SAMARBEID: Prorektor Ragnhild Hennum (på bildet) ved UiO sitt svar var ordrett likt avdelingsdirektør Ragnhild Solheim ved NMBU sitt. Foto: Ketil Blom
SAMARBEID: Prorektor Ragnhild Hennum (på bildet) ved UiO sitt svar var ordrett likt avdelingsdirektør Ragnhild Solheim ved NMBU sitt. Foto: Ketil Blom

Sjekk NMBU og UiOs oppsiktsvekkende svar om forskerkrangelen

UiO og NMBU er i en heftig krangel, men kommunikasjonen deres med pressen er overraskende samkjørt.

Publisert Sist oppdatert

Etter en lengre konflikt mellom to forskergrupper ved Universitetet i Oslo (UiO) og Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU), har begge parter meldt hverandre inn for Nasjonalt Granskningsutvalg.

Årsaken: Anklager om det verste man kan utsette hverandre for innen akademia, nemlig vitenskapelig uredelighet.

Bakgrunn: Forskere ved UiO og NMBU anklager hverandre for forskningsjuks

Tilfeldig?

Universitas hadde flere spørsmål til institusjonene som ikke ble besvart, men det svaret vi fikk fra NMBU og UiO var mistenkelig likt.

Først svarte Prorektor Ragnhild Hennum på mail gjennom kommmunikasjonsavdelingen til UiO.

– UiO og NMBU tar svaret fra Granskingsutvalget til etterretning. De to institusjonene vil nå avklare videre prosess, og har på det nåværende tidspunkt ikke ytterligere kommentar til saken, sier hun.

Litt senere på dagen svarte avdelingsdirektør ved NMBU Ragnhild Solheim ordrett det samme utenom rekkefølgen på institusjonene.

– NMBU og UiO tar svaret fra Granskingsutvalget til etterretning. De to institusjonene vil nå avklare videre prosess, og har på nåværende tidspunkt ikke ytterligere kommentarer til saken, sier Solheim i e-posten.

Dette er kommunikasjonsavdelingen til UiO: Universitetets tåkefyrster

Neppe

Når Universitas ringer avdelingsdirektøren ved NMBU opp for å påpeke denne likheten i svarene innrømmer hun at de to institusjonene har samarbeidet.

– Det skjønner jeg er komisk. Vi snakker jo selvfølgelig sammen.

– Dette er en sak om vitenskapelig uredelighet. Er det ikke litt mystisk at kommentarene deres minner om plagiat?

– Hehe, det kan du si. NMBU og UiO jobber tett sammen for å finne en løsning på saken.

Kan dere fortelle mer om hva som har skjedd?

– Foreløpig behandler vi dette internt så jeg ville ikke kommentere så mye mer enn det.

Universitas har prøvd å komme i kontakt med prorektor Ragnhild Hennum ved UiO uten å lykkes, men kommunikasjonsavdelingen til universitetet har kommet med følgende kommentar:

– Det stemmer at UiO og NMBU har samkjørt svarene i denne saken. Det er gjort fordi vi jobber sammen for å komme til en løsning, og derfor også ønsker å stå samlet i media.

Powered by Labrador CMS