Waldo: Hans Jacob Huun Thomsen, nestleder i Unge Venstre, er ofte å finne på UiO, hvor han studerer. Frem til denne uka har det imidlertid vært vanskelig å oppdage ham på universitetets nettverk.

UiO blokkerte Unge Venstres nettside

Unge Venstres nettsider har i fire år vært utilgjengelig for brukere på nettverket til Universitetet i Oslo. Nestleder i ungdomspartiet kaller det utilsiktet sensur.

Publisert Sist oppdatert

Nestleder i Unge Venstre og student ved Universitet i Oslo Hans Jacob Huun Thomsen har lenge vært frustrert over at nettsidene til partiet hans ikke er tilgjengelige fra universitetet.

– Jeg oppdaget det så fort jeg ble student her høsten 2020.

Thomsen sier han reagerte sterkt på at det var kun deres nettsider og ingen andre ungdomspartier som manglet tilgang.

– Det kan skyldes tekniske utfordringer, men jeg mener likevel at universitetet har et ansvar for å sørge for at man har tilgang. Det fungerer i praksis som en sensur når det kun er oss det går utover, slår han fast.

Unge Venstres nettsider lå brakk i fire år. UiO sier feilen er beklagelig, men anser tiltaket som rammet ungdomspartiet som nødvendig.

Fare for phishing

Etter henvendelse fra Universitas har IT-sikkerhetsgruppen ved UiO nå rettet opp feilen som hindret tilgang til Unge Venstres nettsider. Sjefen for IT-gruppen, Espen Grøndahl, sier at blokkeringen oppstod som følge av et sikkerhetstiltak de gjennomførte i 2019.

– Unge Venstres nettside var tidligere tilknyttet hosting-tilbyderen Wix, som i en periode ble hyppig misbrukt til phishing, forklarer han.

En hosting-tilbyder er det som gjør at nettsiden blir tilgjengelig på internett. Phishing er en hacking-teknikk, hvor formålet er at brukeren skal oppgi brukernavn og passord gjennom forfalskede nettsider.

Stengte all tilgang

Grøndahl forteller at hans avdeling valgte å endre strategi fra å blokkere én og én illegitim side, til heller å blokkere alle nettsidene fra tilbyderen. Videre lagde de en mekanisme for å enkelt åpne opp legitime nettsteder som de mottok klager på at var stengt.

I så måte ble ansvaret for sidenes tilgjengelighet lagt over på brukerne av nettsidene, og belaget seg på at de sendte inn klager.

– Anser du det problematisk å flytte ansvaret over på brukerne?

– Alternativet kunne vært at vi hadde havnet der Stortinget har vært tidligere, hvor ekstremt mange kontoer har havnet på avveie. Når det oppstår phishing-kampanjer kan vi bruke en slik strategi til å redusere slike tilfeller drastisk, sier Grøndahl.

Han understreker likevel at UiO har en svært høy terskel for stenging av nettsider og inngrep i aktivitet på nettverket. Etter å ha vært sjef i IT-sikkerhetsgruppen i 16 år, påstår han at avdelingen i hans tid ikke har stengt noen nettsider av andre grunner enn fare for spredning av virus eller phishing.

Dårlig kommunikasjon

Thomsen erkjenner at Unge Venstre også har en del av ansvaret i saken.

– Etter å ha frustrert deg over dette hele din studietid på UiO, har du ikke selv tatt kontakt med dem. Kunne dere i Unge Venstre gjort mer for å få bukt med problemet?

– Jeg kunne absolutt gjort mer, og det tar jeg på min kappe. Samtidig har det meg bekjent blitt sendt henvendelser til UiO av andre i organisasjonen uten at vi har fått konkrete svar, sier han.

Grøndahl kan finne to saker fra Unge Venstre i sine arkiver.

– Etter en henvendelse i 2019 forsøkte vi å åpne nettsiden. På grunn av måten dette var satt opp på teknisk, så det ut som feilen lå et annet sted enn hos oss. Dette burde vi ha fanget opp.

Grøndahl understreker at de nå har funnet en mer robust måte for å løse problemet som rammet Unge Venstre på, slik at det ikke skal skje igjen.

Powered by Labrador CMS