Åstedet: På et rom i dette bygget rettet en seminardeltaker kniv mot halsen til en medstudent. Han er ikke lenger velkommen.

KNIVDRAMA

En student ved Utdanningsvitenskapelig fakultet rettet en kniv mot en medstudent under seminarundervisning. Rektor Ole Petter Ottersen sørget selv for å få studenten utestengt fra UiO.

Publisert Sist oppdatert

UNIVERSITET I OSLO/UNIVERSITAS: Det var i september i fjor at den dramatiske situasjonen oppsto ved Utdanningsvitenskapelig fakultet (UV). En mannlig student tok med seg en kniv til en seminarundervisningstime. Da seminaret var i gang, trakk han kniven mot strupen til en medstudent. Ingen ble fysisk skadd under hendelsen, men fakultetsledelsen tok umiddelbart affære, og fikk studenten kastet fra studiet.

– Jeg kan bekrefte at det ble brukt kniv i en situasjon her på UV. Både studenter og faglærer var til stede, sier fakultetsdirektør ved UV, Bård Kjos.

I brevvekslinger mellom universitetsledelsen og studentens advokat, som Universitas har fått tilgang til, påstår studenten selv at stuntet var ment som en «humoristisk presentasjon med mye underliggende alvor», der han forsøkte å fange oppmerksomheten til medstudentene.

– Fare for liv og helse

Fakultetsdirektør Kjos forteller at han er pålagt etter regelverk å foreta en skikkethetsvurdering av alle studenter ved fakultetet.

Vi vurderte at denne situasjonen utgjorde en alvorlig fare for medstudenter og ansatte

Bård Kjos, fakultetsdirektør ved Utdanningsvitenskapelig fakultet, UiO

– Vi vurderte at denne situasjonen utgjorde en alvorlig fare for medstudenter og ansatte, og sendte derfor en anmodning til rektoratet om en umiddelbar utestengning, sier Kjos.

Både klagenemnda og rektoratet var enige i fakultetsdirektørens vurdering, og universitetsrektor Ole Petter Ottersen skrev umiddelbart under på en midlertidig utkastelse. Av sikkerhetsmessige hensyn ville verken fakultetet eller ledelsen risikere å ha studenten til stede i undervisningen i løpet av de litt over 20 dagene saksbehandlingen skulle ta.

– Studenten skulle ut i praksis, og dette var så nært forestående at det ble vurdert som nødvendig med et midlertidig vedtak om utestengelse for å forhindre dette, i påvente av en fullstendig saksbehandling, sier Kjos.

Utestengt i ett år

Studenten ble 10. oktober kastet ut av studiet etter en enstemmig avgjørelse fra den sentrale klagenemnda, i tråd med anmodningene fra både rektoratet og fakultetsledelsen ved UV.

– Vil han kunne slippe inn på det samme studiet etter at dette året er omme?

– Alle studenter som skal ut i praksis må levere en vandelsattest fra politiet. I tillegg foretar det ansvarlige fagmiljøet en skikkethetsvurdering av studentene gjennom hele studiet, sier fakultetsdirektøren.

Kjos vil ikke gå ut med en foreløpig vurdering av hva resultatet ville blitt, dersom studenten hadde søkt seg tilbake til studiet.

Studenten bar en ulovlig kniv, og ble raskt politianmeldt for å ha truet sin medstudent. På tross av universitetets vurderinger om at studenten satte sine omgivelser i livsfare, henla politiet saken.

– Jeg kan bekrefte at saken ble politianmeldt, og at saken nå er henlagt, avslutter Kjos.

Powered by Labrador CMS