DUO: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og statsminister Erna Solberg gjør seg klar til Kontaktkonferansen.

Kontaktkonferansen 2017: Slik blir fremtidens høyere utdanning

Nøklene til bedre kvalitet i høyere utdanning er belønning til gode undervisere og dyrke de beste studentene. HiOA-rektor bekymrer seg for retorikken.

Publisert Sist oppdatert

Kontaktkonferansen

  • Kontaktkonferansen er et årlig møtested mellom Kunnskapsdepartementet og universitets- og høyskolesektoren.
  • I år var temaet stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning (Kvalitetsmeldingen) som kommer i nær framtid.

Tirsdag formiddag var store deler av undervisningseliten samlet for å få et innblikk i den kommende stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning. Kontaktkonferansen 2017 fant sted på Sentralen i Oslo sentrum. På scenen står kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

– Kunnskap er ikke en normal vare som skal formidles og konsumeres. Det er noe som oppstår når underviser og student kommer sammen. Det er mange gode eksempler på gode undervisere, men jeg tror mange også husker de gangene man er i et auditorium der gnisten slukker, sier han.

Status til underviserne

Mål for kvalitetsmeldingen

  • Krevende og engasjerende studier
  • Studenter inn i fellesskapet
  • Tydelig læringsmål og god helhet
  • Varierte lærings- og vurderingsformer
  • Samarbeid med arbeidslivet
  • Lærere med god pedagogisk kompetanse
  • Undervisning skal verdsettes høyere

Ministeren mener at nøkkelen for høyere kvalitet er å gi undervisere høyere status.

– Undervisning har for lav status i dagens akademia. For å bedre undervisningens status vil jeg nevne tre ting. For det første må vi belønne god undervisning, ikke bare forskning. Vi trenger en nasjonal konkurransearena også for utdanning, og at alle undervisere må ha en generell grunnkompetanse for å få lov til å undervise.

Isaksen sier at en meritteringsordning til gode undervisere skal være på plass innen to år.

Også statsminister Erna Solberg var til stede på konferansen, og mener mye av det samme som kunnskapsministeren.

– Særlig på de tradisjonelle universitetene er det nok høyere prestisje knyttet til forskning enn undervisning. Likevel har nok undervisning større prioritet på læresteder som først og fremst er undervisnings- og utdanningsinstitusjoner, sier Solberg til Universitas.

Rice reagerer

Rektor Curt Rice ved Høgskolen i Oslo og Akershus er svært positiv til diskusjonen rundt kvalitet, men reagerer på retorikken som blir brukt.

– Jeg er bekymret over en retorikk som sier at nå skal vi endelig fokusere på kvalitet. Jeg vet at mange lærere allerede er opptatt av kvalitet og har vært det veldig lenge. Vi skal ikke begynne å snakke om dette som om det er noe nytt, sier han.

Rice mener at gjennomsnittlige undervisere ikke vil kjenne seg igjen i at det ikke har vært tilstrekkelig fokus på undervisning. Han stusser også ved at forskning til stadighet blir presentert som noe mer prestisjefullt enn å undervise.

– Om prestisje betyr offentlig oppmerksom forstår jeg det. Men det vi gjør i det daglige med å forberede studentene for arbeidslivet og gi dem en utdanning mener vi hvert fall internt gir enda større prestisje, sier Rice.

Elitestudenter

Det er ikke bare gode forelesere skal satses på. Kunnskapministeren vil satste på de aller beste studentene

– Dette kan gjøres for eksempel gjennom ekstra krevende studieprogrammer, og flere forskerlinjer, sier Torbjørn Røe Isaksen til Universitas

Kan ikke satsningen på de beste virke ekskluderende for den store massen?

– Nei, man må slutte å tenke sånn. Det er bare tull. Det er ingen motsetning mellom å dyrke de beste og ha god bredde samtidig, sier kunnskapsministeren

– Studentene er hørt

Mens Curt Rice er litt lunken, er leder av Norsk Studentorganisasjon, Marianne Andenæs, veldig fornøyd med det som ble lagt frem.

– Våre innspill var at undervisning må få større prestisje og at studentene måtte bli bedre inkludert i det faglige fellesskapet. Begge disse punktene har kommet med i stortingsmeldingen. Nå forventer vi at meldingen ikke blir stående som et papir med fine ord, men at reelle endringer for kvalitet starter allerede nå, sier hun.

Andenæs mener det vil være mye enklere for institusjoner som har prioritert undervisning enn de som allerede henger etter å implementere forslagene. Erna Solberg har imidlertid insentiver på plass.

– Jeg opplever at undervisningsinstitusjonene er veldig lydhøre. Særlig hvis vi sier det følger penger med, sier statsministeren til Universitas.

Powered by Labrador CMS