Pugger: Vithuran Sivalingam forbereder seg til informatikkeksamen med skriveblokka. Selv om alle oppgavene på studiet involverer programmering på datamaskin, må eksamenene tas med penn.
Pugger: Vithuran Sivalingam forbereder seg til informatikkeksamen med skriveblokka. Selv om alle oppgavene på studiet involverer programmering på datamaskin, må eksamenene tas med penn.

Må programmere på papir

Under eksamen må informatikkstudenter programmere med penn og papir. Eksamen på datamaskiner er for dyrt, mener instituttlederen.

Publisert Sist oppdatert
Gjennomslagspapir: Med penn og papir blir det umulig å viske ut og fylle inn mer hvis en skriver feil, mener studentpolitiker og informatikkstudent Torkil Vederhus.
Gjennomslagspapir: Med penn og papir blir det umulig å viske ut og fylle inn mer hvis en skriver feil, mener studentpolitiker og informatikkstudent Torkil Vederhus.

– Jeg kommer jo til å sitte med datamaskin når jeg får jobb, ikke med papir slik de gjorde i gamle dager, sier Vithuran Sivalingam, førstårsstudent i informatikk ved Universitetet i Oslo (UiO).

Informatikkstudentene ved UiO må gjennomføre eksamen i programmering på papir. Sivalingam synes det er merkelig at eksamen må skrives for hånd, mens alle oppgaver og obligatoriske innleveringer gjøres på datamaskin.

Christina Ekeheien, som også tar inføringsemner i informatikk, synes at det virker gammeldags å måtte avlegge informatikkeksamen på papir.

– Selvfølgelig hadde det vært lettere å ha eksamen på datamaskin, det er jo det vi skal bruke dette faget til. Vi lever i 2010, alt skjer på datamaskiner, og det er nesten ingenting som skrives for hånd.

– Negativt læringsutbytte

– En har negativt læringsutbytte av å ha papireksamen. Min erfaring er at da øver studentene seg på å programmere på papir, i stedet for å programmere på ordentlig, sier Torkil Vederhus, informatikkstudent og representant i Studentparlamentets arbeidsutvalg.

Studentparlamentet har engasjert seg sterkt for å få innført eksamen på datamaskin i informatikk og andre fag der det er hensiktsmessig. Vederhus synes at eksamen på papir ikke er en realistisk vurderingsform, og mener dagens ordning går på kvaliteten løs. Ifølge ham er en ordning med bruk av datamaskin på eksamen gjennomførbar ved UiO i dag.

– Det er terminaler på mange lesesaler, og i tillegg kunne man sett på en løsning som de har i Bergen. Der tar studentene med seg egen PC og skriver eksamen på den. Studentene får utdelt en minnepinne som de plugger inn og så får de bare lov til å jobbe med den. Mitt intrykk er at dette er like sikkert mot juks som dagens ordning, sier Vederhus.

Ønsker forsøksordning

Fagutvalget ved Institutt for informatikk (FUI) ønsker at man kan finne ut hvor gjennomførbart det er med bruk av datamaskin på eksamen ved å gjennomføre et forsøk i liten skala.

Leder i FUI, Tor Ivar Johansen, er klar på at datamaskin-eksamen hadde vært ideelt framfor dagens situasjon.

– Vi mener at papirvarianten med programmering blir uvant, ettersom programmering ligger så nært knyttet til en datamaskin i sin natur. Det er ingen tvil om at det ville vært en bedre måte å evaluere studentene på å ha eksamen på datamaskin, og isolert sett ville dette ha vært lettere for studentene, sier Johansen.

Økonomiske hindringer

– Jeg er nokså sikker på at vi kommer til å få eksamen på datamaskin i fremtiden. Men det handler om kostnader og investeringer for at vi skal kunne gjøre det mulig å gjennomføre gode og rettferdige eksamener. Per i dag vil vi nok bruke midlene våre på andre tiltak for å bedre studentes læringsmiljø, fremfor å investere i dyrt utstyr for å gjennomføre dette, sier leder for Institutt for Informatikk, Morten Dæhlen.

Dæhlen mener at penn og papir er et godt alternativ for informatikkstudentene, for eksempel i tilfeller der studentene skal lage ulike former for figurative skisser på eksamen. Han vedgår dog at tidsånden øver et visst press på instituttet.

– Det er ikke første gangen noen spør oss hvorfor vi ikke har eksamen på PC, siden vi er et IT-institutt. Trenden går i retning av at studenter ønsker å kunne bruke egen PC i studiene, sier Dæhlen.

Powered by Labrador CMS