UNIVERSITAS: 3. september 2008

Null EU-penger til UiO

Nok en gang er Universitetet i Oslo forbigått i EUs tildeling av midler til banebrytende forskning.

Publisert Sist oppdatert

EUs forskningsråd har strødd euro over forskere som driver med «Life Sciences», som gjelder blant annet medisinske forskningsområder. Men Universitetet i Oslo får ingen midler til forskerstipend i denne tildelingsrunden heller, akkurat som i tildelingene til realist- og ingeniørfag, og til humaniora og samfunnsfag.

«Målet er å få risikovillighet og tverrfaglighet, samt å få grensesprengende forskningsprosjekter» skriver EUs forskningsråd selv om de såkalte «Advanced Investigators Grant».

På nasjonalt plan fikk Norge imidlertid uttelling denne gangen. To norske forskere mottar midler til forskningsprosjekter i denne tildelingsrunden, som går til 80 prosjekter. Eilif Lund ved Institutt for samfunnsmedisin ved Universitetet i Tromsø (UiT) får 18 millioner kroner over en femårsperiode. Han er spesielt fornøyd med at midlene tildeles forskeren og ikke et senter eller en spesiell strategi.

– Dette er nytenkning for å stimulere kreativiteten i europeisk forskning. De siste ti årene har mange forskere følt seg styrt, siteres Lund på UiTs nettsider. Rektor Jarle Aarbakke er stolt over å ha fagfolk som Lund. For å bli godkjent måtte man være en «eksepsjonell forsker i europeisk sammenheng».

Universitas har tidligere skrevet om norske forskeres fallitt i EUs 7. rammeprogram for forskning, som løper fra 2007-2013. Norge skal bidra med 9,3 milliarder til rammeprogrammet i denne perioden. Med de to «Life Science»-stipendene har Norge mottatt tre av 530 stipender som er tildelt i 2008. Direktør i Forskningsrådet Arvid Hallén uttalte at norske forskere sannsynligvis er litt usikre.

– Forskerne vet rett og slett ikke hva søknaden må inneholde for å bli innvilget. Og fordi det er såpass ressurskrevende å skrive slike søknader, og de vet at nåløyet er svært trangt, kan det da hende at de i stedet lar være.

I august, da to av fire tildelingsrunder var vel overstått, mente Thomas Corell Jensen i Forskningsrådet at ting fremdeles kunne rette seg for forskningsnorges EU-resultater.

– Dette er et skuffende resultat, men det europeiske forskningsrådet har ennå ikke delt ut midler fra de to andre kategoriene, humaniora- og samfunnsfag og «Life sciences» – som omfatter blant annet medisin og biovitenskap. Dette er områder vi tradisjonelt er sterke på, uttalte han da.

Powered by Labrador CMS