GROVE ANKLAGER: UiO: – NMBU jukser med forskning. NMBU: – Nei, dere jukser med forskning . Arkivfoto: Hans Dalane Hval

Forskere ved NMBU og UiO anklager hverandre for forskningsjuks

Et profilert forskningsprosjekt ved NMBU er bygget på stjålne forskningsdata, hevder Universitetet i Oslo. NMBU svarer med å beskylde UiO for å tilbakeholde offentlig finansierte data.

Publisert Sist oppdatert

De to universitetene er i en bitter ordkrig der de beskylder hverandre for brudd på en rekke etiske prinsipper. De har derfor klaget hverandre inn til Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning, også kalt Granskningsutvalget.

– Vi mener dette er et alvorlig brudd på god vitenskapelig praksis og at det er begått forsettlig. Dette er vitenskapelig uredelighet, skriver UiO i et klagebrev Universitas har fått innsyn i.

UiO hevder at to kolleger ved NMBU har brukt forskningsdata generert av UiO-senteret Centre for Ecological and Evolutionary Synthsis (CEES) «uten tillatelse, uten å informere eller be om lov». Funnene fra arbeidet ble publisert i en artikkel i tidsskriftet Molecular Ecology i fjor.

– Det er viktig å presisere at dette er høyt profilerte resultater, omtalt på lederplass i tidsskriftet Mol Ecol, dekket av Aftenposten og NRK. Dette er svært synlige og viktige resultater, skriver UiO videre.

Institusjonene er i strid, men kommunikasjonen med pressen er overraskende samkjørt: Dette sier UiO og NMBU om krangelen

– Grovt brudd

De krever nå at artikkelen i sin helhet trekkes tilbake.

– Å drive forskning på denne måten er et grovt brudd på de etiske standarder vi forholder oss til både i Norge og internasjonalt. En slik fremgangsmåte vil, dersom det ikke stoppes, være til hinder for redelig forskning av god kvalitet og føre til at den mister sin troverdighet, skriver UiO.

De skriver også i klagebrevet at tyveriet skal ha fått negative konsekvenser for to stipendiater ved UiO.

En forsker ved NMBU skal ha fått tilgang til dataene i forbindelse med et annet forskningsprosjekt.

Slår tilbake

Forskergruppen, som blir beskyldt for å stjele, er fullstendig uenig i versjonen til Universitetet i Oslo. De mener de har hatt lov til å bruke dataene og at UiO har brutt forskningsetiske standarder ved å tilbakeholde offentlig finansierte data og å forsøke å stoppe publisering på usaklig grunnlag.

De to institusjonene har prøvd å løse konfliktene på flere nivåer, men har altså vært så rasende uenige at de ikke har gitt noe resultat.

Tidligere UiO-professor tatt for plagiat: Ti år etter!

Begge får kritikk

Etter å ha vurdert saken påpekte Granskningsutvalget ovenfor institusjonene at de ikke er et konfliktløsningsorgan.

Til tross for de grove anklagene ville ikke utvalget vurdere saken. De mener at klagene ikke er godt nok gjennomarbeidet.

– Institusjonene må gjennomføre en grundigere vurdering av sakens forskningsetiske sider før Granskningsutvalget eventuelt kan gå inn i saken, står det i dokumenter Universitas har fått innsyn i.

– For Granskningsutvalget fremstår det som at sakens forskningsetiske sider ikke har blitt behandlet på institusjonsnivå. En lokal behandling vil kunne bidra til å opplyse og klargjøre sakens forskningsetiske spørsmål.

Granskningsutvalget var ikke ferdig der. Institusjonene kritiseres også for at det tilsynelatende tilbys medforfatterskap over en lav sko. Medforfatterskap vil si at å bli navngitt som forfatter av en forskningsartikkel, og uenighet rundt dette skaper ofte splid i akademia.

– Granskningsutvalget ønsker å kommentere at begge institusjoner synes å legge til grunn at medforfatterskap er noe som kan «tilbys» uavhengig av reell innsats. Dette er å så fall helt uakseptabelt.

Powered by Labrador CMS