Truffet av tidsskrift: Idéhistoriker og forfatter, Dag Herbjørnsrud, stiller spørsmål til kvaliteten på Blindern-tidskriftene.
Truffet av tidsskrift: Idéhistoriker og forfatter, Dag Herbjørnsrud, stiller spørsmål til kvaliteten på Blindern-tidskriftene.

Idéhistoriker Dag Herbjørnsrud mener han blir kalt nazist i UiO-støttet tidsskrift

Dag Herbjørnsrud hevder tidsskriftet Arr er verre enn kommentarfeltene på Facebook.

Publisert Sist oppdatert

– Hvis vi skal ha nazi-anklagenivå i Norges fremste humaniora-tidsskrifter, hvor lavt kan vi da forvente at folk flest vil synke på sin egen Facebook-side?

Dag Herbjørnsrud langer ut mot Ex.phil: Ex.phil er ensrettet og full av propaganda

Det retoriske spørsmålet kommer fra Dag Herbjørnsrud, idéhistoriker, sakprosaforfatter og ansvarlig ved Senter for global og komparativ idéhistorie. Han snakker om den siste utgaven av det idéhistoriske tidsskriftet Arr og en artikkel som ble skrevet her av professor emeritus i idéhistorie, Per Strømholm. Artikkelen omhandler boken til Herbjørnsrud, Globalkunnskap. Renessanse for en ny opplysningstid.

«[Herbjørnsrud] tar heller ikke inn over seg at dersom han sjøl hadde levd i Tyskland på Webers tid, ville han høyst sannsynlig vært en så god antisemitt som noen,» heter det i Strømholms tekst.

– Man kaller ikke noen for nazist eller anti-semitt hvis det ikke er en åpenbar grunn til det, sier Herbjørnsrud.

Herbjørnsrud mener uttalelsen til Strømholm er «verre enn Facebook-nivå», og stiller spørsmål ved kvaliteten i både Arr og i de akademiske tidsskriftene ved Blindern generelt.

– Vi burde ikke ha behov for å være like kritiske til akademikerne som vi skal være til Trump, politikere og VG-forsiden, sier han.

UiO under krigen: Theodor ble utsatt for nazistens grufulle hevn

– På Blindern kan man tydeligvis gjøre hva som helst

Herbjørnsrud skrev et motsvar til Strømholm, men hevder dette ble fjernet fra Arr sine nettsider etter kort tid. Han mener dette er problematisk, og at Arr og andre akademiske tidsskrifter skaper mindre rom for debatt enn andre medier.

– Kan man slenge ut alt mulig av påstander, for eksempel anklager om nazisme og pedofili – uten at man får imøtegå anklagene? spør han.

Arr tidsskrift er støttet av Kulturrådet, Fritt ord og UiO. Herbjørnsrud mener andre statsstøttede institusjoner ville mistet bevilgninger dersom de hadde publisert noe à la artikkelen i Arr.

– Hadde Hege Storhaug gjort sånn hos HRS (Human Rights Service, journ.anm.), anklagd noen for å være en nazist eller antisemitt, hadde HRS i hvert fall mistet statsstøtten. Mens på Blindern, der kan man tydeligvis gjøre hva som helst.

Har du lest? Kringkastet nazimusikk i Nova protest

– Han må forstå hva jeg sier

– Ingen har kalt han det. Det er et tankeeksperiment. Dersom han hadde levd på 30-tallet hadde det statistisk sett vært stor sannsynlighet for at han hadde vært antisemitt, sier Per Strømholm, professor i idéhistorie og forfatteren bak artikkelen om Herbjørnsruds bok.

– Synes du det kanskje var litt for personlig?

– Det kan en godt si. Men da må han forstå hva jeg sier. Jeg kunne sagt det samme om meg selv. Men jeg er helt overbevist om at han ikke er antisemitt, svarer Strømholm.

På e-post til Universitas sier Arr-redaksjonen det samme.

– Selvsagt sier ikke Strømholm at Dag Herbjørnsrud er antisemitt. Hvem som helst kan lese denne setningen i sin sammenheng; anmeldelsen ligger på vår nettside, sier redaksjonen.

Til Herbjørnsruds kritikk av at motsvaret hans ble «skjult» fra nettsidene til Arr, svarer Arr at den ikke har blitt gitt mindre synlighet enn andre artikler, men derimot fått «spesialbehandling»:

– Ved at vi har publisert innlegget hans på nettet før det er trykket, og vi har frontet det på vår Facebook-side, hvor det ligger fortsatt.

Powered by Labrador CMS