Beskyttet: Kristina Dziedzic Wright ser helst at alle bruker munnbind under eksamen
Beskyttet: Kristina Dziedzic Wright ser helst at alle bruker munnbind under eksamen

Bekymret for fysisk eksamen:

–⁠ Jeg kommer ikke til å ta eksamen

Mens UiO mener eksamen i Silurveien er så trygt som det kan bli, velger MatNat å avholde digital eksamen av hensyn til studentenes helse. Flere studenter frykter fysisk eksamen.

Publisert Sist oppdatert
Bekymret: Raha Moafi frykter for smittefaren ved fysisk skoleeksamen
Bekymret: Raha Moafi frykter for smittefaren ved fysisk skoleeksamen
Avgjørende: – Vi har lagt til rette for en smittevernmessig god gjennomføring av eksamen, sier Johan Løberg Tofte, fungerende avdelingsdirektør for HMS og beredskap ved UiO.
Avgjørende: – Vi har lagt til rette for en smittevernmessig god gjennomføring av eksamen, sier Johan Løberg Tofte, fungerende avdelingsdirektør for HMS og beredskap ved UiO.

Dette er smitteverntiltakene i Silurveien:

 • Gjennomført risikoanalyse for eksamen i Silurveien
 • 320 mot normalt 650 plasser er i bruk for å opprettholde avstandskrav og bruk av annenhver plass
 • Én plass blir kun brukt én gang per dag
 • Alle plasser rengjøres etter bruk
 • Alle saler har egne innganger ved å ta i bruk nødutganger
 • Skilting utvendig og innvendig for lette innpassering
 • Anitbac og desinfiserende servietter ved alle innganger og rundt omkring i salene
 • Plexiglass ved alle overinspektørbord
 • Økt renholdsfrekvens
 • Alt personell i Silurveien har gjennomført eget smittevernkurs for Silurveien og fått nødvendig opplæring
 • Salene åpner 45 min før eksamensstart mot normalt 30 min
 • Bruk av egenmelding
 • Eksamensvakter ved inngangen påser avstandskrav, og slipper inn puljer hvis behov
 • Interne rutiner gjennomgått og oppdatert mtp smittevern
 • Smittevernutstyr tilgjengelig (hansker og munnbind)
 • Eksamensvakter er informert om tiltakene og har på bakgrunn av det selv valgt å jobbe dette semesteret
 • Egne smittevernkurs for eksamensvakter

– Jeg kommer ikke til å ta eksamen. Det eneste som kan få meg til å ta den er om hver eneste person bruker munnbind under hele eksamen.

Det sier Kristina Dziedzic Wright. Hun skriver normalt doktorgrad ved University of Leicester, men bor for øyeblikket i Norge og tar norskkurs for forskere ved Universitetet i Oslo (UiO). Hun skal etter planen gjennomføre fysisk skoleeksamen i UiOs lokaler i Silurveien. Koronapandemi og lav tiltro til smitteverntiltakene er bakgrunnen for motvilligheten til å møte på eksamen.

Etter at landet stengte ned i mars gjennomførte UiO digital eksamen for alle studenter på vårsemesteret. Dette semesteret har de derimot valgt å avholde fysisk eksamen. Det betyr at 7400 studenter skal innom Silurveien mellom 12. oktober og 22. desember. I snitt 104 studenter daglig gjennom hele eksamensperioden.

Jeg mener fysisk skoleeksamen strider med hensynet til liv og helse for oss, ikke bare som studenter, men også som mennesker

Raha Moafi, rettsvitenskapstudent

UiO: Kan aldri være 100 prosent sikker

– Vi har lagt til rette for en smittevernmessig god gjennomføring av eksamen. Så godt som det lar seg gjøre, med tanke på at vi er i en pandemi, sier Johan Løberg Tofte, fungerende avdelingsdirektør for HMS og beredskap ved UiO.

Tofte har det overordnede ansvaret for beredskapssituasjonen ved UiO og har jobbet kontinuerlig med smittevern ved universitetet. Han understreker at universitetet allerede i juli begynte å utarbeide en risikovurdering for Silurveien. Ut fra denne vurderingen har det blitt gjennomført en rekke tiltak (se faktaboks).

– Halvparten av plassene er ikke i bruk, lokalene rengjøres mellom hver eksamen og doene vaskes under eksamen. I tillegg har det vært opplæring av eksamensvakter og øvrige ansatte der og det vil være rikelig med antibac, sier han.

Tofte mener UiO har gjort de tiltakene som er mulig å gjøre for å hindre at det skal oppstå noen smittesituasjon, men at man aldri kan være hundre prosent sikre.

Wright mener på sin side at det er uansvarlig å gjennomføre eksamen så lenge folk ikke bruker maske.

– Hvis man snakker og puster i et lukket rom over lengre tid, er man avhengig av å ha et ordentlig ventilasjonsanlegg. Aerosolene vil fortsatt være i lufta, sier hun.

Wright understreker at hun ikke er noen ekspert på folkehelse, men hevder hun har lest mye forskning på området og mener det er tydelig at det ikke er noen god idé å være i et rom over lang tid, spesielt uten munnbind.

– Jeg planlegger å sende en klage til administrasjonen. Der kommer jeg blant annet til å foreslå at munnbind må tas i bruk som smitteverntiltak, sier Wright.

Bruk av munnbind har blitt vurdert, forteller Tofte, men legger til:

– Vi har ikke landet på det som et aktuelt tiltak.

– Utelukker dere å gå over til digital eksamen dersom situasjonen forverrer seg?

– Nei, vi utelukker ingenting. Dette vurderes, om ikke daglig, så vurderes det fortløpende, avslutter Tofte.

Man ender opp med mange krevende avveininger, men sånn som situasjonen er i samfunnet så må menneskelige hensyn for studentene trumfe

Knut Martin Mørken, studiedekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Helse vs. potensiell fusk

Etter et allmøte med studiedekanen på Det juridiske fakultet forrige torsdag har det kokt på jusstudentenes foretrukne informasjonskanal, Jodel. Flere studenter reagerer på at de ikke blir hørt og frykter for smittevernet.

«Begge foreldrene mine er i risikogruppen og utrolig sårbare» skriver en anonym jusstudent på Jodel. «Det er litt interessant at fakultetet har full tillit til at ingen studenter vil møte syke på eksamen, men null tillit til at de samme studentene ikke jukser på en hjemmeeksamen» skriver en annen. «Det er så sjukt mye whining her», skriver en tredje.

– Jeg mener fysisk skoleeksamen strider med hensynet til liv og helse for oss, ikke bare som studenter, men også som mennesker, sier Raha Moafi (21), som går andreåret på rettsvitenskap.

Hun mener universitetet pålegger seg mer ansvar og gjør det vanskeligere for seg selv ved å avholde skoleeksamen. At tiltakene krever mer enn ulempene ved å ha en digital eksamen.

– Jeg opplever at det vektlegges at det ikke skal være fusk på eksamen, men jeg mener det må gjøres en avveining mellom vår helse og potensiell fusk, sier hun.

Hun viser samtidig til en uttalelse fra studiedekan Tarjei Bekkedal fra august om at det ikke hadde blitt flere juksesaker enn vanlig, som følge av hjemmeeksamen, og påpeker at tross mulige mørketall tyder det på at fusk ikke utgjør et stort problem

– Fakultetet må sette vår trygghet og helse først, og for øyeblikket føles det ikke som om fakultetet prioriterer hverken av delene, avslutter Moafi.

Studenter frykter fysisk skoleeksamen: –⁠ Jeg kommer ikke til å ta eksamen

Stoler på fakultetet

Bror Nissen (21) går også andre året på rettsvitenskap, men er derimot ikke bekymret for fysisk skoleeksamen.

– Det er ikke grunnlag for å si at skoleeksamen er uforsvarlig, sier han og legger til:

– Jeg sliter med å se hvordan vi som jusstudenter har grunnlag til å være kritiske til smittevernplanene som er utbedret. Når det juridiske fakultet bestemmer seg for at det skal være skoleeksamen har jeg tillit til at eksamen gjennomføres trygt, sier han.

Nissen understreker at han ikke er noen koronaskeptiker og har forståelse for at folk er bekymret for smitte. Men bekymringen må være tuftet på noe annet enn følelser, mener han.

– Jeg ser flere argumentere for at mange kan samles utenfor lokalene, men det er i utgangspunktet et anekdotisk argument basert på erfaringer, sier han.

Nissen mener at siden studentene må gjennom et obligatorisk smittevernkurs og har vent seg til korona i samfunnet, så vet alle hvordan man skal overholde smittevern.

– Derfor vil ikke erfaringer fra tidligere gjelde, og grunnlaget til å være skeptisk er tuftet på et usikkert fundament, sier Nissen.

– Når man tar kontroversielle avgjørelser så vil ingen bli fornøyde. Enten det er skoleeksamen eller hjemmeeksamen, avslutter han.

MatNat: Menneskelige hensyn trumfer

Ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MatNat) har de valgt en annen strategi enn UiO sentralt. Der blir avsluttende eksamen som hovedregel en form for hjemmeeksamen.

– Vi tok en avgjørelse på det sist torsdag. Vi opplever at det blir for usikkert med skoleeksamen, sier Knut Martin Mørken, studiedekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Han begrunner det med at smitten er økende og at mange studenter er bekymret for reisevei og viser til erfaringer fra fysiske midtveiseksamener de gjennomførte som normalt:

– Vi så at antallet egenmeldinger er femdoblet sammenlignet med for et år siden. Vi tror det betyr at mange studenter er utrygge og ikke tør å møte opp til fysisk eksamen, sier Mørken.

Han forteller videre at mange av fagene har en del regnehåndverk som man lett kan få andre til å gjøre. Det er en utfordring at kontrollfunksjonen ved en skoleeksamen forsvinner.

– Man ender opp med mange krevende avveininger, men sånn som situasjonen er i samfunnet så tok vi valget om at menneskelige hensyn for studentene er det avgjørende.

Les også: Kampen om studentmillionene

Powered by Labrador CMS