Oppgitt: Kristian Mollestad, hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet, har lenge vært kritisk til UiOs bruk av ansatte på eksterne midler.

– UiO ydmyker midlertidige forskere

Midlertidige forskere på eksterne midler er tilnærmet rettsløse, mener hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet.

Publisert Sist oppdatert

– Mange forskere tar kampen mot UiO svært tungt. Måten de blir behandlet på er ydmykende.

Kristian Mollestad, hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet ved Universitetet i Oslo (UiO), har lenge vært kritisk til UiOs bruk av ansatte på eksterne midler. I forrige uke fikk han delvis støtte fra rettsapparatet. Borgarting Lagmannsrett slo fast at oppsigelsen av en forsker som i årevis hadde jobbet i ulike midlertidige stillinger ved universitetet var ugyldig. Med mindre dommen ankes vil forskeren nå få jobben tilbake, og 75 000 kroner i erstatning.

– Dette er en veldig spennende dom. Hvis den blir rettskraftig vil den få stor betydning for forskere ved universitetet, sier han.

De rettsløse

– Midlertidige forskere på eksterne midler er tilnærmet rettsløse. De har ingen rettigheter, sier Mollestad.

Kjernen i striden er om man som forsker har rett på en passende stilling når finansieringen av et prosjekt tar slutt. Hvis prosjektet er finansiert av eksterne midler omfattes ikke forskeren av stillingsvernet. Problemet er at UiO har misbrukt ordningen, mener Mollestad.

– Forskere som er ansatt på eksterne midler blir brukt til både undervisning og veiledning. I praksis er de ansatt på universitet, men når midlene tar slutt står de på bar bakke, sier han.

At UiO uttaler seg på denne måten vitner om en total mangel på respekt for deres arbeid

Kristian Mollestad, hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet

Respektløst

Ifølge Forskerforum, uttalte viserektor Knut Fægri at å ansette forskeren som førsteamanuensis vil være som «å sette noen fra Obos-ligaen på elitelaget bare fordi de har spilt lenge.» Dette er en uttalelse Mollestad reagerer kraftig på.

– Det er dyktige forskere med masse erfaring det er snakk om. At UiO uttaler seg på denne måten vitner om en total mangel på respekt for deres arbeid, sier Mollestad.

Gir forutsigbarhet

Generalsekretær i Forskerforbundet, Hilde Gunn Avløyp, er meget glad for innholdet i forrige ukes dom.

– Tidligere har behovet for arbeidsgivers fleksibilitet blitt prioritert over forskeres behov for trygghet. Denne dommen vil gi mye mer forutsigbarhet til den ansatte.

Avløyp mener at gode arbeidsvilkår ikke bare er viktig for den ansatte, men også for UiO for å være ledende på forskning.

– For å tiltrekke seg de største talentene må universitetet ha attraktive arbeidsvilkår. I dag har forskere som jobber på eksternt finansierte prosjekter et altfor svakt stillingsvern, sier hun.

– Ikke rettsløse

Prorektor Ragnhild Hennum ved UiO forteller at hun har forståelse for at forskerne opplever oppsigelser som belastende, men forsikrer om at universitetet følger reglene for midlertidig ansatte.

– De midlertidige forskerne er ikke rettsløse. Oppsigelsene avsluttes oftest i forbindelse med at finansieringen utløper, sier Hennum

Hun legger til at de fleste forskerne som er midlertidig ansatte er dyktige i jobben sin, men at de ikke alltid når opp i den harde konkurransen om de faste stillingene.

birkth@universitas.no

Powered by Labrador CMS