Økning i antallet doktorgrader

Flere i Norge tar doktorgrader, viser en ny undersøkelse fra NIFU STEP.

Publisert

Nesten to hundre flere doktorgrader ble tatt første halvår i år som på samme tid i fjor, viser en ny undersøkelse fra NIFU STEP. Våren 2008 ble det tatt hele 747 doktorgrader, mot 561 våren 2007.

Økningen i antall disputaser vises også i stor grad på læringsinstitusjonene tilknyttet SiO. På Handelshøgskolen BI ble det bare forrige semester avlagt fem doktorgrader, mot seks i hele 2007. Ved Universitetet i Oslo var det i våres 267 som avla doktorgrad, mot 197 våren før.

Økende satsing har skylda

Terje Bruen Olsen er ansvarlig for undersøkelsen, og mener den kraftige økningen har sammenheng med den økende satsingen på doktorgraddstudiene og utdanningen av forskere.

– Vi ser nå resultatene av at et større antall studenter i de senere år er tatt opp på doktorgradsstudiet. Dette er igjen et resultat av opprettelsen av nye stipendiatstillinger, sier Bruen Olsen til Universitas.no.

Han mener samtidig at den endrede gradsstrukturen som kom med Kvalitetsreformen kan være en medvirkende årsak.

– En tilleggsforklaring på det høye antallet doktorgrader i første halvår kan være at de gamle gradsbetegnelsene er på vei ut og at det fra denne høsten av kun er ph.d.-graden som gjelder. De som har ønsket en gammel grad, kan ha forsert arbeidet for å bli ferdig nå.

Flere kvinner enn menn

Undersøkelsen viser samtidig at dersom man ikke tar med de tradisjonelt mannsdominerte fagene innen matematikk og naturvitenskap, tar flere kvinner doktorgrad enn menn.

– Dette er også et resultat av jentenes tilstrømning til høyere utdanning generelt. På de fleste studier er jentene nå i flertall. Dette har nå også forplantet seg til doktorgradsstudiet., sier Bruen Olsen.

Han tror også at den positive utviklingen vil fortsette fremover.

– Jeg vet ikke sikkert hvordan det kommer til å utvikle seg fremover, men det er rimelig å tro at antall avlagte doktorgrader vil øke også i de kommende år. Men dette har igjen sammenheng med veksten i stipendiatstillinger og hvor mange som begynner på doktorgradsstudiet. Jeg tror doktorgradsstudentene får tettere oppfølging enn før, og dette kan nok også være en grunn til at flere fullfører, sier forskeren til Universitas.no.

Powered by Labrador CMS