Jussen: Høyt karakterpress og mange opptak av eksamen preger studiet i sentrum. Arkivfoto: Sjur Stølen

Studentopprør på jussen: Åpent brev til ledelsen samlet inn hundrevis av underskrifter

Studentene på Det juridiske fakultet frykter de skal få færre forsøk på eksamen. Nå er protestene sendt til ledelsen.

Publisert Sist oppdatert

Fredag ettermiddag la Aksel Jebsen ut et åpent brev i Facebook-gruppa for jusstudentene ved UiO. Det snakkes om at den allerede begrensede gjentakskvoten på eksamen skal reduseres ytterligere, og studentene er ikke glade.

– Det er åpenbart at hvis dette skal ha virkning for de som allerede er innrullert ved Masterstudiet i Rettsvitenskap, vil endringen innebære en vilkårlig inngripen i etablerte rettigheter. Dette er rettssikkerhetsmessig betenkelig, sier Jebsen, som også er studentrepresentant i fakultetsstyret.

Bakgrunn: Jusstudenter kan få færre forsøk på eksamen

Enorm respons

I innlegget på Facebook ba han studentene som var enige i brevet om å underskrive. Før brevet ble sendt til ledelsen hadde over 400 studenter underskrevet. Mandag ettermiddag har over 200 nye studenter hevet seg på.

Det fremkommer av brevet at studentene særlig frykter for sin egen rettsikkerhet på eksamen. [Universitas har tidligere skrevet om studenter som har klaget på eksamen, og hoppet opp eller ned mange karakterer](2).

– I relasjon til dette har muligheten til å ta eksamen på nytt vært en viktig sikkerhetsventil. Således frykter vi at en reduksjon i gjentaksmuligheten vil kunne bidra til en forsterket frykt for å klage, all den tid muligheten for å omgjøre resultatet etter klageadgangen vil bli ytterligere svekket, står det i brevet.

Drama på jussen: Professor skjelte ut studentene i forelesning

Studentene reagerer videre på at gjentaksmulighetene på jussen allerede er innskrenket betraktelig i forhold til resten av Universitetet i Oslo. Per nå har jusstudentene en kvote på fire gjentak av en tidligere bestått eksamen, med unntak av exphil, exfac og valgemner. Dette er vesentlig mindre enn på andre fakulteter ved UiO.

– Alle kan ha en dårlig dag, samtidig som det fremheves at jus er et modningsfag. I løpet av studiet kan man modnes, og da er det viktig å ha mulighet til å kunne korrigere et dårlig eksamensresultat senere, sier Jebsen

Det har vært mye bråk på jussen dette semesteret. Føler dere at dere blir overkjørt av ledelsen?

– Her skal ikke jeg uttrykke meg så bastant. Likevel, om man ser på denne tilbakemeldingen på dette brevet og meldinger på Jodel, kan man ha et inntrykk av enkelte føler seg overkjørt og lite hørt.

Høgberg: Jeg har blitt blant de minst populære professorene på fakultetet

– Studentene har et ansvar

Dekan ved Det juridiske fakultet, Dag Michalsen, bekrefter at han har mottatt brevet, og at studentens stemme vil bli hørt når et nytt forslag skal utformes. Likevel mener han at noe må gjøres.

– Man kommer ikke utenom at halvparten av alle eksamensopptak gjøres ved Det juridiske fakultet. Studentene har også et ansvar for å tenke gjennom om dette er fornuftig ressursbruk, sier han.

Professorkrangel på jussen: – Personlig hevntokt

Dekan: Dag Michalsen vil få bukt med karakterpresset. Foto: Eirik Bryhn Jacobsen.

Det er ingen hemmelighet at det er et høyt karakterpress på jussen. Jebsen tror at dette er en av grunnene til temperaturen blir høy når eksamensordningen debatteres. Det er også dekan ved Det juridiske fakultet, Dag Michalsen, enig i.

– Det store spørsmålet er hvordan man kan få bukt med karakterpresset. Vi må også få det øvrige rettssamfunnet i tale. Særlig de store advokatfirmaene er med på drive karakterpresset videre. Min oppfordring går særlig til bransjen som viderefører dette presset. Hele rettssamfunnet må tenke gjennom hvordan vi kan få bukt med dette.

Michalsen mener det nødvendig å gjøre noe med gjentaksordningen, både for å bukt med karakterpresset og ressursbruken til fakultetet. Likevel er det ingenting som er bestemt, og dekanen ser også på andre måter for å bukt med problemene.

– Det er mange måter å få endret dette på. Nye typer vurderingsformer kan være en del av dette. For eksempel kan vurderinger med bestått/ikke bestått være noe vi kan vurdere for å få ned karakterpresset.

Powered by Labrador CMS