Frykter klimaendringer mest

Studenter er langt mer bekymret for klimaendringer enn flyktning- og oljekrisen, viser en ny undersøkelse.

Publisert Sist oppdatert

Undersøkelsen er utført av Sentio, på vegne av Universitas og Norsk studentorganisasjon (NSO).

Klimaendringene bekymrer mest, til tross for at arbeidsledigheten har steget kraftig de siste to årene på grunn av fallet i oljeprisen og at det kom rekordhøye 30.000 asylsøkere til Norge i 2015.

Marita Haakonsen (23) og Kalle Lundberg (23) studerer samfunnsgeografi på Universitetet i Oslo. De mener at klima vil være mest avgjørende for fremtiden deres.

– Klimaendringene påvirker alt. Flyktningkrisen kommer jo blant annet av klimaflyktninger, og dette vil det bli mer av i fremtiden, sier Marita.

Studentene er kloke

Stortingsrepresentant: Rasmus Hansson (MDG)
Stortingsrepresentant: Rasmus Hansson (MDG)

Miljøpartiet De Grønnes representant på Stortinget, Rasmus Hansson, er storfornøyd med studentenes prioriteringer.

– Dette viser at norske studenter er mer vettuge enn norske politikere. De forstår at klimaendringene faktisk er den største fremtidsutfordringen vi står overfor, i motsetning til norske politikere som stort sett stemmer som om oljekrisen er mer presserende.

Vi vil få et grått og stusselig land»

Rasmus Hansson, stortingsrepresentant for MDG.

Hansson er ikke i tvil om at klimaendringer vil føre til altomfattende endringer for økonomi, næringsliv og samfunnsorganisering i fremtiden. Han mener derfor det er viktig at miljøproblematikken ikke overskygges av andre samfunnsproblemer.

– Vi kommer til å få et samfunn der lykke ikke lenger kan måles i hvor mange iPhoner man eier. I fremtiden kommer vi til å leve av kunnskap og levende ressurser, sier han.

Les mer: Studentene flykter fra oljebransjen (4)

Påvirker norsk natur

Hansson sier nordmenn også vil merke hvordan klimaendringene vil påvirke norsk natur.

– Norge kommer til å ligne mer på England og Belgia. Vinteren vil forsvinne i lavlands-Norge og vi vil få et grått og stusselig land.

Stortingsrepresentanten mener det er lovende at studenter har forstått hvor viktig miljøet er.

– Men dere er nødt til å gjøre noe med det også. Nytenkning og teknologiskapning blir deres ansvar, vi må komme igjennom miljøkrisen på en sivilisert måte.

Arbeidet med å løse klimaproblemet må starte med en erkjennelse av at vi står foran en alvorlig utfordring

Vidar Helgesen, Klimaminister

Henger sammen

Klimaminister: Vidar Helgesen
Klimaminister: Vidar Helgesen

Klimaminister Vidar Helgesen (H) tar studentenes bekymring på alvor.

– Flere av våre største utfordringer henger sammen med klimaendringer. Flyktningkrisen kommer fra fattige områder der konsekvensene av klimaendringene er tydelige, skriver han i en e-post til Universitas.

Helgesen er enig i at klimaendringene vil påvirke dagens studenters fremtid.

– Utfordringen for dagens studenter er å forstå hvordan verden og Norge endres, og innrette seg deretter. Mye handler om å utnytte mulighetene i den grønne omstillingen. Kompetanse og utdanning for å forstå og bidra til disse endringene vil sannsynligvis være viktig i framtidens jobbmarked.

Alvorlig utfordring

Hvor tungt veier disse bekymringene når Regjeringen utformer sin politikk?

– Det gjør inntrykk å høre studentenes bekymring. Vi har et stort ansvar for framtidige generasjoner. Arbeidet med å løse klimaproblemet må starte med en erkjennelse av at vi står foran en alvorlig utfordring. Slik sett gir studentenes innsikt grunn til håp, sier klimaministeren.

Økonomi viktigere enn klima

NRKs politiske kommentator, Magnus Takvam, forklarer resultatet i spørreundersøkelsen med at unge generelt er mer idealistiske.

– Dette er de fordi de ikke rammes av økonomiske svingninger i like stor grad som voksne i arbeidsmarkedet.

Hvor mye prioriterer politikere klimaspørsmål i forhold til mer akutte kriser som oljekrisen eller flyktningkrisen?

– Klimaendringer er en viktig problemstilling som det legges vekt på, men bare så lenge det ikke går utover økonomien. Klima prioriteres altså inntil man møter et skjæringspunkt der økonomi blir viktigere enn klima, sier han.

Les også: De er høyt utdannet, men tror ikke på global oppvarming. Møt klimarealistene

Klima nedprioriteres

Takvam mener at flertallet på Stortinget er uenig med miljøbevegelsen i hvor raskt utfasingen av oljevirksomheten skal foregå, nettopp fordi oljen fremmer vekst. Han sier også at håndtering av akutte problemer, som olje og flyktningkrisen, er særlig avgjørende ved valg,

– Politikere prioriterer derfor disse sakene mest, sier han.

I hvilken grad tror du regjeringen bekymrer seg for klimaendringer?

– Man må skille mellom hva de tenker som personer og hva de tenker som politikere som står på valg. Denne balansen er på mange måter politikkens store utfordring.

Retorikken er endret

Takvam mener klimaendringene har en mye større plass på den politiske dagsorden enn tidligere, og peker blant annet på at Frp, som lenge avviste menneskeskapte klimaendringer, nå diskuterer to-gradersmålet med største selvfølgelighet. Endringene i praktisk politikk skjer imidlertid mye saktere.

– Ingen politikere vil gjøre klimatiltak som svekker den økonomiske veksten, i alle fall ikke de tre største, Ap, H og Frp.

Les også: Late studenter slurver med søppelsortering

Miljø engasjerer

NSO-leder Therese Eia Lerøen mener studenter har et ansvar for å forebygge klimautfordringene.

– Det er først og fremst viktig at studenter stemmer og deltar aktivt i demokratiet. Men studenter har også mye å bidra med når det gjelder innovativ forskning, som blant annet kan tjene klimaet. Det er derfor viktig at studenter blir en del av forskningsmiljøer allerede på bachelornivå, sier hun.

Studentene Marita og Kalle håper deres generasjon vil opprette nye og mer bærekraftige arbeidsplasser.

– Jeg tror miljøsaken engasjerer mange, det er i alle fall den saken som engasjerer meg mest, sier Marita.

Kalle mener at også norske studenter har et ansvar for unge andre steder i verden.

– Selv om flyktning- og oljekrisen kanskje påvirker oss mer direkte, har vi et ansvar for dem som virkelig lever med konsekvensene av klimakrisen.

Powered by Labrador CMS