Universitas har spurt flere politikere om hvordan de vil gjøre Oslo til en bedre studentby.

Hjelp, det er snart lokalvalg!

Kjenn din (stemme)rett

Oslo – Norges kanskje dårligste studentby. Slik vil politikerne gjøre den bedre.

Publisert Sist oppdatert

OBS: Denne saken ble først publisert i papirutgaven onsdag 1. juni 2023.

Miljøpartiet De Grønne, Eivind Trædal, bystyrerepresentant Oslo MDG

MDG besvarte ikke vår forespørsel før avisa gikk i trykken. Dette uttalte bystyrerepresentant for MDG Eivind Trædal da Universitas i slutten av april spurte hvorfor studentene bør stemme på dem til høstens lokalvalg.

– Det gjør byen kulere og fetere å bo i.

– Hva betyr det?

– Det er bare å se på forskjellen fra da jeg studerte. Nå kan man bade i fjorden, vi har trygge sykkelveier og gode kollektivforbindelser. Oslo er Norges beste by.

Trædal la til at noe av det beste med Oslo er fellesskapet; områder som deles av alle byens innbyggere.

– Ordføreren i Bogotá sa en gang at «tegnet på en god by er ikke at de fattige kjører bil, men at de rike tar bussen». Sånn er det også i Oslo, sa Trædal.

Arbeiderpartiet, Andreas Halse, gruppeleder for Oslo Ap bystyre

– Hvorfor skal studentene stemme på ditt parti til høsten?

– Vi skal styrke studentidretten og studentfrivilligheten, bygge 3000 studentboliger, og bidra økonomisk til oppussing og aktiviteter i det nye studenthuset i sentrum.

– Hva er de viktigste studentsakene for dere fram mot valget?

 • Gi tilskudd til rehabilitering og aktivitet for studenthuset i sen- trum.
 • Øke midlene til psykisk helsehjelp for studenter, og samarbeide med studentorganisasjonene, frivilligheten og Studentsamskipnaden for å styrke det psykiske og somatiske helsetilbudet for studenter.
 • Støtte studentidretten og andre studentaktiviteter ved å samarbeide med foreningene, blant annet om tilgang til anlegg og lokaler.
 • Legge bedre til rette for studenter med barn, med nærhet til barnehager, flere tilpassede boliger og gode støtteordninger.

– Hvordan skal ditt parti bidra til å gjøre Oslo til en god studentby?

– Vi mener at alle deler av Oslo skal oppleves som åpne og tilgjengelige for byens studenter. Vi vil bygge flere gratis uteområder som Sørenga og Operastranda, og vi vil legge til rette for flere trivelige møteplasser over hele byen.

Senterpartiet, Morten Edvardsen, Gruppeleder Oslo Senterpartis bystyregruppe

– Hvorfor skal studentene stemme på ditt parti til høsten?

– Oslo Senterparti ønsker en grønnere by, med levende bydeler og små forskjeller. Det vil vi få til gjennom byutvikling for innbyggerne, ikke utbyggerne, trygge, offentlige helsetjenester for alle, utjevning av sosial ulikhet og fremkommelighet for alle.

– I bystyret har vi foreslått økt støtte til psykisk helsearbeid for studenter, kommunal støtte til det nye studenthuset i sentrum, og å styrke kollektivtrafikken til studiesteder og studentbyer.

– Hva er de viktigste studentsakene for dere fram mot valget?

 • Styrke tilbudet innen psykisk helse for studenter.
 • Regulere flere studentboliger.
 • Økonomisk støtte til det nye studenthuset i sentrum.
 • Støtte opp under studentfrivillighet, gjennom lokaler og tilskudd.
 • Tilby studenter sommerjobber i Oslo kommunes virksomheter.
 • Billigere kollektivtransport og bedre kollektivtilbud til studiesteder og studentbyer.

– Hvordan skal ditt parti bidra til å gjøre Oslo til en god studentby?

– Kommunale boliger som ikke brukes skal alltid vurderes om kan brukes til boliger for studenter. Vi har mål om at minst 20 prosent av studentene i Oslo skal kunne bo i en studentbolig. Vi fikk flertall i bystyret for å etablere kombinerte student- og eldreboliger i Oslo, noe som kan gi flere studenter et rimelig sted å bo.

Høyre, Håkon Bergseth, politisk rådgiver for Høyres bystyregruppe i Oslo

– Hvorfor skal studentene stemme på ditt parti til høsten?

– Vi ønsker at Oslo skal være en by der flere skal kunne bo i sentrum, der månedsbilletten hos Ruter ikke koster skjorta, der det skal være lett å spørre om hjelp om man trenger det, og der vi har et trygt uteliv.

– Hva er de viktigste studentsakene for dere fram mot valget?

 • Bygge flere boliger som du som student kan bo i og etter hvert kjøpe.
 • Sikre at månedskortet blir billigere for studenter, og at kollektivtransporten både går ofte nok og der du trenger den.
 • Satse mer på tilgjengelige lavterskeltilbud for psykisk helse for studenter. Støtten til SiO-psykologene må derfor på et høyere nivå.
 • Jobbe for at utelivet i Oslo er et trygt sted å være.

– Hvordan skal ditt parti bidra til å gjøre Oslo til en god studentby?

– Vi vil bygge 10 000 nye studentboliger. Flere aktører må få husbanklån til å bygge studentboligene vi trenger.

– Det er mange studenter som sparer til å kjøpe, eller kjøper sin første bolig. Vi må legge til rette for at det blir bygget leiligheter som studenter ønsker å bo i. Det er mange som heller vil kjøpe en mindre leilighet i sentrum enn å ha flere kvadratmeter i ytre by.

– Vi vil fjerne regler som begrenser hvor små leiligheter vi kan bygge i sentrum. Vi vil gjøre det lettest mulig for at dere skal kunne velge det tryggeste utestedet å være på. Vi ønsker en smilefjes- ordning for trakassering og rasisme for utesteder.

– T-banen, trikken og bussen må både gå ofte nok og der du trenger den. Alle studenter skal ha råd til å bruke kollektivtilbudet. Vi vil fjerne Reis-ordningen til fordel for lavere månedspriser. Hadde det vært opp til oss, ville en student betalt 392 kr for månedskort.

Fremskrittspartiet, Julianne Ofstad, 2. kandidat Oslo Frp

– Hvorfor skal studentene stemme på ditt parti til høsten?

– Vi vil at folk skal få beholde mest mulig av sine egne penger og at kommunen skal legge til rette for en god byutvikling med trygge veier og et godt kollektivtilbud. Vi vil at det skal være lettere å komme seg inn på boligmarkedet, og det må bygges flere boliger som folk faktisk har råd til å bo i, enten man eier eller leier.

– Hva er de viktigste studentsakene for dere fram mot valget?

– Det skal bygges flere boliger og studentboliger i Oslo. I dag bygges det alt for få boliger, fordi kommunen ikke klarer å regulere nok tomter.

– Vi ønsker nattåpen t-bane i helgene slik at det skal være lett og billig å komme seg hjem fra byen. Vi vil bygge ut tilbudet slik at det skal være gode kollektivtilbud i hele Oslo.

– Hvordan skal ditt parti bidra til å gjøre Oslo til en god studentby?

– Flere private aktører skal kunne bygge studentboliger, med samme vilkår som studentsamskipnadene. Da kan vi få fart på utbyggingen og sikre boliger studentene faktisk har råd til å bo i.

Sosialistisk Venstreparti, Sarah Safavifard, 3. kandidat til Bystyret, Oslo SV

– Hvorfor skal studentene stemme på ditt parti til høsten?

– Vi vil ha en by der forskjellene blir mindre og bolig er et velferdsgode – ikke et spekulasjonsobjekt. Vi vil skape en by som er god å leve i for alle. Vi må både ta kampen mot forskjellene og klimakrisa. Vi vil at Oslo skal ta ansvar for å kutte klimagassutslipp og bygge ut fornybar energi fra solkraft på byens tak. Vi vil ha et trygt og godt arbeidsliv med hele og faste stillinger.

– Hva er de viktigste studentsakene for dere fram mot valget?

 • Få fortgang i studentboligutbyggingen og gi unge en reell mulighet til å kjøpe seg bolig gjennom 3. boligsektor.
 • Bedre det psykiske helsetilbudet til studenter og sikre at dette forblir et gratis tilbud.
 • Prioritere studentorganisasjoners tilbud på halltid i idrettshaller.
 • Innføre studentrabatt på alle Ruters billettyper, og øke aldersgrensa for fulltidsstudenter.
 • Sikre studentrabatt på alle kulturopplevelser i kommunens regi.
 • Innføre kommunale retningslinjer for studenter i praksis, for å sikre bedre arbeiderrettigheter og en bedre praksisopplevelse.
 • At alle under 26 år får tilbud om gratis prevensjon.

– Hvordan skal ditt parti bidra til å gjøre Oslo til en god studentby?

– Vi skal gjøre det billigere å bo her ved å ta politisk kontroll over boligmarkedet i Oslo. Vi skal gjøre det billigere å delta i både idrett og kultur. Vi kombinerer dette med bedre og billigere kollektivtilbud og videre storsatsing på sykkelveier og tilrettelegging for folk uten bil.

– Hver høst står flere tusen studenter i kø for å få studentbolig, og innflyttere risikerer å stå uten et sted å bo fordi de ikke har råd eller ikke kommer inn på det private boligmarkedet. Derfor vil Oslo SV at det bygges flere studentboliger i Oslo og prioritere studentboliger i behandlingen av reguleringsplaner.

Venstre, Hallstein Bjercke, bystyrerepresentant Oslo Venstre

– Hvorfor skal studentene stemme på ditt parti til høsten?

– I dag henger Oslo bak flere andre studentbyer i Oslo. Studentbarometeret viser at trivselen blant Oslos studenter er for lav og helsekøene er rekordlange. Venstre vil snu trenden, med økte midler til studentenes helsetilbud og en helhetlig satsing på å gjøre Oslo til Nordens beste studentby.

– Hva er de viktigste studentsakene for dere fram mot valget?

– Sikre at studenter har tilgang til rimelige og egnede boliger. Et levende kulturliv med rabatt for studenter og tilgang til anlegg for aktiviteter. Dette skal vi få til ved å sikre utbygging av flere studentboliger, gjennom prioritert saksbehandling og forskuttering av tilskudd.

– Vi vil stille krav til at alle aktører som mottar kommunal støtte skal ha studentrabatter, og få bedre rutiner for billig leie av kommunale anlegg.

Hvordan skal ditt parti bidra til å gjøre Oslo til en god studentby?

– En av Venstres viktigste initiativ er å lage en egen studentmelding for Oslo. Vi mangler kunnskap om hvordan Oslo som by kan bli bedre å leve i som student. Gjennom en studentmelding kan vi identifisere de store problemstillingene, og finne målrettede tiltak.

Rødt, Siavash Mobasheri, gruppeleder for Oslo Rødt

– Hvorfor skal studentene stemme på ditt parti til høsten?

– Rødt på Stortinget bevilger stadig penger til å øke borteboerstipendet, studiestøtten og å bygge flere studentboliger. Vi vil bekjempe de store sosiale og økonomiske forskjellene i byen vår, noe som studenter, en gruppe som får skyld for mye og hjelp til lite, har stor nytte av.

– Hva er de viktigste studentsakene for dere fram mot valget?

 • Bolig for alle til en rettferdig pris er en hovedsak for Rødt. Det første Oslo kommune må gjøre er å sikre alle studenter som ikke har klart å skaffe seg et sted å bo, rimelige alternativer før studiene starter.
 • Vi vil øke antall studentboliger som bygges og gjøre det vanskeligere for bolighaiene å kapre hele leiemarkedet. Vi vil gjøre om Husleieloven, slik at vi får styrket leietakernes rettigheter.
 • Vi ønsker at studentrabatten på kollektivtransport økes tilsvarende honnørpris på enkeltbilletter og månedskort, og at rabatten skal være for alle heltidsstudenter uavhengig av studentenes alder.

– Hvordan skal ditt parti bidra til å gjøre Oslo til en god studentby?

– Presset på psykisk helse vokser kraftig når unge begynner på sine studier. Likevel blir ikke studentenes psykiske helsetilbud prioritert, verken av kommunen eller staten. God utbygd studentvelferd er en forutsetning for at alle, uansett bakgrunn og funksjonsnivå, kan ta høyere utdanning.

– Studentene må få nok økonomisk støtte til å styre sitt lokale velferdstilbud gjennom studentsamskipnadene. Oslo må ta langt større ansvar for studentvelferden enn det som gjøres i dag.

Verken KrF eller Folkets parti har besvart Universitas’ henvendelse før avisa gikk i trykken.

Powered by Labrador CMS