Kritisk: Kari-Janne Lid er lederen for landets største etterforskningsgruppe på seksualforbrytelser. Arkivfoto: Sjur Stølen

Etterforskningsleder om ferdigutdannet politi: – Mangler forståelse av overgrep

Politihøgskolen fjerner fordypningsfaget i seksuelle overgrep. Lederen for landets største etterforskningsgruppe på seksualforbrytelser, Kari-Janne Lid, er kritisk.

Publisert Sist oppdatert

  • Hvem: Kari-Janne Lid
  • Hva: Politihøgskolen fjerner fag i voldtekt

Hvorfor er dette fordypningsfaget så viktig?

– Hvor skal jeg begynne? Bacheloren på Politihøgskolen er en generalistutdanning. Den eneste måten å fordype seg på har vært gjennom fordypningen som nå legges ned. Som leder for landets største fagmiljø for etterforskning på seksualforbrytelser har jeg erfart at dette fordypningsfaget har bidratt til rekrutteringen til fagfeltet.

På hvilken måte?

– Faget var med på å skape interesse, forståelse og motivasjon for fagfeltet. For å motivere studenter til å velge et så krevende fagområde som etterforskning av seksuelle overgrep, er grundig undervisning nødvendig.

Fått med deg? Intervjuet:- Alle vet at FrP er imot niqab

Hvorfor sliter dere med rekrutteringen?

– Å etterforske seksuelle overgrep er krevende. Mange synes det både er faglig og personlig krevende å jobbe med overgrep mot barn og voksne. Derfor var fordypningsfaget viktig for å vekke interessen hos de studentene som er egnet til å jobbe innenfor fagfeltet.

Det har vært eksterne forelesere med spesiell kompetanse på seksuelle overgrep som har forelest i emnet. Nå forsvinner disse ekspertene. Mister studentene verdifull kompetanse?

– Om Politihøgskolen fjerner de eksterne foreleserne, fjerner de noe av ekspertforståelsen av fagfeltet. Studentenes motivasjon til å jobbe inn mot seksuelle overgrep vil kanskje ikke vekkes i samme grad.

Politihøyskolen forklarer omleggingen med at de ikke ønsker at politistudentene skal komme ut av grunnutdanningen med ulik kompetanse, skriver TV2. Hva tenker du om det?

– Det mener jeg er helt feil vei å gå. Å jobbe innenfor forskjellige fagområder av politiet, krever ulik kompetanse og fenomenforståelse.

Lest denne? Intervjuet: Vil sprekke myten om jomfruhinnen

Er politiutdannelsen, slik den er i dag, for generell?

– Generalistens tid er forbi, og vi må tørre å ta opp dette til debatt. Vi trenger spesialiserte politifolk. Slik det er nå trenger politistudentene godkjenning for å bruke pepperspray, men kan gå rett ut, etter fullført bachelor, og avhøre en voldtektsmann, uten sertifisering. Nyutdannede må få en rettferdig forutsetning for å kunne håndtere det som venter dem når de går ut i arbeidslivet.

Viserektor ved politihøyskolen, Tor Tanke Holm, sier i et intervju med TV2 at seksualforbrytelser er et sentralt tema i faget etterforsking som nå har blitt utvidet. Er ikke det nok?

– Jeg kjenner ikke til hvor mye fokus det er på seksualforbrytelser i dette faget. Det er mange fordommer knyttet til dette fagområdet, og politifolk er som alle andre mennesker. Derfor var faget så viktig. Kunnskap skaper forståelse og fjerner fordommer innenfor et komplekst fagfelt.

Mangler ferdigutdannet politi kompetanse innenfor seksuelle overgrep?

– Ja, de mangler dybdeforståelse av hva overgrep innebærer. Og det skulle bare mangle, ingen innehar spesialkompetanse når de går ut politihøyskolen. Når fordypningsfaget i seksuelle overgrep fjernes, har studentene mindre forutsetning for å ha en dyp forståelse av seksuelle overgrep.

Powered by Labrador CMS