Klar: Den nye lederen i Studentforeningen på BI (SBIO), Andreas Kustås, mener det ikke finnes en enkel løsning for å endre ukultur, men er klar for utfordringen

Ny leder av SBIO: – Jeg ønsker at SBIO skal være BIs stolthet

Det siste året har SBIO vært i hardt vær. Andreas Kustås mener han er den rette til å få orden på skuta.

Publisert Sist oppdatert

Dette er SBIO

  • SBIO er BIs studentforening.
  • Foreningen har over 2500 medlemmer fordelt på over 80 utvalg.
  • Lederen velges på årsbas

– Jeg er glad for at slik praksis blir slått hardt ned på. Det er helt uakseptabelt å holde på slik, sier Andreas Kustås.

Han ble valgt til ny leder for BIs studentforening (SBIO) forrige torsdag. Han overtar styringen etter et år med flere skandaler tilknyttet studentforeningen.

For en måned siden avdekket Universitas seksualiserte forhold ved opptaksprosessen til studentforeningens bartenderutvalg (BUFF). Seks dager etter at saken ble publisert, valgte SBIO å [legge ned hele utvalget.](1)

– Jeg ønsker å jobbe for at de aktive studentene skal få mest mulig ut av studietiden sin. SBIO skal være en forening som studentene har eierskap til og en forening de kan være stolte av, sier han.

Kustås sier han ikke har kjennskap til BUFF-saken utover det som kom ut i mediene, men stiller seg bak beslutningen om å legge ned bartenderutvalget.

– Kulturendring er vanskelig

Etter at BUFF ble lagt ned har studentpuben Kroa selv tatt ansvar for de som jobber der. De har allerede rekruttert flere frivillige.

– Hvordan vil du hindre at dette ikke bare blir BUFF i ny drakt?

– Vi må lære av de utvalgene som rekrutterer på en god måte.

– Hvordan skal dere forhindre at slik praksis gjenoppstår?

– Vi har et HR-utvalg som kan bistå i utvalgenes rekrutteringsprosesser. Vi har ennå ikke bestemt hvorvidt de skal ha en ren støttefunksjon, eller hvorvidt de er en obligatorisk del av utvalgenes opptak av nye medlemmer. Utover dette har vi ikke vedtatt noen konkrete tiltak for å hindre at dette skjer igjen. Vi vil ikke sitte på gjerdet, men vi må finne fram til de beste tiltakene.

Samtidig medgir Kustås at det er vanskelig å endre en inngrodd ukultur.

– Jeg tror ikke det finnes en enkel løsning for dette. Det vil variere fra utvalg til utvalg, sier Kustås.

Han har ingen formening om hvorfor SBIO og BI ikke hadde stoppet forholdene ved BUFF tidligere, selv om de hadde blitt varslet.

– Det jeg kan si, er at dersom jeg får slik informasjon, vil jeg gripe inn og stanse praksisen umiddelbart.

BIs stolthet

Kustås understreker at det er mye foreningen kan bli bedre på.

Jeg ønsker at SBIO skal være BIs stolthet

– Jeg ønsker at SBIO skal være BIs stolthet. Det første vi skal gjøre, er å kartlegge hva studentene mener kan gjøres for å bli bedre.

– På generalforsamlingen sa du at du ønsket å «bringe tilbake stoltheten» til SBIO. Hvorfor har SBIO mistet stoltheten sin og hvordan vil du bringe den tilbake?

– SBIO har ikke mistet stoltheten sin, men jeg mener det er rom for forbedring, sier han.

Kustås innrømmer at studentforeningen har vært igjennom mye det siste året. I tillegg til BUFF-saken, har det også vært strid internt i SBIO-ledelsen. I mai rettet et flertall av ledelsen et mistillitsforslag mot den daværende lederen, Cristobal Pohle Vazquez.

– Dette skapte en uoversiktlig situasjon. Vi må kartlegge hvorvidt dette har påvirket våre aktive medlemmers oppfatning av hva SBIO er og står for, sier han.

På tross av dette, mener han at verken SBIOs eller BIs omdømme har blitt skadet nevneverdig av BUFF-saken og mistillitsforslaget mot Vazquez.

– Vi har foretatt undersøkelser som bekrefter dette. Vårt rykte er sterkere enn som så, fastslår han.

– Men hvorfor har du valgt stolthet som din parole?

– Da jeg startet på BI og ble medlem i SBIO, var jeg virkelig stolt av foreningen jeg var en del av. Det motiverte meg til å gjøre en god jobb som frivillig. Derfor mener jeg det er viktig at studentene føler de kan være stolte av foreningen sin.

Mistillitsforslaget

Cristobal Pohle Vazquez, den tidligere SBIO-lederen, ble kritisert av et flertall i SBIO-ledelsen for å ikke være mottakelig for tilbakemeldinger. Kustås vil ikke kommentere Vazquez’ lederegenskaper, men forteller at han er åpen for tilbakemeldinger.

– Det er en helt nødvendig egenskap for en leder å kunne ta imot kritikk. Å kunne lytte og ta imot tilbakemeldinger er klare trekk ved min lederstil, sier Kustås.

Også SBIO som organisasjon må bli flinkere til å lytte til studentene. For å få til dette, vil de innføre en rekke tiltak.

– Vi ønsker å gjeninnføre spørreundersøkelser blant studentene. I tillegg arbeides det allerede med å opprette en tilbakemeldingsportal på SBIOs nettsider. Vi vil senke terskelen for å gi oss tilbakemeldinger.

Kustås ønsker også å gjøre SBIO mer tilgjengelig for studentene. Han slår fast at hele ledelsen må ta ansvar.

– Jeg og ledelsen må ha mer kontakt med studentmassen. Det betyr at vi må stå på stand og delta på arrangementer i studentforeningenes regi. Vi ønsker også å dra i gang flere felles arrangementer for BI-studentene.

Powered by Labrador CMS