Kommer til kort: Selv om Institutt for offentlig rett har montert kortleser, klarer de ikke å forhindre at utstyr til tusenvis av kroner forsvinner fra IT-kontoret.

Tyven(e) har fri tilgang

Elektronisk utstyr er sporløst forsvunnet fra kontoret til IT-ansvarlig – uten at noen har brutt seg inn. Ledelsen mener de kan fakke tyven(e), bare de får hjelp av politiet, som henla saken på grunn av «manglende saksbehandlingskapasitet«.

Publisert Sist oppdatert

Kontoret til IT-ansvarlig ved Institutt for offentlig rett har i en årrekke blitt utsatt for gjentatte tyverier. Elektronisk utstyr er sporløst forsvunnet – uten at noen har brutt seg inn. Den eller de som står bak, har nemlig fri tilgang til rommet.

Instituttet har sett seg nødt til å montere egen kortleser til rommet, slik at færre kan komme seg inn. Likevel fortsetter tyveriene.

Virkningsløse tiltak

Den siste hendelsen fant sted i sommer og ble anmeldt til politiet sammen med de tidligere tyveriene. Men på grunn av manglende kapasitet henla politiet saken.

Prodekan ved Institutt for offentlig rett, Alf Petter Høgberg, var verneombud da det siste tyveriet fant sted i sommer, og har på vegne av instituttet klaget på politiets henleggelse.

– Det finnes en logg med navnene på dem som passerte kontordøren på de aktuelle tidspunktene. Hvis politiet hadde etterforsket saken, ville det vært mulig å finne ut hvilke kort som er brukt eller eventuelt misbrukt, sier Høgberg.

– Kilde til utrygghet

Vaktsentralen på Blindern har tatt sikkerhetskopi av kortleserloggen for de aktuelle dagene for tyveriet i sommer. Men loggen kan ikke utleveres til andre enn politiet.

I klagen skriver Høgberg at instituttet er «ute av stand til å ta tak i den underliggende personalsaken uten politiets medvirkning.» Videre skriver han at forholdene representerer «et betydelig arbeidsmiljøproblem og kilde til utrygghet».

Høgberg understreker at instituttet ikke har pekt seg ut noen mistenkte.

– Det er flere grupper av ansatte som har tilgang, og det må presiseres at vi ikke mistenker noen av disse. Det kan også være snakk om et kort som er lånt ut eller på annet vis har kommet på avveie, sier Høgberg.

Han får i disse dager svar på utfallet av klagen.

– Jeg mener at politiet burde prioritere saken. Det prinsipielle ved saken er det viktigste for oss: Vi er utsatt for systematiske tyverier. I tillegg rommer bygningene kulturverdier til flere hundre millioner kroner.

Over 10 000 kroner

De gjentatte tyveriene setter preg på arbeidshverdagen på fakultetet.

– Det er særlig personen som holder til på kontoret, som påvirkes. Det har vært flere tyverier, og vedkommende må daglig bruke tid og ressurser på å sikre tingene der. Dessuten er i realiteten alle kontorene i bygningen tilgjengelige for den eller dem som har begått tyveriene, sier Høgberg.

Han har ikke oversikt over verdien av det som er blitt stjålet, men sier det dreier seg om over 10 000 kroner. Blant annet har et speilreflekskamera og en splitter ny bærbar datamaskin forsvunnet fra kontoret.

Kapasitetsmangel

Politiinspektør Trine Krok ved Oslo politidistrikt sier henleggelsen skyldes manglende saksbehandlingskapasitet.

– Vi har vurdert saken opp mot andre, mer alvorlige saker, og har ikke funnet mulighet til å prioritere denne saken akkurat nå, sier Krok.

– Hva om det blir begått nye tyverier?

– Da må fakultetet anmelde forholdet, så får vi se hva vi har kapasitet til, sier Krok.

Powered by Labrador CMS