IRRITERT: --Det er irriterende å vente. BI bør skjerpe seg hvis dette skjer ofte, sier Ali.
IRRITERT: --Det er irriterende å vente. BI bør skjerpe seg hvis dette skjer ofte, sier Ali.

Hver femte sensur forsinket på BI

17 prosent av eksamenssensurene på BI er forsinket. Amaid Ali måtte vente over et halvt år på én karakter.

Publisert Sist oppdatert

Dette er saken:

  • BI publiserte i januar en evaluering av kvalitetssikringen av utdanningen ved Handelshøyskolen BI.
  • Rapporten viser at 17 prosent, nesten én av fem sensurer, er forsinket.
  • Dette står i sterk kontrast til BIs mål om null forsinkelser.

Amaid Ali er en av mange studenter som har blitt påvirket av forsinket sensur ved Handelshøyskolen BI. Han fikk ikke karakteren på en eksamen han avla vårsemesteret i fjor før så sent som januar i år.

– De sa bare at den var forsinket, uten noen annen informasjon, sier Ali.

17 prosent av sensuren på BI er forsinket, viser en fersk evaluering. Dette til tross for at målet til BI er null forsinkelser.

I noen av fellesfagene ved BI kan en uheldig sensor bli sittende med flere hundre eksamener som alle skal leveres i tide.

– Hvis du har en bunke med 300 eksamener, er ikke sensuren den morsomste delen av jobben. Så det kan nok være en del som lar sensuren vente til siste liten, sier Runar Framnes, førstelektor ved BI.

Irriterende

Den forsinkede sensuren vekker irritasjon hos studenter.

VIL HA KLAR BESKJED: Studenten Mia Rystad etterlyser bedre kommunikasjon med BI om forsinkelsene.
VIL HA KLAR BESKJED: Studenten Mia Rystad etterlyser bedre kommunikasjon med BI om forsinkelsene.

«Det verste er når man ikke får beskjed om hvorfor den er forsinket eller når sensuren kan ventes.»

Mia Rystad, student ved BI

– Det verste er når man ikke får beskjed om hvorfor den er forsinket eller når sensuren kan ventes. Man er jo spent og vil vite det så fort som mulig, sier BI-student Mia Rystad.

Tor W. Andreassen, instituttleder ved markedsføring, forteller at resultater kan være en viktig del av studenters faglige utvikling, og kan være med på å forme hvordan man går løs på fremtidige eksamener.

– Svært mange ønsker å lære av eksamen slik at de kan få gode karakterer ved neste eksamen også, sier han.

Må planlegge

Andreassen mener det er flere grunner til at sensuren kan bli forsinket. Det kan være store mengder studenter som skal evaluerers, sensorer kan være sene, slappe, eller eksamenene kan være sendt ut samtidig med helligdager.

– Høgskoleloven definerer tiden man har til sensur. For en svært travel fagperson kan dette oppleves som for kort tid – spesielt når helligdager inngår i denne tidsrommet. Uansett er sensur noe man vet kommer og sensorene bør planlegge sine arbeidsoppgaver deretter, sier han.

Andreassen trekker frem at BI er avhengig at av skolepenger, og at det derfor er viktig at studentene som betaler er fornøyde.

– Da må alle aspekter rundt det å være student være av kvalitet – inkludert tidsriktig sensur, sier han.

– Hvor realistisk er null prosent forsinkelser?

– Jeg tror ikke det er et realistisk mål.

Jobber med saken

Ved BI jobbes det for å få prosenten ned. Blant annet har høyskolen begynt å bruke hurtigpost, og innført strengere oppfølging av sensorene.

– Det er stort fokus på forsinket sensur på høyt ledelsesnivå ved BI. Vi har foretatt en prosessanalyse for å finne ut hvor det som regel svikter når sensuren blir forsinket, sier Marianne Schei, direktør i studentavdelingen på BI.

Powered by Labrador CMS