BEFALSSKOLELIGNENDE EKSAMEN: Mange av studentene som har tatt OSCE-eksamen mener den ligner på en befalsskolelignende stresstest.
BEFALSSKOLELIGNENDE EKSAMEN: Mange av studentene som har tatt OSCE-eksamen mener den ligner på en befalsskolelignende stresstest.

Klagestorm på «stress-test»

Etter at over 70 prosent av medisinstudentene strøk på eksamen har Medisinsk fagutvalg sendt inn fellesklage til klagenemnda.

FELLESKLAGE I POSTEN: Daniel Barth leder for Medisinsk fagutvalg har nå sendt inn fellesklage på OSCE-kontinuasjonseksamen.
FELLESKLAGE I POSTEN: Daniel Barth leder for Medisinsk fagutvalg har nå sendt inn fellesklage på OSCE-kontinuasjonseksamen.

Ny eksamensordning:

  • I 2009 startet Det medisinske fakultet med en ny type eksamen kalt modifisert Objective Structured Clinical Examination (OSCE).
  • OSCE er en stasjonseksamen som tester 6 ulike fag. Studentene har 7 minutter til rådighet per stasjon.
  • Innenfor et fag må man ha minst 65 prosent riktig totalt for å bestå eksamen.
  • Første gang OSCE-eksamen ble holdt strøk 1/3 av studentene. Det ble derfor gjort endringer, men likevel strøk 1/5 da OSCE-eksamen ble holdt på nytt i år. På den påfølgende kontinuasjonseksamen strøk 71,4 prosent.
  • Det gis kun klagerett ved de skriftlige stasjonene.
  • Kilde: Det medisinske fakultet

– Jeg tror ikke på at over 70 prosent av studentene som tok kontinuasjonseksamen OSCE er så dårlige at de ikke kan fortsette på kullet sitt, sier leder for Medisinsk fagutvalg Daniel Barth.

13. august ble kontinuasjonseksamen, OSCE (Objective Structured Clinical Examination) avholdt for medisinstudenter som gikk tredje semester ved Universitet i Oslo. 71,4 prosent av disse studentene strøk. Etter å ha strøket for andre gang har studentene bare ett forsøk igjen på å stå før de blir kastet ut av medisinstudiet.

OSCE er en stasjonseksamen hvor studentene er innom 25 forskjellige stasjoner og har syv minutter til rådighet per stasjon. Fagutvalget, ved leder Daniel Barth, har nå engasjert seg i saken og sendt inn en fellesklage til både fakultet og klagenemnda. De mener det er behov for endringer i eksamensformen som ble innført i 2009.

Barth peker spesielt på de uklare spørsmålsformuleringene og den dårlige tiden studentene har på hver post som problemer med eksamensformen. Dette har ført til at flere studenter har misforstått hva det spørres om og dermed svart helt feil.

– Stressmestrings-helvete

Fagutvalget er bekymret for at kravene til OSCE-eksamen er for høye og at tiden er for knapp, slik at det blir en test i stressmestring snarere enn en test i kunnskap.

– Studentene som har tatt denne eksamen har beskrevet det som et stressmestrings-helvete, sier Barth.

En av studentene som venter på svar fra klagenemnda beskriver OSCE-eskamen som veldig krevende. Dette på grunn av den dårlige tiden de har på hver post og den personlige settingen hvor flere av sensorene er til stede ved noen av postene. Studenten Universitas har snakket med vil derfor være anonym i frykt for å ødelegge sjansene på sin siste kontinuasjonseksamen.

– Det dreide seg ikke om hvor mye jeg kunne, men om hvordan jeg takler stress, sier studenten.

– Jeg synes at det er dumt at stress på grunn av en befalsskolelignende situasjon skal ødelegge for meg. Sånn som denne eksamen er arrangert trakasseres vi, sier den anonyme studenten.

Forslag til endringer

Både før eksamen og i sin felles klage har fagutvalget kommet med flere forslag til hvordan fakultet kan gjøre eksamensformen bedre.

– Vi ønsker at studenter som går høyere semestre skal lese gjennom og godkjenne spørsmålene på forhånd, sier Barth.

I tillegg har fagutvalget også foreslått å gjennomføre en «treningsrunde» med påfølgende tilbakemelding. Dette slik at studentene får en idé om hvordan de klarer seg i denne eksamenssituasjonen. Fakultetet tilbyr nå en såkalt strukturrunde med åtte poster, uten en påfølgende evaluering. Men dette mener Barth og fagutvalget er for dårlig.

– Produserer kvalitetsvare

Leder av eksamenskommisjonen for OSCE-eksamen Trond Sundby Halstensen avviser at det settes for høye krav til studentene, og mener blant annet at studenten må skjønne at fagterminologi hører hjemme på en eksamen.

– De må bruke og forstå fagterminologi når de besvarer en eksamen. Det holder ikke å si at de ser en klump når de ser et organ med kreftsvulster.

Han åpner likevel for at forslaget om at eldre studenter bør kvalitetskontrollere spørsmålene, kan være relevant.

Halstensen påpeker at studentene må lære seg å takle slike stressende situasjoner som kontinuasjonseksamen, og at hvis de virkelig kan faget, klarer de å svare på kort tid, og dermed unngå alt stresset.

– Vi produserer kvalitetsvare. Det betyr at det er visse ting medisinstudenten bør og må kunne etter tre semester. Det er klart det blir stressende på en eksamen hvis man ikke kan det som spørres om, sier Halstensen.

Til tross for at eksamensansvarlig Halstensen avviser klagene til fagutvalget har fem av de som strøk på kontinuasjonseksamen fått medhold i sine individuelle klager. Nå er fellesklagen og de resterende individuelle klagene på vei til klagenemnda.

Powered by Labrador CMS