Enstemmig vedtatt: I 2023 flytter Oslomets avdeling på Kjeller til Romerike. Nå har Studentparlamentet ved Oslomet lagt fram sine krav til et nytt campus.

Krever utslippsfri campus på Romerike

I mars vedtok styret ved Oslomet utbyggingen av et nytt campus på Romerike. Nå stiller Studentparlamentet ved Storbyuniversitetet en rekke krav til de nye universitetsbyggene.

Publisert Sist oppdatert

– Vi håper at studentenes stemmer blir hørt. Nå har vi en ypperlig mulighet til å være med på å bestemme utfallet av utviklingen til nye campus Romerike, sier Elsa Kuvene Skaret, læringsmiljøansvarlig ved Studentparlamentet ved Oslomet (SP) til Universitas.

Sammen med resten av Studentparlamentet har hun vært med på å utarbeide en rekke krav til universitetsledelsen inn mot utbyggingen av et nytt campus på Romerike. Listen ble enstemmig vedtatt under semesterets første parlamentsmøte mandag kveld.

Blant de viktigste kravene på listen står ønsket om at det nye campusområdet skal tilby tilstrekkelig med leseplasser og grupperom for studentene og ha en universelt utformet bygningsmasse. I tillegg står kravet om at de nye universitetsbygningene skal driftes etter nullutslippsprinsipper når det åpner i 2023, høyt på Oslomet-studentenes ønskeliste.

Les også: Her lar UiO-student Eskil seg arrestere for å redde kloden

Rammer flere fagmiljøer

I mars vedtok styret ved Oslomet ikke å forlenge den nåværende leieavtalen for universitetets bygninger på Kjeller etter 2023. Samtidig ble det bestemt at Oslomet skal jobbe mot å utvikle en fullverdig to campusløsning i Oslo og på Romerike i samme periode. Dette innebærer at flere av fagmiljøene som for øyeblikket holder til i Oslomets lokaler på Pilestredet i Oslo, står i fare for å bli flyttet til de nye lokalene på Romerike, i tillegg til aktiviteten som for øyeblikket finner sted på Kjeller.

«Nå skal vi se helhetlig på aktiviteten ved OsloMet (sic) og foreslå for styret hvilke fagmiljøer og hvilken virksomhet det er hensiktsmessig å etablere på Romerike. Vi må altså jobbe med å avvikle aktiviteten på Kjeller på en ryddig måte, samtidig som vi planlegger for en nyetablering», skriver rektor ved Oslomet Curt Rice i en uttalelse på Storbyuniversitetets nettside 2. september.

«At OsloMet (sic) skal være til stede på Romerike, henger både sammen med at vi er et resultat av sammenslåingen mellom høyskolene i Akershus og Oslo, og at vi har et regionalt samfunnsansvar som et stort arbeidslivsuniversitet i Stor-Oslo», skriver Rice videre.

Selv om dette kan bli en stor utfordring, ser vi det fortsatt som en forutsetning for det nye campuset

Marie Knutsen Bruntveit, leder i Studentparlamentet ved Oslomet

Nullutslippskravet – en stor utfordring

Ifølge Marie Knutsen Bruntveit, leder i Studentparlamentet ved Oslomet, er det viktig at studentene involveres tidlig i prosessen med å utvikle en ny campusstrategi i forbindelse med flyttingen til Romerike.

– Selv om det ennå er langt frem i tid, begynner arbeidet allerede nå med ansettelsen av en ny prosjektleder for prosjektet. Derfor er det viktig å ha en fastspikret liste og et dokument vi kan referere til, allerede når vi snakker opp mot ledelsen, sier Bruntveit og legger til at det blir viktig å sørge for at alle studenter og ansatte ved Oslomet er informert om innholdet i listen.

– Det er en klar liste over våre krav til det nye campus og hva som skal og bør eksistere der.

– Hva tror du blir den vanskeligste saken å få gjennomslag for?

– Det er nok nullutslippskravet. Selv om dette kan bli en stor utfordring, ser vi det fortsatt som en forutsetning for det nye campuset, understreker Knutsen Bruntveit.

– I dialog

Curt Rice sier til Universitas at ledelsen vil sørge for at studentens innspill blir vektlagt i utbyggingsfasen.

– Vi er og vil være i kontinuerlig dialog med studentene på begge studiesteder, og studentene vil være representert i styringsgruppen for programmet som skal jobbe med Oslomets virksomhet på Romerike. I tillegg er leder av Studentparlamentet med i min ledergruppe, noe som betyr at deres innspill vil bli hørt der, sier han.

Om kravene som ble lagt frem, fra studentene under mandagens parlamentsmøte, sier Rice at det fortsatt gjenstår mye arbeid på overordnet plan før man kan ta stilling til spesifikke premisser for et nytt campus.

– Det handler først og fremst om hva et fullverdig campus innebærer i dagens kontekst, og dette skal vi jobbe mye med fremover, blant annet i et styreseminar i oktober. Men studentenes innspill blir definitivt tatt med videre.

– Hvordan forholder ledelsen seg til kravet fra studentene om at det nye

campusområdet på Romerike skal være et nullutslippscampus?

– Vi er svært glade for at studentene er opptatt av bærekraft og miljøvennlig virksomhet, og tar med oss dette perspektivet i det videre arbeidet. Vi kan imidlertid ikke ta stilling til dette før vi vet om vår virksomhet på Romerike skal inn i allerede eksisterende bygg, avslutter Rice

Les også: Rakk ikke påmelding til fadderuken: Vurderer å droppe ut

Powered by Labrador CMS