Får halvannen time til å forberede eksamen

Jusstudent Herman Berge får bare halvannen time til å forberede et forsvar for sin avhandling til muntlig eksamen. Berge raser mot det han oppfatter som forskjellsbehandling.

Publisert Sist oppdatert

Jusstudent Herman Berge leverte sin avhandling 15. oktober.

I avhandlingen kritiseres kjente jurister som Ole Lund, Sjur Brækhus og Jens Kristian Thune.

24. januar skulle han ha fått sitt juridiske vitnemål.

Berge har ennå ikke fått sitt vitnemål grunnet uenighet mellom sensorene

Carl August Fleischer og Jo Hov om karakterfastsettelsen.

Fleischer ville gi beste karakter, Hov ville gi dårligste.

Berge varsler erstatningssøksmål mot Universitetet.

– Dette er helt vanvittig. Tenk om jeg får vite at jeg får dårligste karakter rett før jeg skal inn til eksamen, sier jusstudent Herman Berge (35).

Det juridiske fakultet har oppnevnt to nye sensorer til Berges avhandling. Ingen vet enda hvem de to er, bare at de har gitt kandidaten en halvannen time på å forberede seg til den muntlige eksamenen hvor han skal forsvare sin avhandling. Den muntlige eksamen skjer onsdag 20. februar fikk Berge vite via en fax i går ettermiddag.

Begge sensorene bor andre steder i landet, og møtes i Oslo samme dag som eksamen avholdes for å fastsette Berges karakter.

– Det vil bli svært vanskelig å beholde roen i en slik situasjon, sier Berge.

Det var jusprofessorene Carl August Fleischer og Jo Hov som var Berges opprinnelige sensorer. De ble aldri enige om bedømmelsen av hans avhandling.

Forskjellsbehandling

– Alle de andre jeg kjenner som har skrevet avhandling, har fått vite foreløpig karakter og hvem som er sensorer minst en uke før muntlig eksamen. Dette vitner om forskjellsbehandling, raser Berge.

Han synes også det er kritikkverdig at han ikke får vite hvem som er hans sensorer på forhånd.

– I den situasjonen som har oppstått er det viktig for meg å vite hvem som er sensorer slik at jeg kan vurdere deres habilitet, sier Berge.

I hans avhandling kritiseres en rekke navngitte kjendisjurister, deriblant høyesterettsdommer Gunnar Aasland og høyesterettsadvokat Ole Lund.

Berge vil nå kreve en umiddelbar redegjørelse fra Det juridiske fakultet om hvilken foreløpig karakter han har fått, og hvilke sensorer som er oppnevnt.

Utenbys sensorer

– Vi har lagt vekt på å finne sensorer som både er nøytrale og faglig dyktige. Dette førte til at vi gikk utenfor Det juridiske fakultet, og vi endte derfor opp med to sensorer som kommer utenfra Oslo-området, sier prodekan Mads H. Andenæs.

Men hvem de to sensorene er vil han ikke røpe, heller ikke ser han problemet med den korte tidsfristen.

– Jeg kan ikke se at fristene som er satt for Berge ikke i strid med gjeldende reglementer, og jeg kjenner heller ikke til at dette skulle stride mot noen fast praksis, sier han.

Universitas har imidlertid vært i kontakt med flere tidligere studenter som har skrevet avhandling ved Det juridiske fakultet. Ingen av de Universitas har vært i kontakt med har fått varsel om foreløpig karakter og sensorer senere enn 24 timer før muntlig eksamen.

Powered by Labrador CMS