Uønsket på UiO? Leder av Klimarealistene Ole Henrik Ellestad (til høyre) og medlem Ole Humlum er mindre bekymret for menneskeskapte klimaendringer enn sine kollegaer i Concerned Scientists.

Klimarealister skaper bekymring

Miljønettverket Concerned Scientists er bekymret for at Universitetet i Oslo gir legitimitet til den «klimaskeptiske» organisasjonen Klimarealistene – ved å låne dem Universitetets lokaler.

Publisert Sist oppdatert

Klimarealistene

  • Klimarealistene er en forening med vedtektsfestet formål om å «påvirke klimadebatten med vitenskapelig basert kunnskap om klimaet både nasjonalt og internasjonalt.«
  • Budskapet til Klimarealistene er at vesentlige deler av klimaendringene ikke er menneskeskapte og at konsekvensene av klimaendringene ofte overdrives.
  • Forløper til organisasjonen var et åpent møte på Institutt for geofag ved UiO i 2007. Klimarealistene ble formelt konstituert i 2009
  • Organisasjonen har 850 medlemmer og ledes av Ole Henrik Ellestad, tidligere professor II i kjemi ved UiO, administrerende direktør i Norsk Regnesentral og avdelingsdirektør i Forskningsrådet.

Concerned Scientists, som reagerer på Klimarealistenes tilstedeværelse på Universitetet i Oslo (UiO), er et internasjonalt nettverk av forskere som engasjerer seg for bærekraftig utvikling.

Miljønettverkets leder i Norge, Beate Sjåfjell er professor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo – og det er nettopp i dette fakultetets lokaler at Klimarealistene ofte arrangerer sine debattmøter.

Før jul tok Sjåfjell affære og sendte en bekymringsmelding til UiO-rektor Ole Petter Ottersen.

«Vi er bekymret for at universitetene (om enn ufrivillig) låner legitimitet til «klimarealistene» og deres undergraving av grunnlaget for nødvendige tiltak for å begrense klimaendringene», skriver jusprofessoren i sitt brev.

Sjåfjell utdyper overfor Universitas:

– Jeg føler meg veldig usikker på det Klimarealistene fremsetter av påstander, hvor forskningsbaserte de er, og at påstandene deres kan være uheldig for den åpne debatten, sier professoren.

– UiO gir legitimitet

Sjåfjell stiller spørsmål ved Klimarealistenes motiver, og hvem som finansierer organisasjonen.

– Klimarealistenes angrep på FNs klimapanel og andre klimaforskere er blitt tilbakevist, samtidig som en rekke seriøse aktører har stilt spørsmål ved forskningsgrunnlaget for Klimarealistenes egne påstander.

– Bør UiO-ledelsen nekte Klimarealistene å bruke UiOs lokaler?

– Det er et veldig vanskelig spørsmål. Vi har aldri ment at Klimarealistene skal nektes i å bruke lokaler eller knebles. Men det er kombinasjonen av måten Klimarealistene bruker lokalene på, og at UiO-ledelsen ikke legger til rette for at spørsmålene i klimadebatten kan bli avklart på en redelig måte, som gjør at vi frykter UiO gir legitimitet til Klimarealistene.

– Hvordan kan UiO-ledelsen avklare spørsmål i klimadebatten?

– Når det gjelder en så ekstremt viktig og alvorlig sak for hele samfunnet vårt, burde universitetene bidratt til å lage arenaer hvor den tilsynelatende uenigheten mellom forskermajoriteten og Klimarealistene kunne ha blitt diskutert på en åpen og etterrettelig måte.

Får ikke gehør

Selv om Sjåfjells brev til UiO-ledelsen ble sendt før jul, kom svaret fra rektor Ole Petter Ottersen først i forrige uke.

Concerned Scientists får ikke gehør for sin bekymring over Klimarealistenes tilstedeværelse på campus.

Å la noen disponere lokalene våre, er ikke det samme som å stille seg bak budskapene som framføres der

Ole Petter Ottersen, rektor ved UiO

– Det ligger en misoppfatning i at vi gir legitimitet til grupper vi leier ut lokaler til. Å la noen disponere lokalene våre, er ikke det samme som å stille seg bak budskapene som framføres der, sier Ottersen til Universitas.

Han legger til at det er praktisk umulig å sjekke aktiviteten i alle UiOs lokaler.

– Dessuten er det heller ikke ønskelig. Universitetet skal ha mangfold og det skal være høyt under taket. Meninger skal brytes mot meninger. Dette er jo noe av det viktigste med et universitet.

– Concerned Scientists kritiserer Universitetet for ikke å bidra til å avklare spørsmål i klimadebatten?

– Det er 500 forskere på UiO som jobber med spørsmål relatert til miljø og bærekraftig utvikling. I tillegg har vi prosjektet Grønt UiO for et mer miljøvennlig campus. I vår strategi for UiO er dette et av våre hovedsatsningsområder.

Klikk på bildet for å lese brevet

– Vi driver forskningsformidling

Leder for Klimarealistene, og tidligere professor II i kjemi ved UiO, Ole Henrik Ellestad, forklarer at organisasjonen bruker UiOs lokaler av praktiske årsaker.

– Mange av oss har bakgrunn fra UiO, og flere jobber her til daglig. Dermed er det en grei anledning til å nå folk, sier Ellestad.

Han avviser Concerned Scientists’ og jusprofessor Beate Sjåfjells klare antydning om at Klimarealistenes påstander ikke er forskningsbaserte.

– Hvor har hun det fra? Vi representerer en internasjonal skoleretning som var ledende inntil FNs klimapanel ble dannet i 1988. Flere tusen forskere med flere tusen publikasjoner i en historisk tradisjon konkluderer med at klimaendringer skyldes primært naturlige variasjoner, sier Ellestad.

Han opplyser at Klimarealistene finansieres av medlemskontingenten på 250 kroner i året.

– Så dere får ingen finansiering fra eksterne aktører?

– Nei, dessverre.

Blant Klimarealistenes medlemmer som til daglig jobber på UiO, finner vi professor ved Institutt for geofag, Ole Humlum. Han beskriver brevet til Concerned Scientists som «polemisk».

– Jeg måtte lese brevet to ganger før jeg kunne ta innover meg hva de skrev. På den ene siden fremhever Concerned Scientists prinsippene om forskningsfrihet og ytringsfrihet. Men plutselig står det at for de som har andre oppfatninger enn FNs klimapanel, som Klimarealistene, så gjelder ikke disse prinsippene, sier Humlum.

I dag holder den kjente klimaskeptikeren, professor Murry Salby fra Macquarie University i Australia, foredrag på Domus Bibliotheca – i regi av Klimarealistene.

Powered by Labrador CMS