. Derfor tror vi tallene i dag er mer i samsvar med reelle tall, sier Grønner.

Han peker på en ny ordning i emneregistreringen fra 2008.

– Hvis en student har meldt seg opp i emner som ikke inngår i planen og ikke avlegger eksamen, fjernes nå tallene fra databasen.

Sliter med rekrutteringen

Fra 2009 har bare 61 prosent av studentene ved Det teologiske fakultet (TF) gjennomført studiene på normert tid. Dekan Trygve Wyller gleder seg over den generelle økningen ved Universitetet i Oslo (UiO), men ønsker en økning av søkere til sitt fakultet.

– Det er generelt lavere søkning på våre programmer enn på enkelte andre, og vi tar inn folk med lavere snittall.

Dekanen forklarer også deler av statistikken med et stort antall deltidsstudenter.

– Noen av programmene her ved TF har flere deltidsstudenter, noe som påvirker statistikken og fører til lavere gjennomføringstall.

Wyller tror en økt konkurranse om studieplassene vil virke positivt på gjennomføringsprosenten, og tallene fra DBH viser at TF ligger desidert på bunnen i forhold til antall søkere per plass.

– Vi vil gjerne se at våre tall går opp. Det er en slags selvoppfyllende profeti at der det er høyt inntakskrav vil det bli høyere gjennomføringsgrad, sier Wyller.

Powered by Labrador CMS