JOBBER HARDT FOR FORBEDRING: Bare én UiO-forsker søkte om forskerstipend fra EU i år. EU-kontoret ved forskningsadministrativ avdeling jobber aktivt for å få opp søkertallet til neste utlysning. F.v. Mette Topnes, Lars Øen og Ingrid Sogner.

Ingen EU-stipender til UiO

Forskere ved Universitetet i Bergen fikk bevilget 60 forskningsmillioner fra EU i høst. Universitetet i Oslo fikk ingenting.

Publisert Sist oppdatert

*European Research Council:*

  • European Research Council (ERC) er et EU-organ som bevilger stipender til europeiske forskere.
  • ERC har to typer stipender. Disse deles ut til henholdsvis unge forskertalenter og etablerte forskere.
  • Tidligere har ERC hatt to bevilgningsrunder for uetablerte forskere og én for etablerte.
  • Totalt har forskere tilknyttet norske universiteter mottatt 150 millioner kroner i bevilgninger fra ERC.
  • Kilde: Thomas Corell Jensen

EU-organet European Research Council (ERC) bevilger med jevne mellomrom penger til unge forskertalenter og etablerte forskere. Andre bevilgningsrunde for etablerte forskere ble utlyst tidligere i år.

Til denne bevilgningsrunden mottok ERC bare én søknad fra Universitetet i Oslo (UiO). Denne ble ikke innvilget.

– Én søknad er veldig lite, og det er litt skuffende, sier Thomas Correll Jensen, kontaktperson for ERC i Norges forskningsråd.

Til sammenligning sendte forskere tilknyttet Universitetet i Bergen (UiB) ti søknader, hvorav tre ble innvilget. Hvert av stipendene var på 20 millioner kroner.

Flere grunner til lavt søkertall

Ingrid Sogner, seksjonssjef for forskningsadministrativ avdeling ved UiO, jobber aktivt for å få opp søkertallet til en ny ERC-utlysning våren 2010.

– At UiO har mange forskere som bør søke og kan få søknadene sine innvilget er det ingen tvil om, sier hun.

Hun mener flere faktorer kan forklare det lave søkertallet:

– Vi har hatt mange søkere på de tidligere utlysningene, sier hun, og viser til ERCs karanteneordning som gjør at samme forsker ikke kan søke til to påfølgende bevilgningsrunder.

Hun viser også til at sju forskere tilknyttet UiO sitter i ERCs paneler for evaluering av søknader. Disse kan heller ikke søke.

Sogner mener i tillegg ERCs stipendordninger er et relativt nytt fenomen, og at forskerne dermed ikke har rukket å bli helt kjent med det ennå (opprettet i 2007 for unge forskertalenter og 2008 for etablerte forskere, journ.anm).

Avdelingens viktigste tiltak for å få opp søkertallet til neste års utlysning er motivasjonsseminarer der universitetets fremste fagmiljøer inviteres og informeres om søknadsrutiner og -krav.

Skal prioriteres høyt

Stipendene fra ERC er en del av EUs 7. rammeprogram, EUs viktigste redskap for å støtte forskning i Europa. Norge spytter inn rundt 9,3 milliarder kroner i programmet i perioden 2007-2013.

Ifølge rektor Ole Petter Ottersen er ERC-bevilgningene et svært høyt prioritert satsningsområde for fremtiden.

– Norge gir årlig 1,3 milliarder kroner til EUs forskningsprogram, og vi ønsker å få tilbake en del av de midlene i form av stipender, sier han.

Målrettet arbeid ga resultater

Ifølge rektor Sigmund Grønmo har UiB jobbet målrettet for å få opp antallet kvalifiserte søkere, og han er fornøyd med at dette arbeidet har gitt god uttelling.

– Vi har gitt søkerne støtte underveis i søkerprosessen. Dels administrativ hjelp til utforming av søknadene, dels en viss økonomisk støtte, sier han.

Rektoratet har dessuten arbeidet for å holde temaet høyt oppe på dagsorden.

– Vi har ofte tatt det opp i møter med dekanene, instituttlederne og fagmiljøene ellers, sier han.

Powered by Labrador CMS