TOM LESESAL: Jo mindre studentene er på lesesalen, dess dårligere karakterer får dem. Arkivfoto: Hanna Hjardar
TOM LESESAL: Jo mindre studentene er på lesesalen, dess dårligere karakterer får dem. Arkivfoto: Hanna Hjardar

Fersk rapport: Deltidsjobb går utover studiene

En rykende fersk rapport fra SSB viser at studenter som jobber ved siden av studiene bruker mindre tid på å studere.

Publisert Sist oppdatert

Det er en kjent sak at det å leve på bare studielånet nesten er for ekstremsport å regne. Derfor ser mange seg nødt til å jobbe ved siden av for å få endene til å møtes.

Ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB) jobbet en av tre heltidsstudenter ved siden av studiene sine i 2016. Dessverre gir ikke arbeidet utelukkende penger i kassa. Det går også utover studiene.

Alternativ deltidsjobb: Selger toppløsbilder ved siden av studiene

Utover studiene

En ny rapport fra SSB viser at mer tid på jobb betyr mindre tid på studier.

Tallene er særlig markante for de som jobber mer enn 25 timer i uken. I gjennomsnitt bruker studentene som befinner i denne kategorien 17 timer i uka på egenstudier. Altså studier utenom oppsatt undervisning. Dette er syv timer mindre enn de som ikke jobber i det hele tatt.

Det ser ikke ut som om det går utover studiene om man jobber mindre enn ti timer i uka. Imidlertid er det hele 20 prosent som jobber mer enn dette. Med andre ord jobber èn av fem «for mye», og med det fikk studentpolitikerne nye argumenter for økt studiestøtte

Flere tall:Deltidsarbeid skader karakterene

Underbygger gamle tall

Det er stor forskjell på studentene som bruker mest tid på studiene sine og de som bruker minst. Ifølge [studiebarometeret fra 2017](5) er det tannlegestudentene som er de mest arbeidsomme. Tannlege-aspirantene bruker nesten 50 timer i uka på å lese.

På bunnen av listen finner vi de som studerer sosiologi. De bruker i underkant av 25 timer i uka på «studiet om mennesket i samfunn».

Den nye rapporten fra SSB underbygger disse tallene. I gjennomsnitt bruker heltidsstudenten 35 timer på studier og åtte timer på arbeid i uka. De som bruker mest tid er profesjonsstudentene, mens de bruker minst er de som går på en årsenhet.

Overraskelse? Oslo-studenter jobber mest

Powered by Labrador CMS