HVOR DIGITAL BLIR HØSTEN? Noen utdanningsinstitusjoner planlegger for digital undervisning også til høsten.
HVOR DIGITAL BLIR HØSTEN? Noen utdanningsinstitusjoner planlegger for digital undervisning også til høsten.

Slik påvirker koronapandemien høsten din

Det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål om det kommende høstsemesteret. Kan man dra på utveksling? Blir det digital undervisning? Hva skjer med fadderuken? Universitas har snakket med de ulike studiestedene og hørt hva som foreløpig er planen.

Publisert Sist oppdatert

Torsdag 7. mai kunne regjeringen presentere en plan for hvordan samfunnet gradvis skal begynne å åpne igjen. Dette har mye å si for hvordan høsten blir for studentene.

– Vi håper høstsemesteret kan gå så tilnærmet normalt som mulig, med alt det kan innebære i studiehverdagen fra å ha fysiske kollokvier til å møte opp på campus og forelesninger, sier leder i Norsk studentorganisasjon (NSO) Marte Øien til Universitas.

– Det viktigste er uten tvil at alle studenter kan følge normal studieprogresjon. Det vil så klart til enhver tid foregå innenfor de gjeldende smitteverntiltakene.

Øien sier det er vanskelig å si noe om de mulige konsekvensene delvis eller heldigital undervisning til høsten vil ha for studentene.

– Det vi vet, er at digital undervisning går ut over studiene og det er en tøff periode å være i. Mange studenter sliter med motivasjonen og savner det sosiale ved studiene, sier hun og legger til:

– Hvis de nye studentene får et heldigitalt mottak uten tilstedeværelse på campus, blir det viktig å sørge for gode digitale tilbud, men det vanskelig å si om dette helt kan erstatte det fysiske.

Stressa for hjemmeeksamen? Slik lykkes du ifølge ekspertene

UiO

Rektor ved Universitetet i Oslo (UiO) Svein Stølen sier at de håper og tror de kan glede seg til å se mange studenter på campus til høsten. Uansett hvordan utviklingen frem til august blir, skal alle søkerne være helt trygge på at det blir en skikkelig studiestart.

– Alle får en fadder og en faddergruppe med sine nye medstudenter, og alle skal bli tatt godt imot av studieprogrammet sitt ved å bli kjent med professorer, undervisere og støtteapparat.

TOM CAMPUS: UiO-rektor Svein Stølen tror han vil se studenter i et bra antall til høsten.
TOM CAMPUS: UiO-rektor Svein Stølen tror han vil se studenter i et bra antall til høsten.

Hvor mye som blir digitalt i august, gjenstår å se.

– Men vi legger opp til at studiestart blir en god blanding av både fysiske og digitale møter. De flinke folkene i faddersjefnettverket er godt i gang med planleggingen.

Stølen sier de gleder seg til å se ansatte og studenter igjen, og de er svært glade for at det går mot en gradvis åpning.

– Jeg håper og tror det kommer til å være undervisning i mindre grupper, men jeg tror ikke nå vi vil ha store forelesninger med 400 til 500 studenter til høsten. Vi åpner opp så mye vi kan, samtidig som vi må sette helse og sikkerhet først.

Derfor planlegger UiO også for digitale alternativer, skulle situasjonen kreve det.

– Jeg tror at vi på høsten kommer til å se studenter på campus i et bra antall.

Fikk du med deg denne? Statsbygg overtar ikke UiO sine eiendommer likevel

Oslomet

Prorektor for utdanning ved Oslomet Nina Waaler sier at de store arrangementene ved semesterstart ikke vil bli gjennomført som tidligere, og at de planlegger for digitale alternativer der det er hensiktsmessig.

– Vi vil legge til rette for aktiviteter i mindre grupper der det er mulig, kombinert med digitale arrangementer og aktiviteter.

Waaler sier fadderordningen vil bli gjennomført i mindre grupper, i henhold til smittevernrådene fra myndighetene.

BLIR ANNERLEDES: Bildet er fra åpningsseremonien ved Oslomet i fjor.
BLIR ANNERLEDES: Bildet er fra åpningsseremonien ved Oslomet i fjor.

Oslomet arbeider med en plan for gjennomføringen av høstsemesteret og har ikke tatt en endelig beslutning. Waaler sier mye fortsatt er usikkert, men slik situasjonen ser ut nå, er det sannsynlig at de vil lande på en løsning som kombinerer digital undervisning med undervisning i mindre grupper på campus.

– Vi ser blant annet på muligheten for å opprette flere «hybride rom», der vi kan undervise studenter som er fysisk til stede i klasserommet, og studenter som sitter hjemme samtidig.

Høyskolen Kristiania

Sander Sværi, prorektor for utdanning ved Høyskolen Kristiania (HK), sier at de legger planer for en løsning der samtlige studenter får mulighet til å komme på campus såfremt de nasjonale retningslinjene tillater det.

– Løsningen består av en kombinasjon av digital undervisning og studentaktiv læring på campus tilpasset gjeldende smitteverntiltak.

Sværi sier løsningen vil bli tilpasset det enkelte fagområdet, siden de må ivareta gode pedagogiske løsninger for alt fra dans- til økonomistudenter

– Spesielt for førsteårsstudentene er det viktig med god sosial og faglig integrasjon tidlig. Derfor jobbes det for at studiestart og undervisningen tilrettelegger for at våre førsteårsstudenter tidlig blir kjent med hverandre og får kontakt med våre undervisere.

Både vårens stengning av campus og høstens undervisning krever mye nytenking og pedagogiske løsninger.

HK er forberedt på at høsten både kan gi oppmykning og innstramninger av smitteverntiltak. Sværi sier løsningene deres derfor må være så fleksible at de tåler begge deler.

BLANDING: Høyskolen Kristiania planlegger for en fadderuke som vil kombinere digitalt og fysisk opplegg.
BLANDING: Høyskolen Kristiania planlegger for en fadderuke som vil kombinere digitalt og fysisk opplegg.

Det blir en blanding av en digital og en fysisk fadderuke til høsten, med maks 20 personer i hver faddergruppe. Sværi sier det viktigste for HK er at alle nye studenter blir godt ivaretatt, under trygge og gode rammer, i henhold til myndighetenes gjeldende smittevernsrestriksjoner.

– Det vil i år, som i fjor, bli omvisning på campus, studentbar og mange andre morsomme aktiviteter.

BI

Rektor ved handelshøyskolen BI Inge Jan Henjesand sier til Universitas at gitt situasjonen må de være forberedt på flere scenarier.

– Vi må kunne være hundre prosent digitale. Samtidig planlegger vi for åpning og undervisning på campus så langt det er forsvarlig ut fra smittevernhensyn.

Usikkert for utveksling

Mange studiesteder har allerede avlyst all utveksling utenfor Europa til høsten, deriblant HK og BI. UiO har avlyst utveksling over hele verden. Det samme gjorde nylig Oslomet.

Hanna Flood, president i Association of Norwegian students abroad (Ansa), sier til Universitas at de håper utveksling vil være tilgjengelig for studentene der det er forsvarlig og smittevernmessig mulig.

– Hva mister studentene dersom utveksling ikke blir gjennomførbart?

– Mange beskriver utveksling som den beste reisen de har hatt i sitt liv, og det kan jeg skrive under på. Du lærer å kjenne en ny kultur, møter nye mennesker og lærer et nytt språk bedre. Det er utrolig synd at studenter ikke får oppleve dette.

Å dra på utveksling åpner dessuten nye dører og karrieremuligheter, ifølge Flood.

– Det er synd at man kanskje får et helt kull som ikke får tilegnet seg den internasjonale kompetansen som man trenger i næringslivet og i fremtiden.

Les også: Koronakrisen har skapt nye jobbmuligheter: –⁠ Alle monner drar akkurat nå

Powered by Labrador CMS