For studentene: Prosjektleder Ilan Dehli Villanger og Linda Therese Sørensen i studentveiledningsprogrammet ForVEI er opptatt av at studentene skal trives. -Vi vil at studentene skal føle seg møtt, sett, hørt, respektert og likt, sier han.

Millionsatsing mot ensomhet

Én av fem studenter er ensomme. Et fakultet satser millioner på å få studentene sine til å bli venner.

Publisert Sist oppdatert
sonen
sonen
sonen
sonen
sonen
sonen
forvei

Dette er ForVei

  • Et studentveiledningsprosjekt som har som mål å fremme trivsel, mestring, tilhørighet og stolthet.
  • Startet opp i 2011.
  • Tilbyr alle studenter på andre semester ved Det matematiske-naturvitenskaplig fakultet studentveiledningstime.
  • Fakultetet har reorganisert første skoledag. Første studiedag er det et større fokus på å være sosiale, og føle stolthet over at de har kommet inn på fakultetet.
  • Gratis programseminar til Sundvollen hotell for alle førsteårsstudenter rett etter studiestart.
  • Prosjektet blir stadig utvidet. Det er også komme til tiltak for å forbedre læringsmiljø og fremme trivsel blant ansatte.

Forrige uke skrev Universitas om [utbredt ensomhet blant studenter.](1) Tallene fra en fersk undersøkelse viser at hele én av fem norske studenter føler seg ensomme ofte eller hele tiden. Èn av tre føler seg ensom av og til. Leder Theresa Eia Lerøen i Norsk studentorganisasjon rettet pekefingeren mot lærestedene, og ba dem skjerpe seg. Noen forsøker iherdig. På Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet (MatNat) ved Universitetet i Oslo satser de årlig millioner på studenttrivsel.

Viktig med venner

– Vi har en rekke tiltak som skal hjelpe på å hindre ensomhet blant studentene våre. Det er viktig å få venner og føle tilhørighet for mestre studiehverdagen.

Det sier Ilan Dehli Villanger, prosjektleder i storsatsningen ForVei, et studentveiledningsprogram. Siden 2011 har han jobbet for å øke trivsel, mestring, tilhørighet og stolthet blant studentene på Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet (MatNat). Prosjektet blir stadig utvidet og retter seg nå mot både studenter og ansatte.

– Vi startet i det små og har siden utvidet når vi ser at ting har fungert. Nå bruker fakultetet årlig nesten fem millioner på studentrettede tiltak for studenter og ansatte, og tilbakemeldingene er overveldende positive fra alle parter, sier Villanger.

Selve ForVei-prosjektet, som retter seg mot studenter, består i dag av tre deler. Studentveiledningstimer for alle studenter på andre semester, en reorganisering av og nysatsning på første studiedag, og et todagers gratis programseminar på Sundvollen hotell for alle studenter på første året.

– Vårt slagord er «MSHRL». Vi vil at studenten skal føle seg møtt, sett, hørt, respektert og likt, sier Villanger, som tror at vi kommer til å se en økt satsing på sosial trivsel rundt om på lærestedene i fremtiden.

Det er viktig å få venner og føle tilhørighet for mestre studiehverdagen»

Ilan Dehli Villanger, prosjektleder

Fornøyd ledelse

ForVei-programmet har vært veldig vellykket, sier dekan ved MatNat, Morten Dæhlen. Han kan fortelle om gode tilbakemeldinger fra både studenter og ansatte. Prosjektet har ikke pågått lenge nok til at de kan si noe om økonomisk lønnsomhet, men han sier at fakultetene uansett kommer til å satse videre på dette.

– Studentene er viktige for oss og vi ønsker å satse på dem. Om det gir økt trivsel og mestringsfølelse som fører til flere gjennomførte studiepoeng så er vi selvfølgelig glade for det, men vi er veldig fornøyd med det sosiale resultatet og mener at dette har egenverdi, sier Dæhlen.

Jobber mot ensomhet

Det er i dag stor forskjell på hvor mye hvert fakultet satser på å øke trivsel og hindre ensomhet blant studenter. Studiedirektør på Høgskolen i Oslo og Akershus, Marianne Brattland, sier at dette er et satsingsområde for høyskolen.

– Vi er veldig opptatt av å legge til rette for et aktivt foreningsliv her på høyskolen. Vi arrangerer også noe som vi har kalt Pangstart i forbindelse med fadderuken. Det består av sosiale og faglige arrangementer for studentene. I tillegg har vi et utstrakt samarbeid med Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus.

Handelshøyskolen BI forteller at de tar kampen mot ensomhet på alvor. På en mail til Universitas ramser høyskolen opp en rekke tiltak, som gratis «coaching» og kampanjen Bry deg på BI. I kampanjen setter de fokus på ensomhet og psykisk helse ved hjelp av uortodokse midler som utdeling av kjærlighet på pinne, bamseklemmer og arrangering av dialogmøter.

I sonen

På Institutt for informatikk har de åpnet det de kaller for Åpen sone for eksperimentell informatikk. For å bedre trivselen har de satt i stand et rom med alt fra 3D-printere og symaskiner til småelektronikk og datamaskiner.

– Det skal være et rom hvor absolutt alle kan komme og være med på å lage ting, forteller avdelingsingeniør og student Krister Borge, som kaller rommet for et studentlaboratorium.

Sosialt: Mellom 600 og 700 studenter er innom _Sonen_ hvert år.

Berge forteller at det er rundt 25 studenter som bruker tilbudet jevnlig, men estimerer at rundt 600-700 hundre er innom Sonen i løpet av året. På et av deres ukentlige tirsdagsforedrag kom det 100 besøkende. Han ønsker nå at langt flere skal benytte seg av tilbudet.

Adrian Helle (19), Lars Thorland (19) og Magnus (20) er alle faste brukere av rommet.

– Det er gøy å bruke det man har lært i praksis. Og så er det sosialt. Noen studieprogrammer er mer sosiale enn andre, men her kan man være sosial uansett, sier Adrian Helle.

I sonen: Her har informatikkstudentene tilgang på alt fra 3D-printere til symaskiner.
Powered by Labrador CMS