Eget initiativ: Psykologisk institutt tok saken i egne hender, og nå har de egne kjønnsnøytrale toalett i første etasje.

Slik står det til med de kjønnsnøytrale toalettene ved UiO

Eiendomsavdelingen mener de har ivaretatt kravene. Psykologisk institutt tar saken i egne hender, mens Studentparlamentet lot det gå i glemmeboken.

Publisert Sist oppdatert

Kjønnsnøytrale toaletter

  • Psykologisk Institutt, Teologisk fakultet, Domus Juridica og Odontologisk fakultet har egne kjønnsnøytrale toaletter. Kjønnsnøytrale HC-toaletter er ikke medregnet.
  • HC-toalett regnes som det ene obligatoriske kjønnsnøytrale toalettet ved de fleste eldre byggene på UiOs områder.

I 2016 vedtar daværende rektorat ved Universitetet i Oslo at at alle fakulteter skal ha minst ett kjønnsnøytralt toalett. I september 2021 skrev Universitas om ett kjønnsnøytralt toalett som har kommet på plass ved Teologisk fakultet. Der er det et HC-toalett med unisex-symbol klistret på døren.

– Det er ikke nok å la HC-toalettene fungere som de eneste kjønnsnøytrale toalettene, som de gjør på andre fakulteter – det må finnes egne.

Frøya Thorjussen Kulset, 24

Nå har det også kommet på plass kjønnsnøytrale toaletter på Psykologisk institutt. Det er Frøya Thorjussen Kulset (24), psykologistudent og programutvalgsmedlem glad for. Hun forteller at programutvalget tok opp ønsket om kjønnsnøytrale toaletter på instituttet i fjor.

– Det er ikke nok å la HC-toalettene fungere som de eneste kjønnsnøytrale toalettene, som de gjør på andre fakulteter. Det må jo finnes egne, sier hun.

Toalettene kom på plass i første etasje i desember. Det er fortsatt kjønnsdelte toaletter i andre etasjen på stedet.

Les også: “Ikke-binært studentliv: – Det er en grense for hvor mye man orker”

Internt og lite byråkratisk

Kulset beskriver en lettvint prosess. Hun tok først saken opp med programutvalget, som tok det videre til instituttledelsen. Det var raskt to kjønnsnøytrale toaletter på plass.

– Ledelsen var veldig med på ideen når de fikk høre om den, så alt i alt gikk det ganske lett for seg. Det var også lett å argumentere for at vi måtte være inkluderende, med tanke på hva slags institutt vi er. Slik jeg oppfatter det er alle fornøyd med beslutningen som ble tatt.

Men psykologistudenten erfarer at det har vært vanskeligere å få til ved andre institutter.

– Ved andre steder på UiO føler jeg at det trekkes ut i lengre byråkratiske prosesser. Som fakultetene ikke selv har kontroll over.

Stiller krav

– Jeg føler at alle ved Blindern helst skulle sett at dette ble gjort. Det er en selvfølge at alle, uansett kjønn, skal føle seg ivaretatt og ikke utestengt på skolens områder, sier Jørgen Hammer Skogan, leder i Studentparlamentet ved UiO.

– Det er helt rart at det skal ta så lang tid å få til noe som kan gjøres så lett

Jørgen Hammer Skogan, leder i Studentparlamentet ved UiO

Skogan og resten av parlamentet tok opp temaet for ledelsen ved UiO like før jul, og har bedt om et møte hvor de skal ta opp en rekke krav relatert til saken. Skogan gjør det tydelig at Studentparlamentet og UiO-ledelsen har dialog fortløpende.

– Det er helt rart at det skal ta så lang tid å få til noe som kan gjøres så lett. Sånn som på Teologisk fakultet, hvor de har gjort flere av båsene kjønnsnøytrale ved å klistre kjønnsnøytrale lapper over. Det er en enkel, ganske ubyråkratisk prosess.

– Hvorfor ventet dere i 6 år før dere tok det opp med ledelsen?

– Tror rett og slett det gikk i glemmeboken. Det forrige rektoratet sto for bestemmelsen om kjønnsnøytrale doer ved alle fakultetene, så det må ha blitt glemt under overgangen til nytt rektorat.

– Ifølge Eiendomsavdelingen (EA), som dere skal ha jevnlig kontakt med, så har alle bygg minst ett kjønnsnøytralt toalett allerede. I tillegg er det bestemt at alle nybygg og ombygninger ved universitetet skal ha en fordeling på 33 prosent hver for kvinner, menn og kjønnsnøytrale. Er ikke problemet egentlig løst nå?

«Vi ønsker å løfte løsninger som går ut over et minimumskrav på ett toalett pr bygg. Løsningen med å si at HC-toalett er kjønnsnøytrale er ikke optimal. Vi har ikke jevnlig kontakt med EA til vanlig, men har selvfølgelig dialog med de i denne saken.», svarer Skogan i en SMS til Universitas.

Mandag 4. april møttes Studentparlamentet, UiO-ledelsen og Eiendomsavdelingen til et møte om saken. I etterkant av møtet skriver Skogan følgende til Universitas:

«Vi har nå fått en gjennomgang av status for arbeidet med å øke dekningen av kjønnsnøytrale toaletter. Vi har også blitt enige om at arbeidet med toalettene må kartlegges fremover, slik at man faktisk kan se at arbeidet blir gjort. Vi spilte også inn at man burde se på om det burde gjøres noe med skiltingen. Flere steder er kjønnsnøytrale toaletter skiltet som “mann/kvinne”. En løsning tenker vi kan være å fjerne henvisninger til kjønn i skiltningen av kjønnsnøytrale toaletter.»

Glemt bort: Leder i Studentparlamentet, Jørgen Hammer Skogan, tror debatten om kjønnsnøytrale toalett på UiO gikk i glemmeboken.

Les også: “Vil samle kvinner, ikke-binære og skeive”

Har ivaretatt kravene

Det er Eiendomsavdelingen ved UiO som har ansvaret for tilstedeværelsen av kjønnsnøytrale toaletter ved universitetets åtte fakulteter.

«Eiendomsavdelingen og Studentparlamentet har arbeidet sammen siden 2016 med å merke om toaletter til kjønnsnøytrale», sier plan- og prosjektdirektør i Eiendomsavdelingen Leif Johnny Johannessen på e-post.

– Kravene fra studentparlamentet var ett kjønnsnøytralt toalett per fakultet. Dette er ivaretatt

Leif Johnny Johannessen, plan- og prosjektdirektør ved UiO

Videre skriver Johannessen at UiO følger arbeidsplassforskriften som pålegger universitetet å ha adskilte toaletter for menn og kvinner. Fordelingen mellom kvinner, kjønnsnøytrale og menn skal likevel være 33 prosent på hver, der dette er mulig. Dette er også en kravspesifikasjon ved nybygg og ombygninger på Universitetet.

– Ved hvilke fakultet er det per nå kjønnsnøytrale toalett?

– «Kravene fra studentparlamentet var ett kjønnsnøytralt toalett per fakultet. Dette er ivaretatt.»

På spørsmål om hvordan det gir mening med kun ett kjønnsnøytralt toalett ved hvert fakultet, når det skal være likt fordelt på kvinner menn og kjønnsnøytrale understreker Johannessen at tre-fordelingen gjelder for fremtidige ombygginger og nybygg.

«Per i dag har UiOs bygningsmasse mange store toaletter med halvåpne båser. Siden loven pålegger oss å ha adskilte toaletter for kvinner og menn, kan ikke disse skiltes om til kjønnsnøytrale. På lengre sikt er UiOs mål å gå bort fra de store toalettene. I forbindelse med oppgraderinger og ombygginger bygger vi i større grad enkelttoaletter, sånn at studenter og ansatte skal ha flere muligheter i bygningene, og at alle skal føle seg bekvemme.»

Ifølge Kulset har omskiltingen på psykologisk institutt skjedd uten å blande inn Eiendomsavdelingen.

– Vi bare gjorde det vi. Så vidt jeg vet var ikke de involvert.

Les også: “Politikere reagerer på UiOs prioriteringer: – Et eksempel på neglisjering”

Powered by Labrador CMS