Vil bestå: Bokstavene til Det Norske Studentersamfund vil fortsatt ruve på fremsiden av Chateau Neuf om DNS-styret får viljen sin. Arkivfoto: Angelique Culvin

DNS snur: Vil ikke flytte fra Chateau Neuf likevel

Styret i Det Norske Studentersamfund vil skrote flytteplanene, men flyttekomiteen ønsker å bli ferdig med utredningen før en endelig avgjørelse tas.

Publisert Sist oppdatert

Tidligere i dag mottok alle medlemmer av Det Norske Studentersamfund (DNS) innkalling til medlemsmøte i organisasjonen 1. mars. Her kommer det frem at styret foreslår at Huskomitèens arbeid avsluttes og at studentenes hus dermed forblir Chateau Neuf på Majorstua.

Det var i 2015 at DNS bestemte seg for å flytte fra den gamle ærverdige bygningen.

To alternativer ble til null

Det utpekte seg den gang to realistiske alternativer: Deichmanske hovedbibliotek og St. Olavs gate 32. Et halvt år senere [anbefalte Statsbygg](2) å flytte studenthuset til St. Olavs gate. Studenthuset skulle her bli en del av et større «byuniversitet».

Av sakspapirene til DNS er det tydelig at hovedarbeidet til Huskomitèen har gått nettopp til å vurdere dette bygget.

«Etter mye arbeid lagt inn av komiteen og andre, tyder mye til at dette bygget, og andre mulige bygg, ikke egner seg like godt som Chateau Neuf til å være studentenes kulturhus», står det i innkallingen.

– Mulig å drifte Chateau Neuf

Med ingen fullgode alternativer mener styret at Huskomitèens arbeid bør avsluttes og at studenthuset Chateau Neuf består.

– Vi ser nå at det ikke er noen reelle alternativer til DNS' studentkulturhusdrift. En eventuell flytting forutsatte at det måtte være egnet, og at man fikk fristasjonsavtale fra UiO eller lignende aktører, slik vi har det i dag, skriver formann i DNS, Trygve Haaland, i en SMS til Universitas, og legger til:

– Vi har sett de siste årene at det er mulig å drifte Chateau Neuf, og mener det å fortsette arbeidet her er gunstigst for DNS, studentforeninger og studenter i Oslo.

Kommentaren Eneuf is Eneuf: Det er på tide å erkjenne at drømmen om Chateau Neuf som Student-Norges flaggskip har forlist

Saken fortsetter etter bildet.

Alternativet: St. Olav gate 32, ved siden av Slottsparken, har seilt opp som det mest reelle alternativet til dagens plassering på Majorstua. Nå kan det være at flytteplanene for studenthuset skrinlegges. Arkivfoto: Christian Breidlid

Huskomitèen ikke enig med styret

Huskomité-leder Thomas Evensen forteller på sin side at arbeidet med å vurdere hvorvidt bygget i St. Olavs gate 32 er egnet som studenthus ikke har startet, utover forarbeidet som ble gjort sammen med Statsbygg.

– Den politiske prosessen har gått veldig bra og vi har fått mye støtte for et samlende studenthus i sentrum. Vi er ikke kjent med vurderingen som sakspapirene beskriver og har kommet med en klar anbefaling til styret om å la prosessen fortsette da vi ikke har konkludert med noe, skriver han i en e-post til Universitas.

Dette mener gamle DNS-formenn om Chateau Neuf: – Det var som å få en bøtte vann i hodet

– Ikke stort nok

DNS-formann Trygve Haaland forklarer innstillingen fra styret slik:

– Vi har plantegningene til St. Olavs gate 32 og det er ingen store lokaler. For å få et stort nok lokale tilpasset krav til brannvern må det bygges om og vi må lage hull i utsiden av bygget, som er vernet. Den driften vi har i dag gjør at vi og studentforeninger har plass til 1000 personer, det har vi ikke i St. Olavs gate, sier han til Universitas.

Han presiserer også at styret har vært på befaring for å se på hvilke muligheter bygget har.

– Vi ser at det ikke er et ordentlig alternativ for den kulturhusdriften vi ønsker og foreningene ønsker, sier han.

– Unikt bygg

Haaland forteller også at universitetet har gitt signaler om at de ikke ønsker å bruke mer penger på oppussing av nye bygg.

– Det er et unikt bygg og det vet universitetet, foreningene og de som har tilbragt tid her. Problemet er at studentene ikke har kjennskap til huset. Det arbeider vi med nå. Vi har de siste årene styrket arbeidet vårt med markedsføring og tilstedeværelse på sosiale medier – det ser vi at fungerer.

Tror du innstillingen vil bli stemt gjennom på medlemsmøtet?

– Jeg tror folk vil se mulighetene til Chateau Neuf på medlemsmøtet. Da vil vi legge frem enda mer informasjon og jeg stor tro på at innstillingen vil gå gjennom, avslutter Haaland.

Etter å ha lest Haalands kommentarer, vil Huskomité-leder Thomas Evensen igjen understreke at ingen fagpersoner, med unntak av Statsbygg, har vurdert eller uttalt seg om egnetheten eller kapasitet til St. Olavs gate 32.

– Huskomitèen håper å få muligheten til å jobbe frem et forprosjekt som kan gi svar på disse spørsmålene før en endelig avgjørelse tas om flytting, sier han.

Leder: Chateau Neuf er dødt

Går mot egne vedtak

I april 2016 viste campusundersøkelsen at [55 prosent av studentene i Oslo](4) ønsket et nytt samlingssted for studenter. Høsten 2016 ble mandatet til Huskomitèen vedtatt i hovedstyret til DNS og presentert i komiteens rapport like før jul:

«Huskomitèen ved DNS er opprettet med det formål å jobbe langsiktig for å utrede, avklare og forberede en eventuell flytting av aktiviteten til DNS til andre lokaler». Den «langsiktige jobbingen» er altså kommet til veis ende i følge styret.

Den endelige beslutningen om Huskomitéens arbeid skal avsluttes vil tas på det varslede medlemsmøtet 1. mars.

Powered by Labrador CMS