Sår tvil om sensurordning

Feil karaktersetting blir ikke rettet opp ved bruk av to sensorer, viser ny forskning.

Publisert

Norsk Studentunion kjemper for at alle avsluttende eksamener skal bedømmes av to sensorer. En ny studie antyder imidlertid at to sensorer ikke reduserer sjansen for å få feil sensur.

Hvis sensorene får tilgang til hverandres vurderinger, hvilket er dagens praksis, videreføres feil karaktersetting i stedet for å rette opp tvilsomme bedømmelser.

Kommunikasjon er problematisk

Det viser rapporten «En eller to sensorer» skrevet av Bjørn Erik Rasch og Sara Kristine Eriksen trykt i Tidsskrift for samfunnsforskning. Forskerne peker på sosialt press og at vurderinger «smitter» over på hverandre som årsakene til at sensorer ikke trekker hverandres bedømmelser i tvil.

– Det er en veldig spennende undersøkelse, men konklusjonen unngår å ta konsekvensene av funnene, sier Kim Kantardjiev, studie- og forskningsansvarlig i Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo (UiO).

Han får støtte av Aksel Braanen Sterri, leder av Samfunnsvitenskapelig studentutvalg ved UiO.

– Å droppe interaksjon mellom sensorene er hele poenget, sier Sterri.

Han peker på at akkurat denne smitteeffekten er uheldig i dagens klagepraksis, hvor en må feste med eventuell begrunnelse på den innklagede karakteren til den nye klagekommisjonen. Slik farger den første vurderingen over på den nye.

– Kommunikasjon mellom to sensorer en særdeles dårlig ide med tanke på studentenes rettssikkerhet. Det er jo dét rapporten viser, sier Kantardjiev.

To bedre enn én

Norsk Studentunion vil imidlertid fortsatt arbeide for at det skal være to sensorer ved alle avsluttende eksamener.

– Selv om rapporten viser at dette kanskje ikke er en tilstrekkelig kvalitetssikring, så bidrar det til å kvalitetssikre noe mer når man bruker to sensorer, sier leder Anne Karine Nymoen.

Studien har belyst hvordan samhandlingen i eksamenskommisjoner fungerer. Forfatterne tar ikke stilling til hvilken sensorordning som er best, men skriver at analysen gir kunnskap som kan forbedre grunnlaget for å vurdere forskjellige sensorordninger opp mot hverandre.

Forfatter av rapporten Bjørn Erik Rasch hadde ingen utdypende kommentarer.

Powered by Labrador CMS