Fortsatt åpent: – Vi mener det er viktig å opprettholde noen få arenaer for å gi studentene et tilbud utenfor hybelen for å motvirke ensomhet og psykisk uhelse, sier rektor Svein Stølen.
Fortsatt åpent: – Vi mener det er viktig å opprettholde noen få arenaer for å gi studentene et tilbud utenfor hybelen for å motvirke ensomhet og psykisk uhelse, sier rektor Svein Stølen.

UiO holder åpent på tross av sosial nedstenging

Dette har de nye koronatiltakene å si for studentene.

Publisert Sist oppdatert

Saken oppdateres!

Fredag formiddag opplyste byrådsleder Raymond Johansen (Ap) om å innføre en sosial nedstenging av hovedstaden, som følge av den massive økningen i registrerte smittetilfeller de siste ukene. I praksis betyr dette at alle virksomheter der det foregår kultur- og fritidsaktiviteter stenges, med unntak av bibliotekene. Videre legges det ned forbud mot sosiale samlinger utenfor eget hjem og skjenkestopp for utestedene.

Les også: Begrensede åpningstider på SiOs serveringsteder: –Man kan ikke spise brødmat hver dag

Digital undervisning

For Universitetet i Oslo fører de nye tiltakene til stopp i alle arrangementer og foreningsvirksomhet, men bibliotekene og lesesalene vil holde oppe som normalt. I tillegg vil det legges til rette for mest mulig digital undervisning i ukene som gjenstår av høstsemesteret i tråd med regjeringens anbefalinger.

– UiO har heldigvis allerede tilrettelagt for mye digital undervisning og digital hjemmeeksamen der det er mulig. Vi har mange digitale verktøy og møteplasser for å holde kontakten, skriver rektor ved UiO Svein Stølen i en pressemelding fra universitetet.

– Fakultetene vurderer eventuelle endringer og sender ut informasjon per studieprogram. De fleste fakultetene har tilrettelagt for hjemmeeksamen og informerer studentene om hva som er gjeldende eksamensform, skriver han videre.

Påbudet om hjemmekontor for ansatte vil også bli opprettholdt der det er mulig. Samtidig skriver Stølen at man ønsker å legge til rette for at stipendiater, postdoktorer, og personer med vanskelige arbeidsforhold hjemme vil kunne ha mulighet til å være på kontoret.

Stenger museene

Campus og kjellerkaféene vil også holde oppe som normalt, men riktignok uten alkoholservering.

– Vi mener det er viktig å opprettholde noen få arenaer for å gi studentene et tilbud utenfor hybelen for å motvirke ensomhet og psykisk uhelse, skriver Stølen.

Samtidig opplyses det fra UiOs side at alle foreningsaktivitet må avlyse sin virksomhet i den kommende perioden, som for eksempel kor og orkestre. I tillegg vil universitetets museer stenge for publikum med unntak av Botanisk hage ved Naturhistorisk museum.

Oslomet: Hjemmeeksamen og digital undervisning

Oslomet vil også holde sine campuser åpne for studentene. Dermed kan studentene benytte seg av bibliotekene og lesesalene i eksamensperioden.

Samtidig opplyser storbyuniversitetet på sine hjemmesider at all undervisning så langt det er forsvarlig skal være digitalt i tiden framover, mens de resterende skoleeksamene blir omgjort til hjemmeeksamen. Unntaket er enkelteksamener som det ikke er faglig forsvarlig å gjennomføre hjemmefra.

− Vi stenger ikke ned våre campuser, men må avlyse det aller meste av fysisk undervisning og skoleeksamener for å unngå at mange samles. Vi skulle alle vært denne pandemien foruten, men nå må vi sammen gjøre alt vi kan for å komme oss gjennom med liv og helse som første prioritet, skriver Rektor ved Oslomet, Curt Rice, til universitetets hjemmeside.

Videre innfører Oslomet forbud mot alle typer arrangementer, og oppfordrer til bruk av munnbind innendørs der det ikke er mulig å holde en meters avstand. Til studentene kommer Rice med følgende oppfordring:

− Jeg har et sterkt håp om at dere ikke gir opp studiene nå mot slutten av semesteret. Samfunnet trenger dere og de viktige jobbene dere skal ut i! Jeg er stolt av innsatsen deres under så vanskelige forhold. Hang in there!,

VT-leder: –Bekymret for studentenes psykiske helse

Idunn Kløvstad leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT) sier til Universitas at hun er ekstremt glad for at kommunen ikke går inn for å stenge ned campusene.

– Dette var en frykt vi hadde da vi så at fareninåvet på videregående skoler hadde gått opp til rødt nivå, sier hun.

Kløvstad er derimot bekymret for hvilke følger den sosiale nedstengingen kan få for studentene.

– Vår største bekymring er faren for mer psykisk sykdom og flere ensomme studenter, sier hun.

Er kommunen for strenge i sine tiltak?

– Det er vanskelig for meg å si. Kommunen har ventet lenge med å innføre så strenge tiltak, og når de har ventet såpass lenge antar jeg det er fordi tiltakene de har iverksatt er basert på kunnskap som jeg ikke sitter på. Men jeg håper de har veid farene for smitte opp mot andre ting, som for eksempel studentenes psykiske helse.

Les også: Kata­strofe­må­ling for regje­ringen

Powered by Labrador CMS