Feil fra fakultetet: Flere uker etter at Janicke Eckhoff hadde avlagt eksamen, fikk hun beskjed fra SV-fakultetet om at eksamenen ble annulert. Fakultetet erkjenner at de gjorde en feil.
Feil fra fakultetet: Flere uker etter at Janicke Eckhoff hadde avlagt eksamen, fikk hun beskjed fra SV-fakultetet om at eksamenen ble annulert. Fakultetet erkjenner at de gjorde en feil.

Flere uker etter at Janicke (24) tok eksamen, ble den annullert

En feil fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet førte til at alle som tok utsatt eksamen i statsvitenskapsemnet fikk den annullert. Fakultetet tar ansvar for feilen, men studentene må likevel ta eksamen på nytt.

Publisert Sist oppdatert

– Det var en litt ekkel opplevelse å ha den eksamenen.

Det sier Janicke Eckhoff (24) om en utsatt eksamen hun tok tidligere i år. Eksamen var i statsvitenskap i emnet STV1020 – Metode og statistikk. Under eksamen oppdaget hun imidlertid at den lignet oppgaven hun hadde jobbet med dagen før for å forberede seg til eksamen. Det fikk Eckhoff til å stusse, men hun gjennomførte likevel eksamen på vanlig vis.

Rundt tre uker senere var Eckhoff blant dem som fikk en e-post fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet der beskjeden lød at eksamen deres ville bli annullert. Eckhoff hadde tatt utsatt eksamen, men tok også denne våren emnet opp igjen for å forbedre karakteren hun hadde fra tidligere.

Begrunnelsen for annulleringen fra fakultetet sin side var at eksamenssettet som ble utdelt til utsatt eksamen var identisk med det som ble gitt til den ordinære eksamen, og at sensorveiledningen ble lagt ut i forkant av utsatt eksamen. Fakultetet annullerte derfor den utsatte eksamen, fordi de mente det ville være urimelig overfor de som tok ordinær eksamen å la sensuren stå.

Les også: Klimastrategi skaper uro i akademia

Trakk sensuren

I e-posten sto det at sensuren på den utsatte eksamen ble trukket. De berørte studentene fikk beskjed om at de måtte ta opp igjen eksamen ved en senere anledning. Til vanlig studerer Eckhoff kinesisk, men hun valgte altså å ta opp igjen emnet i statsvitenskap for å forbedre karakteren hun hadde fra tidligere.

Faget er et av grunnemnene i statsvitenskap, og vanligvis et man tar i løpet av det første året på studiet. Som betyr at de aller fleste studentene i faget er førsteårsstudenter.

– Eksamenssettene som vi så er ikke identiske

Eckhoff svarte på fakultetet sin e-post. Ifølge henne var nemlig ikke eksamenssettene identiske, til tross for at de var veldig like. Hun begrunner dette med at eksamenen i emnet er delt i to. Den ene delen er en flervalgsoppgave, der spørsmålene blir tilfeldig generert fra en spørsmålsbank. Dermed blir sammensetningen av spørsmål forskjellig for hver enkelt student som tar eksamen. Denne delen utgjør 30 prosent av eksamen.

De resterende 70 prosentene utgjøres av en kortsvarsdel. Det er denne delen fakultetet informerer om at er lik i de to eksamenssettene. Spørsmålene som stilles er de samme. Derimot er tallgrunnlaget fra statistikken som spørsmålene går ut fra forskjellig. Det vil si at selv om spørsmålene er de samme, vil svarene studentene får være ulike. Universitas har sett de to eksamenssettene.

– Premisset fakultetet legger til grunn for å gjennomføre ny eksamen bygger på at eksamenssettene er identiske, men de eksamenssettene som vi så er ikke identiske, sier Eckhoff.

I e-posten fra fakultetet kommer det fram at de tar ansvar for feilen, men at studentene som tok utsatt eksamen likevel må ta den på nytt. Å kun basere karakteren på flervalgsoppgaven mener de at vil være urettferdig overfor studentene som tok ordinær eksamen.

Les også: –⁠ En må ikke innbille seg at det er mulig å leve av studie­støtten, sier Luksus­fellen-økonom

Bekymret for studentene

Eckhoff synes det er bra at fakultetet anerkjenner at de har gjort en feil. Samtidig ønsker hun at de anerkjenner at eksamenssettene ikke er identiske, slik de skrev i e-posten.

Det var mange førsteårsstudenter som tok eksamen. Det bekymrer Eckhoff. Hun har tidligere vært leder i fagutvalget på statsvitenskap, og frykter at annulleringen i ytterste konsekvens vil føre til at studenter mister motivasjonen og dropper ut.

– I verste fall tenker jeg at man kan se eksamen som umulig, og at man føler seg latt i stikken av fakultetet. Det kan lede til at man dropper ut av programmet, sier hun.

– Det er en ganske heftig kabal som skal gå opp, når jeg skal ta den eksamen en eller annen gang

Janicke Eckhoff, student

For Eckhoff selv vil det bli vanskelig å finne tid til å lese til, og gjennomføre eksamen på nytt. Dette semesteret har hun obligatorisk undervisning hver dag, og å forberede seg til en ekstra eksamen ved siden av vil bli travelt.

– Det er en ganske heftig kabal som skal gå opp, når jeg da skal ta den eksamen en eller annen gang. Jeg må også sette av tid til å friske opp i kunnskap jeg tilegnet meg for over et halvt år siden.

Fakultetet vil ikke kommentere før utfallet er klart

Eckhoff etterlyser en forklaring fra fakultet. Hun lurer på hvor feilen ligger, og hvorvidt feilen fra fakultetet sin side egentlig var å publisere sensorveiledningen for tidlig.

I en e-post til Universitas skriver Kari Pound Davies, assisterende fakultetsdirektør ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet: «Det samfunnsvitenskapelige fakultet ble gjort oppmerksom på at utsatt eksamen og ordinær eksamen i STV1020 hadde store likheter med hverandre. Fakultetet sendte derfor ut forhåndsvarsel om mulig formell feil på eksamen til de berørte studentene. Fakultetet jobber i disse dager med å vurdere saken og vil ikke kommentere utfallet før det er klart.»

Videre skriver hun at de ønsker å få avklart om det har skjedd en formell feil på eksamen så raskt som mulig. I tillegg til at de så langt det er mulig vil sørge for at studentene ikke blir forsinket i studieløpet.

«Universitetet er pålagt i UH-loven å gjøre sensorveiledningen tilgjengelig for kandidatene etter at sensur er gitt. Ved SV-fakultetet er rutinene at sensorveiledningen skal publiseres samme dag som sensuren,» avslutter hun.

Powered by Labrador CMS