Klager på eksamen: Leder av Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo, Solveig Figenshou Thoresen vil at eksamen skal skrives på PC og at sensor alltid skal sende studenten begrunnelse for eksamenskarakteren.
Klager på eksamen: Leder av Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo, Solveig Figenshou Thoresen vil at eksamen skal skrives på PC og at sensor alltid skal sende studenten begrunnelse for eksamenskarakteren.

– Total mangel på tiltak

Fungerende leder i Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo (SP UiO) tar et kraftig oppgjør med eksamenspolitikken til universitetsledelsen.

Publisert Sist oppdatert
Klager på eksamen: Leder av Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo, Solveig Figenshou Thoresen vil at eksamen skal skrives på PC og at sensor alltid skal sende studenten begrunnelse for eksamenskarakteren.
Klager på eksamen: Leder av Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo, Solveig Figenshou Thoresen vil at eksamen skal skrives på PC og at sensor alltid skal sende studenten begrunnelse for eksamenskarakteren.

Det hadde vært hyggelig om Studentparlamentet fulgte litt med i timen.

Ole Petter Ottersen, rektor ved Universitetet i Oslo

Fungerende SP-leder Solveig Figenschou Thoresen krever at studentene får ta flere eksamener med datamaskin.

– Eksamen på UiO er gammeldags. Studentene skriver fortsatt skoleeksamen på papir. De færreste studenter er vant med å strukturere oppgaver på den måten. De som kommer fra videregående nå, vil i hvert fall ha problemer med dette, sier Thoresen.

Tikk takk

UiO-ledelsen har i sin årsplan satt seg mål om at 75 prosent av alle eksamener ved Universitetet skal foregå digitalt innen utgangen av 2014.

– Nå begynner vi å få dårlig tid hvis vi skal nå dette målet. Signalene vi har fått, er at det ikke kommer penger til å gjennomføre eksamen på PC over neste års budsjett, sier Thoresen.

– Det er en total mangel på videre tiltak for digital eksamen, og det går utover studentene. Jeg ser ikke handlingsvilje hos ledelsen. Hvis vi skal nå målet, må vi begynne nå. Det er mye som skal på plass, og mye penger som må bevilges til teknologi og utstyr.

Thoresen er fornøyd med prøveprosjektet for digital eksamen ved Det juridiske fakultetet, og forteller at SP skal jobbe for at et tilsvarende prosjekt settes i gang ved Det humanistiske fakultet.

– Følg med i timen

UiO-rektor Ole Petter Ottersen gir Thoresen stryk for virkelighetsbeskrivelsen.

– Det hadde vært hyggelig om de fulgte litt med i timen. Er det noe vi satser på, er det nettopp modernisering av eksamen, sier Ottersen og viser til 75-prosentsmålet for digital eksamen innen utgangen av 2014.

– På dekanmøtet diskuterte vi muligheten for å framskynde dette målet. Arbeidet med digital eksamen går veldig bra. Rundt 1000 studenter på juss, 800 på Det medisinske fakultet, samt studenter ved prøveprosjekter på UV-fakultetet, har digital eksamen denne våren.

– Jøss. Studentparlamentet tviler på at målet nås innen den opprinnelige tidsfristen. Og nå snakker du om å framskynde?

– Selvsagt trengs det ressurser, og det er én av grunnene til at styremøtet i juni kommer til å sette av enda flere ressurser til undervisning og modernisering av eksamen.

– Kan du love at målet om 75 prosent digital eksamen nås innen fristen?

– Intet kan loves i denne verden, men at det står nevnt spesifikt med tall i årsplanen, betyr at det er en stor prioritet å få det i havn. Få andre mål er like konkrete som dette, svarer Ottersen.

Krever begrunnelser

I tillegg til digital eksamen, ønsker studentpolitikerne seg at begrunnelser for eksamenskarakterene automatisk sendes til studentene. I dag må studentene aktivt be om en slik begrunnelse.

– Det ligger mye hardt arbeid bak en eksamen, men du får ikke engang tilbakemelding på det du har prestert. SP ønsker at UiO skal ta studentene på alvor og gi ordentlige tilbakemeldinger på de arbeidene man leverer fra seg, sier SP-leder Thoresen.

– Hvorfor trenger karakterbegrunnelsen å komme automatisk?

– Som student, hvis du har gjort det veldig dårlig, eller veldig bra, er du kanskje ikke så interessert i å aktivt oppsøke en begrunnelse. Universitetet bør sende et signal om at det har sittet en sensor og nøye vurdert oppgaven. Det er også viktig for studentenes rettssikkerhet at de har mulighet til å sjekke begrunnelsen opp imot sensorveiledningen, svarer hun.

– Det vil jo koste litt om alle sensorer må skrive begrunnelser for alle karakterer?

– Jo, men det er først og fremst det sensorene skal drive med. For mange er eksamen så å si det eneste vitenskapelige arbeidet du leverer fra deg i et emne. Da er det viktig at man får ordentlig tilbakemelding på det.

Rektor Ottersen er positiv til forslaget, men vil ikke love noe.

– Det jobbes med et nytt heldigitalt system for sensur hvor meningen er at studentene skal få en automatisk begrunnelse for karakteren. At mye skal bli gjort på denne plattformen, det er helt klart, sier han.

Powered by Labrador CMS