Takknemlig: I stedet for å måtte jobbe ved siden av studiene, gjør ordningene fra Lånekassen at Teodor har mer tid til datteren Maiken.

Flere menn tar ut foreldrestipend

Teodor Bruu-Kammler (29) fikk barn samtidig som han skulle starte studiene. Derfor oppfylte han ikke kravene for å få foreldrestipend fra Lånekassen.

Publisert

Når du får barn under utdanningen, kan du ha rett på foreldrestipend. Det innebærer at du i en periode får støtten fra Lånekassen utbetalt som stipend. I motsetning til vanlig stipend og lån har du også rett på foreldrestipend selv om du tar permisjon fra utdannelsen som følge av at du har fått barn.

I fjor mottok 2300 studenter foreldrestipend fra Lånekassen. Stipendet ligger på rundt 137.000 kroner for studieåret 2023–2024 og skal dekke det første året etter barnets fødsel. Altså mottar du det samme beløpet som du ville gjort med vanlig basislån, men hele beløpet er stipend uten lån.

– Tanken er jo at Lånekassens ordninger skal være tilpasset livet og gi muligheten til at hverdagen til studenter skal gå opp når man får barn under utdanningen, sier Annbjørg Leden Nytrøen, kundeveileder i Lånekassen.

Imidlertid følger det visse krav fra Lånekassen for å kvalifisere til stipendet.

Mellom to stoler

Studenter som får foreldrestipend må ha vært i utdanning frem til tre uker før termindato. I tillegg må vedkommende ha startet på studiet minst fire måneder før fødsel. Slik faller student Bruu-Kammler gjennom ordningen.

Det er mange ting som er vanskelig med små barn, men økonomien er ikke en av dem

Teodor Bruu-Kammler, bachelorstudent

I fjor startet han på biovitenskap ved Universitetet i Oslo, samtidig som han og kjæresten fikk lille Maiken (1). Siden hun ble født midt i studiestart, hadde ikke Bruu-Kammler rett til foreldrestipend. Det var surt, men småbarnsfaren forklarer at han har full forståelse for at ordningen er slik den er.

– Tenk hvis det var slik, når man får barn og er arbeidsledig, at man bare kunne melde seg opp til enkeltemner, ta perm med en gang og få penger gratis. Det er jo ikke en god løsning. Så jeg skjønner at reglene er som de er. Det var bare uflaks for oss. 

Oppfylte ikke kravene: Bruu-Kammler fikk barn samtidig som han skulle starte studiene, og oppfylte dermed ikke kravene for å få foreldrestipend.

Bruu-Kammler mottar heldigvis både tilleggslån og barnestipend fra Lånekassen, som du kan søke om hvis du er i utdannelse og har barn under 16. Tilleggslånet ligger på inntil 55.820 kroner i året, og barnestipend inntil 1954 kroner per måned. Dette kommer godt med i hverdagen som student.

Å sjonglere livet som student og småbarnsfar gir ikke alltid tid til en deltidsjobb, noe lånet og stipendet kompenserer for. Bachelorstudenten opplever likevel at det ikke er så mye dyrere å leve med et lite barn enn å leve uten.

– Det handler mer om at studenter generelt har dårlig råd enn at det er spesielt mye vanskeligere å få tingene til å gå rundt med småbarn. Det er mange ting som er vanskelig med små barn, men økonomien er ikke en av dem.

Andelen menn vokser

Andelen menn som mottar foreldrestipend fra Lånekassen har økt betydelig de seneste årene. I studieåret 2015–2016 var 4,8 prosent av stipendmottakerne menn, mens fram til studieåret 2021-2022 har andelen vokst til 10,5 prosent.

– Det henger kanskje sammen med pappaperm-reglene som ellers i samfunnet. Fedre er påkrevd å ta mer av permen enn tidligere, sier Bruu-Kammler og utdyper:

– Det forplanter seg kanskje nedover til studenter, og at det derfor er mer sosialt vanlig for fedre å ta perm. Som jo er veldig bra.

Sosiolog ved Institutt for samfunnsforskning (ISF) Ragni Hege Kitterød stemmer i.

– Reglene for fedrekvote fører til at flere fedre tar permisjon. Vi ser at de fleste som har rett til det, tar permisjon. Dette bidrar trolig til å endre normene for utforming av farsrollen, sier Kitterød.

Å bli foreldre er en så viktig og personlig del av livet

Ragni Hege Kitterød, sosiolog ved Institutt for samfunnsforskning (ISF)

Ifølge henne viser også andre undersøkelser at stadig flere mener at en likestilt familie er foretrekke – en familie der man deler arbeidet hjemme likt og der partner deltar omtrent like mye i yrkeslivet. Oppslutningen om en slik familiemodell har økt kraftig, både blant menn og kvinner og på tvers av alders- og utdanningsgrupper hevder Kitterød.

– I et lengre perspektiv ser vi et klart mønster der fedre er mer aktivt involvert i familien. De bruker mer tid både til å ta seg av barna og til å gjøre husarbeid.

Finnes unntak

Krav og regler for lån og stipend kan være krevende å forholde seg til. Ordningen med foreldrestipend har for eksempel visse unntak som gjør at du kan ha rett på stipendet selv om du ikke oppfyller de formelle kriteriene.

Kundeveileder Nytrøen oppfordrer derfor alle som skulle oppleve en endring i utdanningsforløpet sitt å ta kontakt med Lånekassen.

– Å bli foreldre er en så viktig og personlig del av livet. Derfor anbefaler jeg å ta direkte kontakt med oss slik at vi best mulig kan hjelpe deg i din situasjon.

Selv om Bruu-Kammlers situasjon ikke ga han rett på foreldrestipend, har han flere år igjen av studiet. Han forteller at hvis han og kjæresten skulle få barn nummer to i nærmeste fremtid, vil han helt klart benytte seg av ordningen.

– Hvis den ikke hadde vært der, hadde det ikke vært aktuelt å få et til barn under studiene. Nå har dama mi tatt hele permen, siden det var sånn det måtte bli.

Med basislån må man bestå fag for at deler av lånet skal kunne gjøres om til stipend. Foreldrestipendet er det derimot mulig å få selv om man tar ut permisjon.

– Jeg tror ikke at det hadde vært aktuelt med en runde til der jeg ikke kan ta perm. Da hadde vi sikkert ventet til etter at jeg var ferdig på studiet, avslutter biologistudenten.

Powered by Labrador CMS