Markedet finnes: Kamel Amara mener at en imamutdanning ville vært gunstig for muslimer, ettersom mange nå må utenlands for å utdanne seg. Han tror også et slikt tilbud vil være interessant for flere enn kun aspirerende imamer, for eksempel dem som vil ha grunnleggende kunnskap om islam

Disse imamene vil gjerne ha en ha en imamutdanning ved UiO. Regjeringen sier nei

Imamer ved Det Islamske Forbundet (DIF) og Islamic Cultural Center (ICC) i Oslo mener det hadde vært ideelt med en egen imamutdanning i Norge. Denne uken fastslår kunnskaps- og integreringsminister at det ikke blir aktuelt.

Publisert Sist oppdatert

– Det norske samfunn burde tatt ansvar for en slik utdanning, sier Kamel Amara. Han er en av imamene i Oslo som ønsket å se dette tilbudet falle på plass i Norge.

Bakgrunn: UiO kan bli imamskole

Forrige uke skrev Universitas om det nye vedtaket til Stortinget som omhandlet en økt satsing med fem millioner i støtte, på videreutdanning av religiøse ledere ved det teologiske fakultet (TF). Studiedekan Oddbjørn Leirvik sa at Islam er den nest største religionen i Norge, og at det derfor er naturlig å satse på den. De ville også i fremtiden prøve å tilby gode komponenter, for noe som etterhvert kunne bli en fullgod imamutdanning. Denne uken slår kunnskaps- og integreringsministeren i motsetning fast at det ikke vil være aktuelt, i et brev til Stortinget:

«I departementets dialog med Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo er det blitt klart at det ikke er aktuelt å opprette en fullverdig imamutdanning nå» skriver Jan Tore Sanner (H) i følge den kristne avisa, Vårt Land.

Ifølge brevet, mener Sanner, at «det er vanskelig å bygge opp en felles imamutdanning som vil kunne dekke behovene for alle muslimske trosretninger.»

Hege Storhaug ville ha bilder av muslimer.: Her er Univeritas` bidrag

Brå vending

Oddbjørn Leirvik har innsett at en imam-utdanning var ambisiøs.

– Det er krevende å finne en felles mal på imamutdanningen som ville tilfredsstilt alle de forskjellige religiøse retningene. I sammenligning med et fulltidsstudium i likhet med prestestudiet, ville dette studiet ha krevd en helt annen oppbygning, sier han.

Videre forteller han at det ikke har vært et marked for en imamutdanning i Norge, og at de i første omgang nå kun vil satse på forbedring av islamsk teologi ved fakultetet.

Sterk i troen: Hamid tok en åtte år lang utdanning i islamske studier i Pakistan, og er blant Norges

Pedagog og imam for Det Islamske Forbundet (DIF), Kamel Amara mener imidlertid at markedet i stor grad er der.

– Det ville vært bra å få en egen studieretning for de som vil bli imamer her i Norge. Mange muslimer ville nok tatt dette i bruk. Jeg kjenner ingen som er utdannet imamer i Norge, uten å ha måttet ty til utenlands utdannelse, sier han.

Selv er han leder for en europeisk komité som driver opplæring og videre utvikling av praktiserende imamer i Europa. I tillegg driver han med intensivkurs og serie studier i grunnleggende ferdigheter i Islam og teologi, for noen studenter ved UiO. Han fortsetter ved å fortelle at han ikke tror det bare er aspirerende imamer som ville vært interesserte i tilbudet.

– Grunnleggende kunnskap og ferdigheter i Islam er ettertraktet blant flere, for eksempel lærere og forelesere. Det er nok mange som ville tatt dette i bruk dette tilbudet for å få en fordypning religionen, sier han.

Husker du? «Skam» blir religionshistorie

Stort behov

Imam for Islamic Cultural Center på Grønland (ICC), Hamid Ali Farooq forteller at han også syntes det hadde vært ideelt med en egen imamutdanning i landet, men at de er en lang vei for å få det til.

– Økt satsning på noen fag i islamsk teologi ved TF kan være en god begynnelse, sier han.

En annen faktor som spiller en viktig rolle i oppbygningen av en slik utdannelse, er tilliten blant muslimer ovenfor utdanningsansvarlige.

– Vi må ha respekt og tro på de som underviser i islamsk teologi. En lærer eller professor med muslimsk bakgrunn og kunnskap fra et islamsk universitet vil sannsynligvis ha mye mer tillit ovenfor elevene, sier han.

Er det et stort behov for imamer i Norge i dag?

– Behovet er der. Vi kunne blant annet trengt flere imamer til stillinger i offentlig sektor, samt diverse institusjoner, sier han.

Det finnes et stort flertall med blant annet prester på fengsler og sykehus i Norge. Tilbudet ved slike institusjoner er ikke like godt når det kommer til muslimer som kunne ønsket samtaler med imamer.

– De muslimene som sitter i fengsel eller på sykehus ser at det finnes gode tilbud for kristne. Et like godt tilbud finnes ikke for dem. Noen vil se på dette som en forskjellsbehandling, avslutter han.

Powered by Labrador CMS