Likt for alle: Studenter bør også få slippe gebyr på erstaningskravet , mener leder i Studentparlamentet Jørgen Hammer Skogan.

Ansatte slipper gebyr på biblioteket:

Studentene må betale

Ansatte er unntatt biblioteksgebyr med god grunn, mener seksjonssjef. Studentleder vil heller at tilbudet skal omfatte alle.

Publisert Sist oppdatert

Dette er saken

  • Dersom man låner materiale fra Universitetsbiblioteket, og ikke leverer dette innen forfallsdato, vil man etter hvert motta et erstatningskrav.
  • Dersom man ikke betaler erstatningskravet innen en gitt frist, vil man motta et gebyr eller en purring på erstatningskravet. Dette er en kronesum som vil komme i tillegg til erstatningskravet.
  • Dersom man leverer tilbake materiale, vil erstatningskravet forfalle.
  • Gebyret eller purringen, som kom i tillegg, vil studenter og øvrige lånere likevel måtte betale. Det slipper universitets ansatte.

Dersom ansatte ved Universitetet i Oslo låner en bok på biblioteket uten å levere den tilbake, slipper de å betale gebyr på erstatningskravet. Det gjør ikke bibliotekets øvrige lånere, inkludert universitetets egne studenter.

Anne Gry Skonnord er seksjonsleder for publikumstjenester på HumSam-biblioteket i Georg Sverdrups hus på Blindern, og tar til orde for at biblioteket ved UiO er et demokratisk gode.

– Bibliotekets drift avhenger av at folk forstår hvordan ting henger sammen og hvilke vilkår som gjelder for lån. At man leverer til tiden er en forutsetning for at bibliotekene skal gå rundt.

Likevel er det forskjell på de ulike bibliotekslånerne.

Les også: “Studiestøtten: – Studentene står igjen som taperne”

Et gebyrfritt privilegium

Skonnord forklarer at lånere vil få to beskjeder om forfallsdato for lån. Deretter vil et erstatningskrav dukke opp. Dersom erstatningskravet ikke betales, vil man få en purring eller et gebyr for dette.

Dersom bøkene leveres tilbake etter dette, vil selve erstatningskravet frafalle, forklarer Skonnord. Gebyret må likevel betales – men kun hvis du er student, eller en øvrig biliotekslåner.

– Hvorfor slipper de ansatte å betale gebyr på erstatningskrav?

– Ansatte har som følge av sitt ansettelsesforhold til UiO andre rettigheter enn studenter. Det er en del av et ansettelsesgode. Men det betyr ikke at de ansatte kan beholde bøkene til evig tid. Hvis bøkene uteblir over lengre tid, følger vi opp. Vi sørger for å skaffe de bøkene studentene trenger.

– Så de ansatte kan i teorien beholde bøkene så lenge de vil, og så levere dem tilbake uten å betale noen purringer?

– Studenter og ansatte er avhengige av at bibliotekene fungerer som de skal. På grunn av at bøkene må være i sirkulasjon, hadde det vært ugunstig hvis de lot være å levere tilbake. Biblioteksystemet sørger for automatisk purring av bøker når lånefristen utgår. De som ikke leverer etter innkalling, følger vi opp direkte.

– Ved å ikke ha gebyr vil det være større risiko for at hele systemet med bøker i sirkulasjon undergraves

Anne Gry Skonnord, seksjonsleder ved HumSam-biblioteket

Skonnord forsikrer om at ordningen fungerer, og at biblioteket ikke oppfatter ordningen som problematisk. Hun oppklarer hvorfor studenter er unntatt ordningen over melding.

– Grunnen til at studenter får gebyr er å sikre at bøkene er i sirkulasjon slik at flest mulig studenter får best mulig nytte av Universitetsbibliotekets samlinger. Ved å ikke ha gebyr vil det være større risiko for at hele systemet med bøker i sirkulasjon undergraves ved at bare noen velger å ikke levere.

Les også: “Den norske læreboka trues”

Ikke hørt om dette før

Leder i Studentparlamentet ved UiO Jørgen Hammer Skogan har ikke vært klar over ordningen.

–Vi har ikke hørt noe om at dette er en utfordring. Når dette er sagt, tenker vi selvsagt at studentene også kunne vært omfattet av gebyrfri ordning, med tanke på at de fleste benytter seg av biblioteket og hadde ikke vært tjent med å ikke levere tilbake bøker, sier han.

Skogan understreker at Studentparlamentet ikke har mottatt klager som omfatter tjenestene til biblioteket.

– Personlig synes jeg de ansatte har vært svært imøtekommende og tilretteleggende for behovene jeg har fremlagt i løpet av min studietid, og vi oppfatter at biblioteket er på studentenes side. Når det er sagt tenker jeg helt grunnleggende at man burde se om studentene også kan omfattes av ordningen.

Les også: “Språkstudenter får fast konteeksamen”

Powered by Labrador CMS