FARLIG FARVANN: Universitetet i Oslo risikerer bøter, og i verste fall kan de ansvarlige bli fengslet. (Bildet er en illustrasjon.)

Tråler ulovlig

Universitetet i Oslo har over flere år bedrevet fiskeforsøk med trål uten Fiskeridirektoratets samtykke.

Publisert Sist oppdatert

Forskningsfartøyet «Trygve Braarud» (TB) fra Universitetet i Oslo (UiO) har i flere år trålt uten tillatelse fra Fiskeridirektoratet (FSK), og dermed brutt paragraf 2 i Loven om saltvannsfiske.

– Dette er en alvorlig overtredelse av norsk fiskerilovgivning, og Universitetet risikerer å bli rammet av paragraf 53 og 54 i straffebestemmelsen. Dette betyr at overtredelsen kan straffes med fengsel i inntil to år og inndragning av forskningsfangsten gjennom alle år de ikke har hatt tillatelse, sier Ståle Hellesø, advokat i Norges Fiskarlag, som har hatt lang erfaring med slike saker.

Lovbruddet ble først rullet opp da TB i mai hektet fast trållemmet sitt i garnet til en fisker og ødela det, men nektet først å betale hele erstatningsbeløpet på 23.000 kroner. Det var under denne prosessen at Indre Oslofjord Fiskerlag (IOF) stilte spørsmål om hvorvidt TB hadde tillatelse til å tråle etter fisk.

– Dette er flaut for Universitetet. Vanlig praksis er å gjøre opp for seg så fort som mulig – uhell kan ramme alle – men jeg er skuffet over måten Universitetet i utgangspunktet håndterte saken, sier leder i IOF, Harald Kristoffersen.

Kvier seg

Både IOF og Hellesø reagerer på at det virker som FSK og UiO ikke tar denne saken alvorlig.

– Hadde en fisker gjort samme feilen, ville det vært voldsomme reaksjoner i form av bøter og inndragelser av fangstverdien, sier Hellesø.

Kristoffersen påpeker at mens fiskere får millionbøter for mindre forseelser, går Universitetet foreløpig fri for langt grovere lovbrudd som har pågått over mange år.

– Dette er en alvorlig sak fordi forskerne har er et stort ansvar og de kan ikke bare surre for seg selv. Det handler om likhet for loven. «Trygve Braarud» må også ha papirene sine i orden og oppføre seg korrekt som vi andre, selv om det er et forskningsfartøy, sier han, men understreker at han synes forskning generelt sett er positivt.

Han mener Fiskeridirektoratet kvier seg for å håndtere denne saken fordi TB er et offentlig fartøy.

– Dette er en ekkel sak for Fiskeridirektoratet, og hvis det blir en sak, må jo de anmelde det. De nøler nok litt med å ta en fra sine egne rekker. Poenget er at Fiskeridirektoratet ser ut til å ikke ville engasjere seg i denne saken, trass i brudd på et lovverk de er satt til å håndtere. Universitetet bør få en bot som står på linje med det fiskere i tilsvarende situasjoner får.

Vesensforskjell

Informasjonssjef i FSK, Olav Lekve, lover at FSK skal ta problemstillingen alvorlig og ta saken i nærmere ettersyn.

– Jeg beklager hvis det virker som vi er nølende med å behandle saken, men dette er et veldig spesielt tilfelle, og det tar tid. Imidlertid bør det være konsekvenser for Universitetet når de har brutt reglene. De gjelder jo alle, selv om det er en vesensforskjell mellom en fisker som tråler av inntektservervelsesmessige grunner, og Universitetet som gjør det i forskningsøyemed. Men hva vi gjør med Universitetet fremover vet vi ikke enda, for saken er fortsatt til behandling.

Også Johan Williams, ekspedisjonssjef i Fiskeri- og kystdepartementets ressursavdeling, syns det er beklagelig at UiO ikke har vært oppmerksomme nok på at man trenger tillatelse til å fiske selv om det er i forskningens navn.

– Fiskeri- og kystdepartementet må forholde seg til det Fiskeridirektoratet kommer frem til i sin vurdering av saken, som enda ikke foreligger, men vi må heller ikke blåse opp saken. Så alvorlig tror jeg ikke det er, sier Williams.

Tar det alvorlig

Professor Stein Kaartvedt ved Biologisk institutt er en av forskerne som drar ut med TB på tokt. Det er forskerne som har ansvar for at fartøyet til enhver tid har tillatelse til å tråle. Han tar selvkritikk for at TB ikke har hatt papirene i orden.

– Vi skrev en ny søknad som vi sendte til Fiskeridirektoratet med en gang vi ble underrettet om dette for rundt en uke siden. Jeg har vansker med å tro at dette vil få de store konsekvensene. Jeg skjønner at dette er en viktig prinsipiell sak, og at fiskere kan bli fornærmet, men for meg personlig er det vanskelig å se på dette som et stort problem. Fangsten vår er høyst minimal, sier Kaartvedt, som ville bli overrasket om en bot dukket opp.

– Om vi fortjener straff for denne uaktsomme overtredelsen er ikke opp til meg å bedømme.

Hellesø mener FSK har to muligheter i denne saken. De kan enten forfølge dette administrativt, det betyr i praksis å inndra retten til å fiske for TB. Siden TB ikke har tillatelse er det imidlertid ingen tillatelse å inndra. Det andre er at de kan anmelde forholdet til politiet.

– Det er det som ville skjedd om det var fiskere som hadde gjort det samme. Det offentlige har nå gjort en av de største overtredelsene som finnes i fiskerilovgivningen, sier Hellesø. Han sier videre at Norges Fiskarlag vil vurdere å anmelde saken dersom ikke FSK gjør det.

Universitetsdirektør Hanne Harlem ved UiO mener det er viktig å ta en ting av gangen.

– Det viktigste nå er at vi får orden på sakene så fort som mulig. Jeg kjenner ikke til saken, men utifra beskrivelsen er dette selvfølgelig beklagelig, og vi som institusjon må ta dette alvorlig, sier Harlem.

Powered by Labrador CMS