KREVER PDF: Martin Haugland, student ved institutt for informatikk, er misfornøyd med det han beskriver som rigide innleveringsregler ved IFIKK.
KREVER PDF: Martin Haugland, student ved institutt for informatikk, er misfornøyd med det han beskriver som rigide innleveringsregler ved IFIKK.

Pdf-tvil på ex.phil.

Ex.phil.-studentene har kun valget mellom to filformater på eksamen. De krever nå at instituttet tillater bruk av pdf til innleveringene.

Publisert Sist oppdatert

Flere studenter ved Universitetet i Oslo (UiO) uttrykker frykt for å få dårligere karakter i ex.phil på grunn av de tekniske kravene til innlevering av selve eksamensoppgaven.

– Retningslinjene på ex.phil. gir oss strenge krav til den formelle formateringen av eksamensoppgavene, og disse har vi store problemer med å møte når vi blir tvunget til å bruke disse filformatene, sier informatikkstudent Martin Haugland.

Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) har vedtatt at de ikke vil akseptere oppgaver som er levert i andre filformat enn .doc og .rtf. For studenter som ikke benytter seg av de vanligste tekstbehandlingsprogrammene, medfører dette problemer med oppsett av oppgaven.

Føler seg urettferdig behandlet

– IFIKK har vedtatt at disse to filformatene er de eneste som aksepteres, men jeg forstår ikke hvorfor vi ikke kan levere i for eksempel pdf-format, sier Haugland.

Han forklarer at programvaren LaTex, som blant annet mange informatikkstudenter benytter seg av, ikke støtter, eller har veldig dårlig support for, de filtypene IFIKK krever at studentene benytter seg av.

Haugland får imidlertid ingen støtte fra instituttet.

– Dette burde ikke være et problem for noen studenter, sier Erlend Bronken, studiekonsulent ved IFIKK.

Bronken sier de har behov for å ha en standard som alle følger, slik at de kan være sikre på at alle som skal sensurere eksamensoppgaver har mulighet til å lese filene som leveres.

Ønsker å kunne sjekke for fusk

Pdf-formatet som flere har uttrykt ønske om å få levere i, er i regjeringens retningslinjer for IT-standard i offentlig sektor listet opp under minimumskravene til hva en institusjon bør kunne håndtere.

Årsaken til at IFIKK ikke aksepterer et såpass vanlig filformat som pdf, er ifølge Bronken at dette formatet gjør at instituttet ikke kan bruke fuskekontrollen de kjører på alle oppgaver.

Powered by Labrador CMS