Dette betyr statsbudsjettet for deg

Fredag morgen la finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) fram regjeringens forslag til statsbudsjett. Her får du en oversikt over nøkkeltallene for studentene.

Publisert Sist oppdatert

Statsbudsjettet 2024

 • Et overslag eller forslag for statens inntekter og utgifter det kommende året

 • Regjeringen la frem forslaget fredag klokka 9

 • Det endelige statsbudsjettet vedtas av Stortinget

 • Regjeringen har ikke selv flertall i Stortinget

Saken oppdateres.

– Vi lurer litt på hvor ambisjonene til regjeringen er, sier NSO-leder Oline Sæther til        Universitas. 

Hun legger til at Støre tidligere i år uttalte at han ville finne rom til de mest utsatte gruppene i samfunnet. Støre nevnte også studentene spesifikt i samme uttalelse, ifølge Sæther. 

– Det vi ser er en snau justering som ikke sikrer studentene mer velferd. Vi er skuffet over at regjeringen ikke gjør mer enn dette, fortsetter hun.

– Trenger økonomi

Sæther tror ikke regjeringen vet om de får de pengene de forventer fra skolepenger fra internasjonale studenter.

– Vi håper at SV, i år som i fjor, får med seg regjeringspartiene på et løft. I fjor klarte de å løfte det fra 2,8 prosent til 7. Det var en reell økning da det kom, men prisen har galoppert siden den tid. 

Ikke imponert: – Det vi ser er en snau justering som ikke sikrer studentene mer velferd. Vi er skuffet over at regjeringen ikke gjør mer enn dette, sier NSO-leder Oline Sæther.

Hun hevder regjeringen fortsetter på samme nivå som i fjor når det gjelder penger til studentboliger. 

– Det gjør at man kan fortsette byggingen, men mens vi venter trenger vi også økonomi til å betale leien. Derfor er studiestøtte vår viktigste prioritet.

Studiestøtte

I statsbudsjettet for 2023 økte regjeringen studiestøtten med 9022 kroner. Ved årets statsbudsjett ligger dette fast, mens støtten justeres etter inflasjon. 

 • Støtten blir justert etter forventa vekst i konsumprisindeksen (KPI). Justeringen skal bidra til å holde oppe studentenes kjøpekraft, heter det i budsjettet

 • Regjeringen øker studiestøtten med 3,8 prosent for studieåret 2024–2025 

Bolig

Boligmangelen i Oslo er et stadig tilbakevendende problem og i sommer stod 7459 studenter på venteliste til studentbolig i Oslo. I årets budsjett foreslår regjeringen følgende tiltak:

 • Regjeringen foreslår å bevilge 633,6 millioner til bygging av studentboliger

 • Regjeringen foreslår å gi tilsagn til 1650 nye studentboliger i 2024 

 • Regjeringen har også et mål om å tilby rimelige og tilgjengelige boliger for studenter i 2024

Psykisk helse og rus

I september kom en rapport fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (Shot). Den viste blant annet at én av tre studenter kan ha en psykisk lidelse. I lys av rapporten foreslår regjeringen følgende tiltak:

 • Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til en tilskuddsordning til veiledning av studenter og ansatte i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

 • Ifølge regjeringen er en del av målet å utvikle et tett samarbeid med universiteter, høyskoler og kommuner 

 • Det foreslås 22,8 millioner kroner til tilskuddsordningen Studenter – psykisk helse og rusmiddelbruk 

 • Tilskuddsordningen har som formål å fremme god helse og trivsel blant studenter og forebygge problemer knyttet til bruk av rusmidler 

 • Regjeringen vil bidra til å bedre helse og livskvalitet blant studenter, bl.a. gjennomføre analyser for å avdekke mulige årsaker til uhelsen og finne gode målrettede tiltak

Stipendordning for studenter utenfor EØS og Sveits

I statsbudsjettet for 2023 vedtok regjeringen å innføre studieavgift for internasjonale studenter som kommer utenfor EU/EØS og Sveits. Dette har skapt stor debatt, og mange mener at gratisprinsippet står for fall. 

 • Regjeringen foreslår å innføre en stipendordning for internasjonale studenter fra utviklingsland med virkning fra studieåret 2024/2025 

 • Stipendordningen omfatter i første omgang opptil 200 nye masterstudenter per år, og vil administreres av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Ordningen er et samarbeid mellom forsknings- og høyere utdanningsministeren og utviklingsministeren, og vil finansieres over bistandsbudsjettet

Powered by Labrador CMS