Krever handling: Arild Hemstad, leder av Fremtiden i våre hender, krever at UiO stanser investeringer i bedrifter som driver med fossil energi.

UiO investerer i miljøverstinger

Universitetet setter penger i kull- bedrifter selv oljefondet har trukket seg ut av. – Oppsiktsvekkende, mener miljøorganisasjon.

Publisert Sist oppdatert

Sakens kjerne:

  • Kullkriteriet sier at selskaper som får mer enn tretti prosent av sine inntekter fra termisk kull skal utelukkes fra fondet, opplyser Norges Bank på sine nettsider.
  • To av selskapene Norges Bank har ekskludert er Xcel Energy og American Electric Power.
  • Disse to selskapene investerer UiO i via Unifor, som forvalter deler av UiOs kapital i fondet Nordea Stabile Aksjer.
  • Unifor investerer også i Pareto Aksjer Global, Delphi Global, KLP AksjeNorge Indeks og Danske Invest Norske Aksjer Inst. II. Pareto Aksjer Global er det eneste fondet i porteføljen uten investeringer i olje eller kull.

– På tross av at Universitetet i Oslo har landets mest profilerte klimaforskere i sine rekker, velger de å innta en passiv rolle og vente på hva oljefondet foretar seg, sier Arild Hermstad, leder i Fremtiden i våre hender.

Flere miljøorganisasjoner har i lang tid kritisert kullinvesteringene til UiO gjennom forvaltningsstiftelsen Unifor.

– Det er oppsiktsvekkende at universitetet sover i timen på denne måten, sier Hermstad, og mener det er på tide at universitetet kvitter seg med alle aksjer i fossil energi.

Les også: Slik reagerer ekspertene på Unifors kullinvesteringer

På torsdag kom meldingen fra Norges Bank om at 52 selskaper har blitt ekskludert fra Statens Pensjonsfond, også kjent som oljefondet, på bakgrunn av kullkriteriet, som ble vedtatt enstemmig på Stortinget i mai i fjor. (se faktaboks).

Det du gjør med sparepengene dine er viktigere enn papirsortering

Arild Hermstad, leder i Fremtiden i våre hender

Dobbeltrolle

– Jeg synes det er paradoksalt at kunnskapen UiO selv har frembragt om konsekvensene av klimaendringer ikke har større innflytelse på valgene de gjør, sier Hermstad.

Klimadebatten har vært et hett tema de siste årene og Hermstad påpeker at forskning og akademia har spilt en viktig rolle for hva som blir ansett som riktig naturvitenskapelig tilnærming til klimaendringene.

– Det du gjør med sparepengene dine er viktigere enn papirsortering, sier Hermstad og viser til at UiO har en stor satsing på resirkulering og proklamerer seg som et «grønt» universitet.

Unifor som stiftelse ble opprettet av UiO, men er i dag adskilt og drives utenfor universitetets virksomhet. Hermstad mener likevel at båndene er tette.

– Hvis dette hadde vært businessverdenen så hadde Unifor blitt sett på som et datterselskap av UiO, mener han.

Les også: UiO kaster 160 tonn møbler hvert år. Universitetets uttalt grønne profil har ikke ført til noen alternativ løsning

Internasjonal vilje

Flere internasjonale universiteter har kuttet all fossil energi fra sine kapitalinvesteringer. Hermstad mener at UiO bør pushe investormiljøet over til et grønt skifte.

– Jo flere universiteter, folk og kommuner som investerer i miljøvennlig energi, jo fortere får vi et grønt skifte. Investorkapital har en viktig rolle i omskiftningen til grønne investeringer, mener han.

Hermstad understreker likevel at kullinvesteringene ikke bare har en økonomisk betydning.

– Disse investeringene har også en symbolsk verdi, og det skal man ikke undervurdere.

Dilemma for UiO

Rektor ved UiO, Ole Petter Ottersen, ønsker ikke å la seg intervjue om saken. I en e-post skriver han at han er glad for at Fremtiden i våre hender har satt søkelys på temaet. Han understreker at Unifor skal ha på plass en fossilfri strategi i løpet av 2016.

– Denne saken representerer et dilemma for UiO. Ettersom Unifor har begrensede midler har ikke fondet ressurser til selv å plukke ut selskapene som det investeres i. Løsningen for å sikre fossilfrie investeringer blir da at Unifor konsentrerer seg om grønne investeringsfond, skriver Ottersen.

– Hvorfor har det tatt UiO så lang tid å få på plass en fossilfri investeringsstrategi?

– Som sagt tidligere vil Unifor legge frem en strategi i løpet av 2016, dette er vi fornøyd med, svarer Ottersen.

Leserbrev: Paris krever seriøs miljøstrategi fra UiO

Følger oljefondet

– Vi følger, som minstekrav, de retningslinjene som oljefondet setter, forklarer administrerende direktør i Unifor, Hans Jørgen Stang.

Stang opplyser om at Unifor handler på en annen måte enn oljefondet. Der pensjonsfondet går direkte inn i selskaper, handler Unifor i store fond.

– De fondene vi er inne i skal til enhver tid rette seg etter de kravene oljefondet har til forsvarlige investeringer. sier Stang

De to milliardene Unifor kontrollerer er i dag jevnt fordelt over fem fond. Ett av disse har selskaper som er fjernet fra oljefondet (se faktaboks). Denne måten å investere på gjør at det å følge oljefondets retningslinjer vil ha et visst etterslep, forklarer Stang.

– Utelukkelse av selskaper fra fondene vi investerer i skjer i etterkant av oljefondet. Fondene trenger noe tid til å plassere midlene andre steder. Vi har en årlig gjennomgang med våre forvaltere hvor vi ber dem bekrefte at fondet er i overenstemmelse med oljefondets retningslinjer.

Les mer: Det spøker for UiOs miljøsatsing

Jobber med fossil strategi

Stang innrømmer at båndene mellom UiO og Unifor er sterke på tross av at Unifor har selvstendige styrer og er organisatorisk separat fra UiO.

– Vi er tilknyttet universitetet ved at UiO i all hovedsak oppnevner styret til stiftelsene. Totalt forvalter vi nesten to milliarder og halvparten av disse midlene er direkte UiO-relaterte, forklarer han.

Stang kan også fortelle at Unifor nå skal utarbeide en strategi for å komme helt ut av investeringer i fossilt brennstoff.

– I løpet av dette året skal vi ha på plass en strategi for å komme oss ut av disse investeringene. Grunnen til dette tidsperspektivet er at svært få fond kan tilby dette produktet.

Powered by Labrador CMS