Skolen ikke varslet: Daglig leder på Bårdar, Freddy Haugan, opplyser at det ikke har blitt varslet til skolen, verken gjennom møter eller gjennom etablerte varslingskanaler.
Skolen ikke varslet: Daglig leder på Bårdar, Freddy Haugan, opplyser at det ikke har blitt varslet til skolen, verken gjennom møter eller gjennom etablerte varslingskanaler.

Flere organisasjoner har mottatt varsler om Bårdar

Tre organisasjoner har mottatt varsler om seksuell trakassering og maktmisbruk på den private fagskolen Bårdar.

Publisert Sist oppdatert

Bårdar Akademiet

  • Privat fagskole som tilbyr undervisning i dans og musikkteater
  • Startet opp i 1995
  • Har avdelinger i Oslo, Bergen og Tvedestrand
  • Heleies av Hilde Olsen Haugan og John Freddy Haugan
  • Kilder: baardar.no, wikipedia.no

– Det er både studenter og ansatte som har opplevd seg trakassert, mobbet og føler seg tråkket på av ledelsen ved institusjonen, forteller Hans Ole Rian, forbundsleder i Musikernes fellesorganisasjon (MFO).

Organisasjonen han leder er et fagforbund for blant annet musikere og dansere. Tidligere i år mottok de, artistorganisasjonen GramArt og forbundet Norske Dansekunstnere, varsler fra studenter og ansatte på Bårdar.

Varslene dreide seg om seksuell trakassering, maktmisbruk og bekymring rundt økonomien på skolen, og skal ifølge Rian kommet fra tidligere studenter og ansatte, rettet mot ledelsen på privatskolen.

Universitas har vært i kontakt med to andre organisasjoner som også har mottatt varslene. De bekrefter dette, men vil ikke kommentere utover dette.

– Mer om Bårdar: Nekter å arbeide gratis: – Du ville ikke invitert en rørlegger hjem for å fikse røra dine gratis

– Har ikke hørt noe

Rian opplyser at de har videreformidlet varslene til Arbeidstilsynet og Kunnskapsdepartementet. Universitas har vært i kontakt med begge, men ingen av de vil kommentere saken.

Universitas har imidlertid fått innsyn i en epost sendt til Kunnskapsdepartementet fra Hans Ole Rian. I eposten skriver Rian blant annet at organisasjonen har mottatt varsler om «trakassering og maktmisbruk» og at de «har sterke indikasjoner på at omfanget dessverre er mye større enn de to konkrete varslene vi nå sitter med.»

Av hensyn til varslerne er Rian sparsom med detaljene, men karakteriserer innholdet som alvorlig.

– Problemet er jo at du kan bli utsatt for represalier hvis det blir kjent at du har varslet om noe. Vi mener at det er alvorlige beskyldninger som kommer opp, men det må til syvende og sist Arbeidstilsynet og Kunnskapsdepartementet gå inn i og undersøke.

– Les også: Ingen kjæreste å hente på Bårdar

Sendt videre: Hans Ole Rian, forbundsleder i Musikernes fellesorganisasjon, forteller at organisasjonen har mottatt varsler fra både studenter og ansatte ved Bårdar. Varslene er videreformidlet til Arbeidstilsynet og Kunnskapsdepartementet.
Sendt videre: Hans Ole Rian, forbundsleder i Musikernes fellesorganisasjon, forteller at organisasjonen har mottatt varsler fra både studenter og ansatte ved Bårdar. Varslene er videreformidlet til Arbeidstilsynet og Kunnskapsdepartementet.

Har ikke blitt varslet

Universitas har også vært i kontakt med daglig leder på Bårdar, Freddy Haugan. Han oppgir at dette er det første han hører om saken.

– Det har ikke kommet inn noen varsler til oss. Ledelsen har hyppige møter med både studentene og de ansatte, og det har aldri kommet opp noe som helst der.

Direktør ved Bårdar Akademiet, Bengt E. Olsen, forteller at skolen har etablert varslingskanaler og ikke har mottatt noen slike varsler.

Han forteller at lærere og ansatte har ukentlige møter, i tillegg til at rektor møter studentrådet annenhver uke.

– Det har ikke fremkommet noen slike varsler eller antydninger om noe slikt.

Han forteller også at skolen har fått svært gode tilbakemeldinger i studentundersøkelser.

– Bårdar tar naturlig nok en slik påstand svært alvorlig. Og til tross for at hverken ledelse eller skolens representanter for fagforening og andre instanser i organisasjonen kjenner til slike hendelser, vil dette følges opp for å forstå hva en slik påstand skyldes, sier Olsen.

Powered by Labrador CMS